Co-Creation Lab

De allt mer komplexa hållbarhetsfrågorna (ofta kallade "wicked problems") som klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och ojämlikhet i hälsa kräver nya tillvägagångssätt som går utöver traditionell praxis för att producera och överföra kunskap från vetenskap till samhället. De utmanar business-as-usual-svar förankrade i disciplinära gränser och sektoriella silos och kräver ökande interaktioner mellan olika kunskapssystem och värderingar för att samskapa nya sätt att förstå möjligheter och föredragna vägar till mer hållbara framtider.

Mot den bakgrunden representerar Co-Creation Lab en strategisk infrastruktur för att stärka vår tvärvetenskapliga förmåga att navigera "wicked problems", vilket gör det möjligt för forskare och olika samhällsaktörer att engagera sig i processer av socialt lärande, gemensamt meningsskapande, utforskning och experiment. Labbet är ett initiativ inom forskningsprogrammet Mistra EC och bygger på forskning och praktik i det tidigare Campus Gotland ESD Learning Lab, och på vår mångåriga transdisciplinära forskning inom hållbarhets- och transformativt lärande.

Övergripande mål

  • Att omvandla den traditionella synen och förhållningssättet till forskning, kunskapsgenerering och innovation
  • Att samutveckla, testa och utvärdera innovativa ramverk, verktyg och metoder för samskapande
  • Att utforska olika typer av erfarenheter, kunskaper och sätt att veta för att tillsammans utveckla nya teoretiska ramar och förståelser
  • Att kritiskt granska och reflektera över samskapande metoder och deras potential att stödja lärande och agera för hållbarhetstransformationer

Pågående ärenden

Modeller och metoder för samskapande

The Co-creation Lab strävar efter att sammanföra forskare från flera discipliner och olika intressenter (t.ex. beslutsfattare, företag, icke-statliga organisationer, medborgare...) och använder en mängd olika metoder som transformativ speldesign, och storytelling för att minska sociala avstånd och skapa ett "safe space" för att förbättra dialogen, stimulera kreativt tänkande och underlätta djupare kopplingar och meningsfulla samarbeten över discipliner, sektorer och intressentgrupper. Här dyker olika kunskapssystem och sätt att veta upp och integreras så att nya idéer och metoder kan dyka upp.

Resurser för samskapande

Här hittar du samkapande metoder som används inom Co-Creation Lab

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin