Samverkan vid SWEDESD

Nätverkande och samarbete är en nödvändighet för att kunna möta de utmaningar mänskligheten står inför idag. Detta är en självklar utgångspunkt för Swedesd, som även är huvudman för SIHI Sweden, som är en hub i det globala nätverket Social Innovation in Health Innitiative.

Läs mer om våra samarbetspartners och nätverk nedan.

SIHI 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin