Fristående kurser

SWEDESD erbjuder en rad olika kurser inom lärande för hållbar utveckling och global hälsa på alla nivåer. Läs mer om kurserna på respektive kurssida som du hittar genom att trycka på länkarna.

50% studietakt på plats i Uppsala. Ges på engelska.

Läs mer: Mindfulness-baserad stresshantering, 7,5 hp

Kvällskurs, 25% studietakt på plats i Uppsala.

Läs mer: Social hållbarhet och hälsa, 7,5 hp

100 % studietakt, distans. Ges på engelska.

Läs mer: Ledarskap för hållbar utveckling, 15 hp

Globalmedicin är en valbar kurs på sjuksköterske-, läkar- och fysioterapiprogrammen.

Läs mer: Globalmedicin 7,5 hp

Denna kurs ges i sammarbete med ENLIGHT - European university Network to promote equitable quality of Life, sustaInability and Global engagement through Higher education Transformation

100 % studietakt, distans, avancerad nivå. Ges på engelska.

Läs mer: ENLIGHT och uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin