Om Tandemlaboratoriet

Uppställning med flera glasrör och kolvar samt dewarkärl. Den står utanför ett fönster genom vilket man kan se ett snöigt landskap.

Laboratoriets styrelse

Max Wolff, professor, Uppsala universitet, ordförande
Daniel Primetzhofer, professor, Uppsala universitet, föreståndare för laboratoriet
Maria Hahlin, universitetslektor, Uppsala universitet
Zhen Zhang, professor, Uppsala universitet
Per Petersson, forskare, Kungliga Tekniska högskolan
Catarina Sahlberg, forskningsrådgivare, Uppsala universitet
Daniel Gautam, doktorand, Uppsala universitet, studentrepresentant

Finansiering och stöd

Tandemlaboratoriet är en särskild inrättning inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet och en nationell infrastruktur.

Tandemlaboratoriet har stöd från Vetenskapsrådet vid sidan av vår omfattande uppdragsverksamhet mot industri och samhälle. Laboratoriet deltar som en nod i fusionsforskningsprogrammet EUROFusion, som finansieras av Europeiska kommissionen, med fokus på utveckling av fusionsreaktorer för framtidens energiproduktion. Vi ingår också i flera EU-finansierade projekten inom Horizon Europe och tillgång till våra anläggningar kan fås via deras transnationella program:

ReMade@ARI – a hub for materials research

RIANA – research infrastructure access in nanoscience & nanotechnology

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin