Utbildning vid Tandemlaboratoriet

Två män i ett laboratorium sett bakifrån. De sitter framför tre datorskärmar och verkar diskutera några data som visas på en skärm. I bakgrunden syns ett strålrör, kablar och vetenskapliga instrument.

Tandemlaboratoriet bidrar till grundutbildningen vid Uppsala universitet och organiserar en årlig doktorandkurs i jonstråleanalys.

Vi är aktiva inom utbildning av studenter och forskare samt förmedlar tjänster och kunskap till industri och samhälle. Tandemlaboratoriet bidrar med ett flertal aktiviteter till kurser inom grundutbildningen vid Uppsala universitet och erbjuder regelbundet examensarbeten. Vi genomför också avancerad användarutbildning för doktorander och forskare inom Sverige.

Vi tar gärna emot studiebesök efter överenskommelse.

Är du kandidat- eller masterstudent vid Uppsala universitet och intresserad av jonstrålebaserad fysik och materialanalys? Jonfysikgruppen vid institutionen för fysik och astronomi erbjuder regelbundet examensarbeten samt kortare projekt som använder metoder och infrastruktur som finns vid Tandemlaboratoriet. Projekten omfattar ett brett spektrum från grundläggande till tillämpad forskning och oftast innehåller såväl experimentella metoder som dataanalys och simuleringar.

Aktuella examensarbeten

I samarbete med jonfysikgruppen erbjuder Tandemlaboratoriet årligen en doktorandkurs i jonstrålebaserad materialanalys. Doktorander från universitet och högskolor i hela Sverige är välkomna till kursen. Kursen omfattar 5 hp och består av föreläsningar samt labbövningar.

I kursen behandlas

  • Växelverkan emellan energetiska partiklar och material
  • Tandemlaboratoriets olika jonstrålemetoder
  • Instrumentering för jonstråleanalys
  • Simulationsprogram och datahantering

Dessutom kommer studenterna att delta i två labbövningar vid Tandemlaboratoriet som täcker Rutherford backscattering spectrometry (RBS) och Elastic recoil detection analysis (ERDA). Deltagarna uppmuntras att analysera prov från sin egen forskning.

Om du vill ha mer information om kursen kan du skicka e-post till Robert Frost: rob.frost@physics.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin