Forskning inom U-CARE

Joanne Woodford handleder


Med vår forskning vill vi öka tillgången till psykosocialt stöd och psykologisk hjälp för personer med kroppslig sjukdom och deras närstående. Det gör vi bland annat genom att utveckla, testa, utvärdera och implementera internetadministrerade självhjälpsprogram för olika grupper med erfarenhet av kroppslig sjukdom, antingen som patient eller närstående.

Vi bedriver vår forskning tillsammans med personer med egen erfarenhet av kroppslig sjukdom, deras närstående, representanter för hälso- och sjukvård och akademiker från ett flertal ämnesområden.

Vi är experter på en rad olika vetenskapliga metoder inklusive studiedesigner. Ett exempel är ’Studies Within a Trial’ (SWATs) som genomförs för att öka kunskapen om rekrytering till och deltagande i forskningsstudier.

Vi leder ett flertal nationella och internationella forskningsprojekt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin