U-CARE vid Uppsala universitet önskar rekrytera föräldrar till en rådgivande grupp som ska arbeta med att utvärdera ett självhjälpsprogram för föräldrar till cancerdrabbade barn

Illustrationer av föräldrar med sina barn

När ett barn insjuknar i cancer ställs höga krav på barnets föräldrar. Samtidigt som föräldrarna hanterar sin oro och sorg tar de hand om sitt sjuka barn och dessutom många gånger syskon och arbete. Efter att barnets behandling avslutats får många föräldrar tid att reflektera över sina egna behov och känslor. I den situationen kan föräldrar behöva stöd.

Inom forskningsprogrammet U-CARE vid Uppsala universitet har vi tillsammans med föräldrar vars barn behandlats mot cancer utvecklat och testat ett internetbaserat självhjälpsprogram för de föräldrar som upplever ett behov av stöd för att handskas med nedstämdhet och oro efter att barnets behandling avslutats.

Vi ska nu utvärdera självhjälpsprogrammet i en studie. Detta arbete vill vi genomföra tillsammans med en rådgivande grupp av föräldrar vars barn avslutat en cancerbehandling tre månader till fem år tidigare.

Att som förälder vara med i den rådgivande gruppen innebär att vid åtta digitala workshops diskutera hur programmet ska utvärderas på bästa vis samt att delta vid styrgruppsmöten och intervjuas om att vara med i den rådgivande gruppen och arbeta med vår forskargrupp.

Arbetet kommer att ersättas ekonomiskt.

Huvudansvarig forskare är professor Louise von Essen, e-post: louise-von.essen@kbh.uu.se, tel: 070-425 07 14 och projektet stöds av @barncancerfonden @cancerfonden och @vetenskapsrådet.

Om du är intresserad av att vara med i den rådgivande gruppen eller vill veta mer, meddela oss via e-post till foraldrar@uu.se eller via telefonnummer 018-471 65 73.

Vi kommer att bjuda in cirka 10 föräldrar som önskar samarbeta med oss till ett digitalt rekryteringsmöte. Efter mötet kommer vi bjuda in cirka sex föräldrar med varierande bakgrund till den rådgivande gruppen.

Med vänliga hälsningar, Louise von Essen, professor
e-post: louise-von.essen@kbh.uu.se, telefonnummer: 070-425 07 14
U-CARE
Uppsala universitet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin