Studieprotokoll publicerat: Förekomst av ångest och depression i Ghana

En student i Ghana surfar på sin mobil. 

Foto: Unsplash

Vi är glada att kunna meddela att en ny artikel har i BMJ Open. I den här artikeln beskriver forskarna genomförandet av en systematisk översikt och metaanalys med fokus på förekomst av och sociala faktorer för ångest och depression hos vuxna i Ghana.

Bakgrund

Ångest och depression ses som globala hälsoutmaningar, som särskilt drabbar vuxna i låg- och medelinkomstländer som Ghana. Det nyligen publicerade protokollet betonar behovet av att bättre förstå bördan av dessa tillstånd och identifiera potentiella samband med sociala faktorer.

Systematisk litteraturöversikt

Protokollet beskriver en systematisk översikt som kommer att inkludera studier som rapporterar om förekomsten av ångest och depression hos vuxna i Ghana, med hjälp av validerade frågeformulär. Metaanalyser kommer att genomföras för att uppskatta förekomsten av ångest och depression, och utforska olika faktorer som potentiellt påverkar dessa tillstånd.

Resultat

Ghana arbetar för att förbättra mental hälsa genom sin 12-åriga policy för mental hälsa som lanserades år 2021. Samtidigt är förekomsten av ångest och depression hos vuxna i Ghana, tillsammans med potentiellt associerade sociala faktorer, till stor del okänd. Resultaten av den systematiska översikten kommer därför att vara avgörande för politisk planering, resursfördelning och riktade interventioner som syftar till att förbättra psykiskt välbefinnande och generell hälsa hos vuxna i Ghana.

Läs hela studieprotokollet ‘Prevalence and social determinants of anxiety and depression among adults in Ghana: a systematic review and meta-analysis protocol’. Det är skrivet av Victoria Awortwe, Meena Daivadanam, Samuel Adjorlolo, Erik MG Olsson, Chelsea Coumoundouros och Joanne Woodford.

Läs studieprotokollet

Läs hela studieprotokollet ‘Prevalence and social determinants of anxiety and depression among adults in Ghana: a systematic review and meta-analysis protocol’.

Det är skrivet av Victoria Awortwe, Meena Daivadanam, Samuel Adjorlolo, Erik MG Olsson, Chelsea Coumoundouros och Joanne Woodford.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin