U-CARE-plattformen

Person sätter upp post-it-lappar för en workshop

Vi har utvecklat och fortsätter att utveckla U-CARE-plattformen. Plattformen är en avancerad plattform som möjliggör decentraliserade kliniska studier och interventionsforskning.

Vill du bedriva forskning via internet?

Plattformen kan användas för att bedriva olika typer av forskning. Till exempel:

 • ’Feasiblity’-studier
 • Observationsstudier
 • Pilotstudier
 • Pragmatiska studier
 • Randomiserade kontrollerade studier

Plattformen möjliggör bland annat:

 • Randomisering
 • Informerat samtycke
 • Semi-strukturerade intervjuer via videosamtal
 • Fokusgrupper via chattforum eller videosamtal

Varför U-CARE-plattformen?

 • Säkerställer hög säkerhet genom tvåstegsautentisering via BankID eller SMS.
 • Är tillgänglig via dator, surfplatta och telefon.

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta projektkoordinator Miro Anter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin