U-CARE Vård

Psykolog framför laptop

U-CARE erbjuder psykosocialt stöd och psykologisk hjälp inom forskningsstudier. Uppsala universitet är ansvarig vårdgivare, och den organisation inom U-CARE som ansvarar för vården kallas för U-CARE Vård. U-CARE Vård följer lagar och förordningar som reglerar svensk hälso- och sjukvård: Patientlagen (2014:821), Patientsäkerhetslagen (2010:659), Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och Patientdatalagen (2008:355).

Personer som får psykosocialt stöd och psykologisk hjälp inom våra studier har samma trygghet och rättigheter som patienter inom annan vårdverksamhet. Vår vård är kostnadsfri och utformad för att garantera hög patientsäkerhet.

Denna handbok syftar till att ge vägledning i frågor kopplade till patientsäkerhet och vårdkvalitet inom U-CARE Vård.

Varje år tar U-CARE fram en patientsäkerhetsberättelse som sammanfattar vårt arbete inom patientsäkerhet. Dessa rapporter ger en översikt över identifierade risker, genomförda åtgärder och planerade strategier för att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten på vården.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin