Doktorandforum

Studenter som pratar med varandra

En tvärvetenskaplig mötesplats av och för doktorander

Inom ramen för Uppsala Forum finns ett doktorandsamarbete, Doktorandforum. Doktorandforums syfte är att fånga upp och driva gemensamma initiativ av och för doktorander inom de fakulteter som ingår i Uppsala Forum-samarbetet.

Doktorandforums verksamhet

Inriktningen för Doktorandforums verksamhet planeras och beslutas i samråd med Uppsala Forums forskningsledare efter initiativ från doktorandkollektivet.

Doktorandsamarbetets målsättning är att anordna aktiviteter som är av intresse för samtliga discipliner samt att långsiktigt bygga upp ett kontaktnät mellan doktorander verksamma vid Uppsala Forums enheter. Samarbetet på doktorandnivå ska förhoppningsvis leda till fler mångvetenskapliga projekt mellan institutionerna i miljön.

Alla doktorander aktiva vid Uppsala Forums enheter är välkomna och uppmuntrade att engagera sig och delta i Doktorandforums verksamhet.

Konferenser & Workshops för doktorander

Ett viktigt led i Doktorandforums arbete är att arrangera doktorandkonferenser på olika aktuella teman:

2024 – "Ius and Scandinavia: the Practice of oath taking from antiquity to Nordic laws"
2022 – "Rights for non-humans: AI, Robots, Cyborgs, Animals and Nature"
2020 – "Climate Change as a Challenge for Democracy, Peace and Justice"
2019 – "PhD Workshop on International Migration and Human Rights"
2015 – "Post-PhD—Today’s Choices, Tomorrow’s Possibilities"
2013 – "Samarbete och tvärvetenskaplighet"
2012 – "Presentation och publikation"
2010 – "Forskning och självreflektion"

Doktorspromotion

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin