Hälsodialog- att möta hälsoutmaningar genom samverkan, (7,5 hp)

Här är kursen för dig som vill göra skillnad på riktigt. Du kan tillsammans med studenter från andra discipliner lära dig om samverkansarbetets teori och praktik.

I dagens folkhälsoarbete räcker det inte med kunskap inom en specialiserad profession. Det krävs även kompetens att involvera medborgare och att delta i interprofessionell samverkan där olika kompetenser bidrar till att hantera hälsoproblem. Här är kursen där du lär dig om samverkansarbetets praktik och teori – och stärker din förmåga att göra skillnad.

Under kursen genomför du ett samverkansarbete tillsammans med studenter från olika discipliner och professioner. Utifrån medborgarens behov planerar, genomför och utvärderar ni en folkhälsoaktivitet vid ett större publikt evenemang i Uppsala. Ni testar en uppsättning teoretiska verktyg och praktiska metoder. Genom feedback från kursledare, medborgare och studenter lär ni er genom att samverka på riktigt.


Kursen vänder sig till yrkesverksamma, studenter som läst minst 4 terminer på ett program med relevans för individers hälsa och välmående samt forskarstuderade.

Se kursplan här

Kontakt: Frida Svedin frida.svedin@kbh.uu.se

Last modified: 2022-12-20