The Faculty of Pharmacy’s inaugural lectures

Tuesday 16 November

University Main Building, Lecture Hall IV

09:15 Introduction by Professor Mathias Hallberg, dean of the Faculty of Pharmacy

Christel Bergström: Datorbaserad formulering och 3D-skrivna läkemedel för utveckling av effektiva och individanpassade mediciner.

Andrew Hooker: Nya möjligheter att hitta den optimala läkemedelsdosen med matematiska modeller.

Johan Winbäck Lennartsson: Ett receptorproteins liv och död.

Ola Spjuth: Kan artificiell intelligens och automation effektivisera läkemedelsutveckling?

10:40 Break

11:00 Björn Wettermark: Recept på register – historier om hälsodata för en bättre läkemedelsanvändning.

Anja Sandström: Från bräckliga peptider till läkemedelskandidater.

The lectures are given as part of the inauguration week which ends with the inauguration of professors 19 November in the Grand Auditorium.

Last modified: 2021-11-12