The Faculty of Science and Technology’s inaugural lectures

Monday 15 November

University Main Building, Lecture Hall IV

13:15 Introduction by Professor Johan Tysk, dean of the Faculty of Science and Technology

Sophie Karrenberg: Hur uppstår biologisk mångfald?

Silke Langenheder: Dolt under ytan – vad styr bakteriernas mångfald i inlandsvatten.

Sebastian Sobek: Nyckeln på botten – hur slammet styr sjöarnas klimatpåverkan.

14:20 Break

14:40 Lars Eklund: Partiklar och deras aromer – forskning om materiens minsta beståndsdelar.

Arnaud Ferrari: En Higgsboson räcker inte.

Daniel Primetzhofer: Panta rei – hur observationen av förändring kan ge oss bättre och mer hållbara material.

15:40 Break

Carla Puglia: Molekyler som släpper iväg elektroner och molekyler som tar emot elektroner – ett samarbete för en hållbar energiutveckling.

Karin Schönning: Stranger Things – mot materiens inre med nya metoder.

Maximilian Wolff: Mellan fast och flytande – varför glider skridskor?

Wednesday 17 November

University Main Building, Lecture Hall IV

09:15 Introduction by Professor Johan Tysk, dean of the Faculty of Science and Technology

Ginevra Castellano: Social Artificial Intelligence – Towards Human-Centric Social Robotics.

Elisabeth Larsson: Att bygga en virtuell patient bit för bit.

Nataša Sladoje: One image says a thousand words – what if we have two?

Thomas Lennerfors: Etik i en teknikintensiv värld.

10:40 Break

11:00 Stephan Wagner: Slumpträd och deras egenskaper.

Silvelyn Zwanzig: Hur kan man utnyttja slumpen?

Filipe Rocha Neves Couto Maia: How to take pictures without lenses?

Thursday 18 November

University Main Building, Lecture Hall IV

13:15 Introduction by Professor Johan Tysk, dean of the Faculty of Science and Technology

Ylva Ivarsson: Systematisk kartläggning av bindningar mellan proteiner i våra celler och av hur de kapas av virus.

Jan Streuff: New approaches to the making and breaking of organic molecule.

Sebastian Westenhoff: Visualizing the eyes of plants with atom-scale resolution.

14:20 Break

14:40 Eszter Borbas: En närläsning av periodiska systemets fotnot.

Jacinto De Paiva Sá: Light conversion into chemicals and electricity with plasmons.

Maria Tenje: Kan mikrotekniken ersätta djurförsök?

15:40 Break

16:00 Sandra Eriksson: Generatorer och motorer för hållbar elektrifiering.

Fritjof Fagerlund: Högfluorerade ämnen i vårt grundvatten – hur ska de hanteras?

The lectures are given as part of the inauguration week which ends with the inauguration of professors 19 November in the Grand Auditorium.

Last modified: 2021-11-12