Syllabus for Ill Health and Promotion of Health II

Ohälsa och främjande av hälsa II

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 3SJ460
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Caring Sciences G1F, Medical Science G1F

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G)
 • Established: 2017-03-15
 • Established by:
 • Revised: 2021-04-07
 • Revised by: The Board of the Nursing Programmes
 • Applies from: Spring 2021
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Public Health and Caring Sciences
 • Other participating department(s): Department of Surgical Sciences, Department of Women's and Children's Health, Department of Medical Sciences

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2022

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Allgulander, Christer Klinisk psykiatri

  Fjärde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Skärsäter, Ingela; Wiklund Gustin, Lena Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundnivå

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Wihlke, Gunilla; Schmidt, Rebecka Traumaomvårdnad : vård av svårt skadade patienter

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2021]

  Find in the library

  Mandatory

 • Mattsson, Titti; Slokenberga, Santa; Zillén, Kavot Medicinsk rätt

  Upplaga 1: Stockholm: Norstedts Juridik, [2020]

  Find in the library

  Mandatory

 • Björk, Jonas Praktisk statistik för medicin och hälsa

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2020]

  Find in the library

  Mandatory

 • Boman, Lennart; Wikström, Claes Medicinsk teknik : teori, planering och genomförande

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Hagren, Birger Läkemedelsräkning : med interaktiva övningsuppgifter

  3., rev. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Hedin, Göran Vårdhygien : vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2020]

  Find in the library

  Mandatory

 • HLR för sjukvårdspersonal : kursbok med webbutbildning

  [Rev. uppl.]: Stockholm: Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Järhult, Johannes; Offenbartl, Karsten; Andersson, Manne Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar

  Sjätte upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar Bjuväng, Agneta; Kjellberg, Margareta; Rehle, Harriett; Åkesson, Ulla

  4. [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Fossum, Bjöörn Kommunikation : samtal och bemötande i vården

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Lindholm, Christina Sår

  4 uppl.: Lund: Studentlitteratur AB, 2018

  Find in the library

  Mandatory

 • Grefberg, Nils Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling

  5., [rev.] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Melhus, Åsa Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor

  3 uppl.: Studentlitteratur AB, 2019

  Find in the library

  Mandatory

 • Obstetrik och gynekologi : för sjuksköterskor Borgfeldt, Christer; Sjöblom, Ingela; Strevens, Helena; Wangel, Anne-Marie

  Femte upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Friberg, Febe; Öhlén, Joakim Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt

  tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Moëll, Christian; Gustafsson, Jan Pediatrik

  2:a upplagan: Stockholm: Liber, 2017

  Find in the library

  Mandatory

 • Hallström, Inger; Lindberg, Tor Pediatrisk omvårdnad

  2. [utök. och uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing Research : generating and assessing evidence for nursing practice

  Eleventh edition. International edition: Philadelphia: Wolters Kluwer, [2021]

  https://s1.adlibris.com/images/55557964/nursing-research.jpg

  Find in the library

  Mandatory

 • Sandman, Lars; Kjellström, Sofia Etikboken : etik för vårdande yrken

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Find in the library

  Mandatory

 • Sharp, Lena Effektiv kommunikation för säkrare vård

  Lund: Studentlitteratur, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Leksell, Janeth; Lepp, Margret Sjuksköterskans kärnkompetenser

  Andra upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Steenfeldt, Vibeke Östergaard Bidstrup Jörgensen, Birgit Omvårdnadsteori som referensram : i forskning och utveckling

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Thurén, Torsten Vetenskapsteori för nybörjare

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Klinisk omvårdnad : 1 Toverud, Kari C. Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina Stubberud, Dag-Gunnar; Grønseth, Randi; Almås, Hallbjørg

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, 2020

  Find in the library

  Mandatory

 • Klinisk omvårdnad : 2 Toverud, Kari C Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina Grønseth, Randi; Almås, Hallbjørg; Stubberud, Dag-Gunnar

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2021]

  Find in the library

  Mandatory

 • Willman, Ania Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Zetterström, Henrik; Hahn, Robert Blodersättning och vätsketerapi : inom akutvård, anestesi, kirurgi och intensivvård

  Första upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  Find in the library

  Mandatory

 • Ellegård, Lars Klinisk nutrition

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Skolin, Inger Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Find in the library

  Mandatory

 • Norlén, Per; Lindström, Erik Farmakologi

  4 uppl.: Liber, 2021

  Find in the library

  Mandatory

 • Människokroppen : fysiologi och anatomi Sand, Olav; Sjaastad, Øystein V.; Haug, Egil; Bjålie, Jan G.; Toverud, Kari C. Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina

  Tredje upplagan: Stockholm: Liber, [2021]

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions