Syllabus for Ethnological Epistemology

Etnologisk vetenskapssyn

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 5EE400
 • Education cycle: Second cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Ethnology A1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-01-23
 • Established by: The Faculty Board of Arts
 • Applies from: Autumn 2007
 • Entry requirements:

  A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university

 • Responsible department: Department of Cultural Anthropology and Ethnology

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2019

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Ehn, Billy; Klein, Barbro Från erfarenhet till text : om kulturvetenskaplig reflexivitet

  Stockholm: Carlsson, 1994

  Find in the library

  Mandatory

 • Lövkrona, Inger Annika Larsdotter, barnamörderska : kön, makt och sexualitet i 1700-talets Sverige

  Lund: Historiska media, 1999

  Find in the library

  Mandatory

 • Meurling, Birgitta Den farofyllda färden : fältarbete och könskonstituering

  Part of:

  Könssorter(ing) : forskning om kön och makt : festskrift till professor Eva Lundgren

  Uppsala: Sociologiska institutionen, 1997

  s. 75-87

  Find in the library

  Mandatory

 • De los Reyes, Paulina; Martinsson, Lena Olikhetens paradigm : intersektionella perspektiv på o(jäm)likhetsskapande

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Öhlander, Magnus Bruket av kultur : hur kultur används och görs socialt verksamt

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Johansson, Ella Berättelser om skillnad, berättelser om likhet : etnografi, värderingar och politik

  Part of:

  Dikotomier : vetenskapsteoretiska reflektioner

  Lund: Studentlitteratur, 1998

  S. 202-217

  Find in the library

  Mandatory

 • Löfgren, Orvar; Wilk, Richard R. Off the edge : experiments in cultural analysis

  Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Foucault, Michel Rabinow, Paul The Foucault reader

  New York: Pantheon Books, cop. 1984

  Find in the library

  Mandatory

 • Ingridsdotter, Jenny The promises of the free world : postsocialist experience in Argentina and the making of migrants, race, and coloniality

  Huddinge: Södertörns högskola, 2017

  Find in the library

  Mandatory

 • Winther Jørgensen, Marianne; Phillips, Louise Diskursanalys som teori och metod.

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Find in the library

  Mandatory

 • Latour, Bruno Wennerholm, Elisabeth Artefaktens återkomst : ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi

  Stockholm: Nerenius & Santérus, 1998

  Find in the library

  Mandatory

 • Damsholt, Tine; Simonsen, Dorthe Gert; Mordhorst, Camilla Materialiseringer : nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse

  Århus: Århus Universitetsforlag, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Nyström, Lillemor I skuggan av en borg : vardag och fest på Krapperups gods 1881-1995

  Göteborg: Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet, 2014

  Find in the library

  Mandatory

Phenomenology

Reading list revisions