Syllabus for Educational Strategies of Social Groups

Sociala gruppers utbildningsstrategier

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 4UK056
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology of Education G1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2010-02-16
 • Established by: The Faculty Board of Educational Sciences
 • Applies from: Autumn 2010
 • Entry requirements: History A, Civics A
 • Responsible department: Department of Education

Reading list

Reading list

Applies from: Spring 2011

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean-Claude Les héritiers : les étudiants et la culture

  Paris, c 1964: 1964

  Find in the library

  Mandatory

 • Bourdieu, Pierre Raisons pratiques : sur la théorie de l'action

  Paris: Seuil, 1994

  Find in the library

  Mandatory

 • Broady, D Kapitalbegreppet som utbildningssocialt verktyg. : Skeptronhäften, Nr 15, www.skeptron.uu.se/broady/sec/archives

  Find in the library

  Mandatory

 • Broady, Donald; Börjesson, Mikael En social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av 1900-talet

  Part of:

  Studies in educational policy and educational philosophy : e-tidskrift

  vol. 2002 (2002) nr. 1

  Find in the library

  Mandatory

 • Broady, Donald; Börjesson, Mikael; Palme, Mikael Det svenska högskolefältet och konkurrensen mellan lärosätena

  Part of:

  Perspektiv på högskolan i ett förändrat Sverige

  Stockholm: Högskoleverket, 2002

  Find in the library

  Mandatory

 • Börjesson, Mikael Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och bland svenska studenter i Paris och New York : Kapitel 1-2

  Disputationsuppl.: Uppsala: Utbildnings- och kultursociologi, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Frykman, Jonas Ljusnande framtid! : skola, social mobilitet och kulturell identitet

  Lund: Historiska media, 1998

  Find in the library

  Mandatory

 • Göransson, Anita; Lidegran, Ida En gränslös akademi? : vägar till den akademiska toppen med utländsk bakgrund i bagaget

  Part of:

  Makten och mångfalden : eliter och etnicitet i Sverige : rapport från Integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram

  Stockholm: Fritzes offentliga publikationer :b Justitiedepartementet, 2005

  s. 257-284

  Find in the library

  Mandatory

 • Lidegran, Ida Utbildningskapital : om hur det alstras, fördelas och förmedlas

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Palme, Mikael Det kulturella kapitalet : studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis (AUU) :b Uppsala universitetsbibliotek [distributör], 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Skawonius, Charlotte Välja eller hamna : det praktiska sinnet, familjers val och elevers spridning på grundskolor

  Stockholm: Pedagogiska institutionen, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Wagner, Anne-Christine De internationella skolorna och utbildningspraktikerna: specifika konstruktioner av det nationella. : Bidrag till Konferensen "Formation des élites et culture transnationale, Moskva, 26-30 april 1996.

  Find in the library

  Mandatory

 • Willis, Paul E. Learning to labour : how working class kids get working class jobs

  Farnborough: Saxon House, cop. 1977

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions