Syllabus for Specific Nursing in Anaesthesia Care

Specifik omvårdnad inom anestesisjukvård

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 3KR301
 • Education cycle: Second cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Caring Sciences A1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle
  G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  GXX: in-depth level of the course cannot be classified.

  Second cycle
  A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  AXX: in-depth level of the course cannot be classified.

 • Grading system: Fail (U), Pass (G)
 • Established: 2009-11-02
 • Established by: The Board of the Nursing Programmes
 • Applies from: week 01, 2010
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Surgical Sciences

Reading list

Reading list

Applies from: week 30, 2013

 • Backman, Jarl Rapporter och uppsatser

  2., rev. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Fawcett, J Contemporary nursing knowledge: analysis and evaluation of nursing models and theories

  Philadelphia: F.A. Davis Company, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården

  Find in the library

  Mandatory

 • Lindwall, Lillemor; Post, Iréne von Perioperativ vård : att förena teori och praxis

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Post, Iréne von Professionell naturlig vård ur anestesi- och operationssköterskors perspektiv

  Åbo: Åbo Akademis förl., 1999

  Find in the library

  Mandatory

 • Rudolfsson, Gudrun Den perioperativa dialogen : en gemensam värld

  Åbo: Åbo akademi, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Warrén Stomberg, Margareta Postoperative pain management : nurse perspectives on acute pain services

  Göteborg,c 2004: 2004

  Find in the library

  Mandatory

 • Hansson Scherman, Marianne; Runesson, Ulla Den lärande patienten

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Sarvimäki, Anneli; Stenbock-Hult, Bettina Omvårdnadens etik : sjuksköterskan och det moraliska rummet

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Forsberg, Christina; Wengström, Yvonne Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning

  3. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Nagelhout, John J.; Plaus, Karen L. Nurse anesthesia

  5. ed.: St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders, [2013] cop. 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Internationella och nationella kunskapssammanställningar samt vetenskapliga artiklar tillkommer.

  Mandatory

 • Henricson, Maria Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Find in the library

 • Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2012

  Find in the library

 • Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice

  9.ed.: Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2012 [dvs. 2011]

  Find in the library

 • Björk, Jonas Praktisk statistik för medicin och hälsa

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2011

  Find in the library

 • Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice

  8th ed.: Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, s2013

  Find in the library