Syllabus for Journalism

Journalistik

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 60 credits
 • Course code: 2IV119
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Media and Communication Studies G2F

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2013-02-06
 • Established by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2013
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Informatics and Media

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2013

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Aare, Cecilia Det tidlösa reportaget

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Anvisade texter - max 300 sidor

  Institutionen för informatik och media,

  Mandatory

 • Fichtelius, Erik Nyhetsjournalistik : Tio gyllene regler

  Stockholm: Utbildningsradion, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Freedman, Samuel G. Letters to a young journalist

  Perseus Books Group, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Hadenius, Stig; Weibull, Lennart; Wadbring, Ingela Massmedier : press, radio och tv i den digitala tidsåldern

  10., uppdaterade uppl.: Stockholm: Ekerlid, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Hultén, Britt Journalistikanalys : en introduktion.

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Find in the library

  Mandatory

 • Häger, Björn Reporter : En grundbok i journalistik

  Norstedt, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Svenska skrivregler

  3., [utök.] utg.: Stockholm: Liber, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Häger, Björn Intervjuteknik.

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2001

  Find in the library

 • Nordenson, Magdalena Opinionsjournalistik : att skriva ledare, kolumner och recensioner

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Find in the library

 • Pettersson, Rune; Institutet för mediestudier, Rubriker - bruk och missbruk.

  Stockholm: Sellin & partner, 2003

  Find in the library

 • Kerrane, Kevin; Yagoda, Ben The art of fact : a historical anthology of literary journalism.

  New York: Scribner, cop. 1997

  Find in the library

 • Unge, Ingemar Skriva kåseri.

  Stockholm: Ordfront, 1999

  Find in the library

 • Thor, Clas; Hansén, Stig Århundradets reportage.

  Stockholm: Ordfront, 2000

  Find in the library

 • Hultén, Gunilla Journalistik och mångfald

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • McQuail, Denis Journalism & society

  London: SAGE Publications, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Peters, Chris; Broersma, Marcel Jeroen Rethinking journalism : trust and participation in a transformed news landscape

  Milton Park: Routledge, 2013 [dvs. 2012).

  Find in the library

  Mandatory

 • Rosenberg, Göran Tankar om journalistik.

  Stockholm: Prisma, 2000

  Find in the library

  Mandatory

 • Wahl-Jorgensen, Karin; Hanitzsch, Thomas The handbook of journalism studies

  New York: Routledge, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Wendt, Maria Politik som spektakel : Almedalen, mediemakten och den svenska demokratin

  Stockholm: Atlas, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Berglez, Peter Global Journalism : Theory and Practice

  Peter Lang Publishing Inc, 2013

  Find in the library

 • Bruhn Jensen, Klaus Larson, Per Medier och samhälle : en introduktion

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Find in the library

 • Hadenius, Stig; Weibull, Lennart; Wadbring, Ingela Massmedier : press, radio och tv i den digitala tidsåldern

  10., uppdaterade uppl.: Stockholm: Ekerlid, 2011

  Find in the library

 • Karlsson, Michael Nätnyheter : från sluten produkt till öppen process

  Stockholm: Sim(o), 2010

  Find in the library

 • Lynch, Jake; McGoldrick, Annabel Peace journalism

  Stroud: Hawthorn, cop. 2005

  Find in the library

 • Eide, Elisabeth; Nikunen, Kaarina Media in motion : cultural complexity and migration in the Nordic region

  Farnham: Ashgate, 2011

  Find in the library

 • Stakston, Brit Politik 2.0 : [konsten att använda sociala medier : bok & blogg]

  Göteborg: Beijbom Books, 2010

  Find in the library

 • Andersson-Ek, Per; Andréasson, Kenth; Edwardson, Åke Göra tidning.

  4., [omarb.]uppl.: Stockholm: Ordfront, 1999

  Find in the library

  Mandatory

 • Ekonominyhetens Väg: Från kvartalsrapporter till Ekonominyheter Grafström, Maria; Windell, Karolina; Grünberg, Jaan; Pallas, Josef

  SNS-förlag. Stockholm, 2006

  Pdf-fil, laddas hem från denna hemsida

  Mandatory

 • Lindquist, Kristian Webbjournalistik

  1. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Övrigt, artiklar, ca 200 s

  Institutionen för informatik och media,

  Mandatory

 • Raviola, Elena Paper meets web : how the institution of news production works on paper and online

  Jönköping: Jönköping International Business School, Jönköping University, 2010

  Find in the library

 • Ahlberg, Kerstin Din upphovsrätt och andras : handbok för journalister

  3., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Krogh, Torbjörn von Medieetik

  1. uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Olsson, Anders R. Yttrandefrihet & tryckfrihet : handbok för journalister

  6., [omarb. och uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Kleen, Björn af Jorden de ärvde

  Stockholm: Weyler, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Löwenberg, Anders Undersökande journalistik

  2. uppl.: Stockholm: Ordfront, 1995

  Find in the library

  Mandatory

 • Sundelin, Anders Reportage : att få fakta att dansa

  Stockholm: Leopard, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Landahl, Martin Reportage 2013

  Uppsala: Magisterutbildningen i journalistik vid Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Kovach, Bill; Rosenstiel, Tom The elements of journalism : what newspeople should know and the public should expect

  1st rev. ed., completely updated and rev.: New York: Three Rivers Press, cop. 2007

  Find in the library

 • Talese, Gay Din nästas hustru

  [Ny utg.]: Stockholm: Pocky, 2007

  Find in the library