Syllabus for Men's Violence against Women

Mäns våld mot kvinnor, grundkurs

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 3PE122
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Caring Sciences G1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G)
 • Established: 2013-10-21
 • Established by: The Educational Board of Medicine
 • Applies from: Autumn 2013
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Women's and Children's Health

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2013

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Declaration on the elimination of violence against women

  [New York]: United Nations, 1994

  Find in the library

  Mandatory

 • Eriksson, Maria Barn som upplever våld : nordisk forskning och praktik

  Stockholm: Gothia, 2007

  Find in the library

 • Holmberg, Carin; Enander, Viveka Varför går hon? : om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

 • Lundgren, Eva Heimer, Gun Slagen dam : mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning.

  Umeå: Brottsoffermyndigheten ; Uppsala universitet, 2001

  Find in the library

 • Mendel-Enk, Stephan Med uppenbar känsla för stil : [ett reportage om manlighet]

  [Ny utg.]: Stockholm: Atlas, 2005

  Find in the library

 • Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen

  1. uppl.: Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), 2010

  Find in the library

 • Heimer, Gun M.; Sandberg, David Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar

  2., [rev.] uppl. /b Gun Heimer, David Sandberg (red.): Lund: Studentlitteratur, 2008

  Find in the library

 • Wendt Höjer, Maria Rädslans politik : våld och sexualitet i den svenska demokratin.

  1. uppl.: Malmö: Liber ekonomi, 2002

  Find in the library

 • Wennstam, Katarina Flickan och skulden : en bok om samhällets syn på våldtäkt

  Ny, utök. utg.: Stockholm: Månpocket, 2012

  Find in the library

 • Vetenskapliga publikationer samt annan för ämnet relevant litteratur tillkommer

  Find in the library

 • Almqvist, K. Barn som bevittnar våld mot mamma - en studie om kvinnor och barn som vistas på kvinnojourer i Göteborg

  Göteborgs stad, Lundby, 2004

 • Handbok : nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp

  2. uppl.: Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet, 2010

  Find in the library

 • Kvinnofrid : en sammanfattning av regeringens proposition 1997/98:55

  Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet, 1998

  Find in the library

 • World report on violence and health : summary

  Geneva: World Health Organization, 2002

  Find in the library

 • Ytterligare referenslitteratur kan tillkomma

  Find in the library