Syllabus for Swedish 1, Teacher Education Programme, Lower and Upper Secondary School

Svenska 1 för blivande ämneslärare

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 5SV204
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Swedish G1N, Literature G1N, Educational Sciences G1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle
  G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  GXX: in-depth level of the course cannot be classified.

  Second cycle
  A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  AXX: in-depth level of the course cannot be classified.

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2011-06-14
 • Established by: The Faculty Board of Educational Sciences
 • Revised: 2014-06-26
 • Revised by: The Faculty Board of Educational Sciences
 • Applies from: week 35, 2014
 • Entry requirements: General entry requirements and English 6, Social Studies 1b/1a1+1a2 or English B, Civics A
 • Responsible department: Department of Scandinavian Languages
 • Other participating department(s): Faculty of Educational Sciences, Department of Literature

Content

1. L0/N0. Introduction to the subject of Swedish 2.0 hp

2. N1. The structure of language 7.0 hp

3. N2. Style, text and speech 7.0 hp

4. N1. Introduction to the study of literature 7.0 hp

5. N2. Children's and young-adult's reading 7.0 hp

Reading list

Reading list

Applies from: week 17, 2017

 • Bergh Nestlog, Ewa Kritisk litteracitet i text och praktik : Meningsskapande i de mellersta skolåren

  Umeå: Umeå universitet, 2015

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-43374

  87-108

  Find in the library

 • Liberg, Caroline Läsande, skrivande och samtalande

  Part of:

  Att läsa och skriva : forskning och beprövad erfarenhet Liberg, Caroline; Hyltenstam, Kenneth; Myrberg, Mats; Frykholm, Clas-Uno; Hjort, Madeleine; Nordström, Gert Z; Wiklund, Ulla; Persson, Magnus

  [reviderad upplaga]: Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2007

  s. 25-44

  Find in the library

  Mandatory

 • Nordlund, Anna Varför litteraturvetenskap? : en ämnesintroduktion för nya studenter

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Strömquist, Siv Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

  7., revid. uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

  Stockholm: Skolverket, 2011

  Fulltext

  Find in the library

 • Bihl, Björn; Nilsson, Nils-Erik Skriva på talets grund (STG)

  Part of:

  Ledin, Per Svenskans beskrivning : [SvB.] n 28, p Förhandlingar vid Tjugoåttonde sammankomsten för svenskans beskrivning, Örebro den 14-15 oktober 2005

  Örebro: Örebro universitet, cop. 2006

  (2006) nr. 28 s. 51-58

  Find in the library

  Mandatory

 • Bolander, Maria Funktionell svensk grammatik

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Ekvall, Ulla Grammatik, textanalys och skrivundervisning : om ett försök till integration i årskurs 6

  Part of:

  Garme, Birgitta Ut med språket! : en bok om språkutveckling och pedagogisk praktik

  Stockholm: Natur och kultur i samarbete med Svensklärarfören., 1997

  Find in the library

  Mandatory

 • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare.

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Philipsson, Anders Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv

  Part of:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle.

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  (2004) s. 117-151

  Find in the library

  Mandatory

 • Andersson, Pia; Hallesson, Yvonne Textrörlighet och kohesion i textsamtal : Gymnasieelever talar om texter i svenska och historia

  Part of:

  Chrystal, Judith-Ann; Lim Falk, Maria Genre

  Stockholm: SMDI, cop. 2012

  Diva fulltext

  (2013) s. 17–28

  Find in the library

 • Holmberg, Per; Wirdenäs, Karolina Skrivpedagogik i praktiken

  Part of:

  Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning

  (2010) nr. 20 s. 105-131

  Find in the library

  Mandatory

 • Lagerholm, Per Stilistik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Lindberg, Inger Med andra ord i bagaget.

  Part of:

  Bjar, Louise Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  (2006) s. 57-92

  Find in the library

  Mandatory

 • Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

  Stockholm: Skolverket, 2011

  Fulltext

  Find in the library

  Mandatory

 • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

  Stockholm: Skolverket, 2011

  Fulltext

  Find in the library

  Mandatory

 • Nilsson, Nils-Erik Skriva, ett sätt att lära : Om läroprocesser när elever i grundskolans senare år bedriver s.k. forskning och skriver

  Part of:

  Linnarud, Moira; Sandlund, Erica Språk och lärande : rapport från ASLA:s höstsymposium, Karlstad, 7-8 november 2002 = Language and learning : papers from the ASLA symposium in Karlstad, 7-8 November 2002

  Uppsala: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 2003

  s. 63-73

  Find in the library

  Mandatory

 • Palmér, Anne Muntligt i klassrummet : om tal, samtal och bedömning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Reichenberg, Monica Att läsa mellan och bortom raderna.

  Part of:

  Bjar, Louise Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  (2006) s. 213-235

  Find in the library

  Mandatory

 • Strömquist, Siv Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

  7., revid. uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Svenska skrivregler

  3., [utök.] utg.: Stockholm: Liber, 2008

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions