Syllabus for Term Course 5: Corporation Law and Tax Law

Terminskurs 5: Associationsrätt och skatterätt

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2JJ325
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: G2F

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle
  G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  GXX: in-depth level of the course cannot be classified.

  Second cycle
  A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  AXX: in-depth level of the course cannot be classified.

 • Grading system: Fail (U), Pass (B), Pass with credit (Ba), Pass with distinction (AB)
 • Established: 2015-04-16
 • Established by: The Educational Board of Law
 • Applies from: week 31, 2015
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Law

Reading list

Reading list

Applies from: week 32, 2020

Autumn 2020

 • Eklund, Karin; Stattin, Daniel Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt

  2., [rev.] uppl.: Uppsala: Iustus, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Hemström, Carl; Giertz, Magdalena Bolag, föreningar, stiftelser : En introduktion

  8. uppl.: Norstedts Juridik AB, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Söderström, Rebecca Kapitalmarknadsrätt

  2 uppl.: Iustus, 2019

  Find in the library

  Mandatory

 • Berglund, Martin; Cejie, Katia Basics of international taxation : from a methodological point of view

  Second edition: Uppsala: Iustus förlag, [2018]

  Find in the library

  Mandatory

 • Inkomstskatt : en lärobok i skatterätt Del 1 Lodin, Sven-Olof; Lindencrona, Gustaf; Melz, Peter; Silfverberg, Christer; Simon-Almendal, Teresa; Persson Österman, Roger

  Sjuttonde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Inkomstskatt : en lärobok i skatterätt Del 2 Lodin, Sven-Olof; Lindencrona, Gustaf; Melz, Peter; Silfverberg, Christer; Simon-Almendal, Teresa; Persson Österman, Roger

  Sjuttonde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Sandberg Nilsson, Anna; Westfahl, Lena Mervärdesskattens grunder

  Tredje upplagan: 2018

  Find in the library

  Mandatory

 • Bjuvberg, Jan Företagsekonomi för jurister : redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering

  Fjärde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Sefastsson, Elsa; Stattin, Daniel Associationsrättslig och kapitalmarknadsrättslig problemlösning

  Juridiska institutionen, 2019

  Mandatory

 • Bergström, Clas; Samuelsson, Per Aktiebolagets grundproblem

  5. uppl.: Norstedts Juridik AB, 2015

  Find in the library

 • Hiort af Ornäs Leijon, Lena; Kristoffersson, Eleonor Övningar i skatterätt : hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 2019 : beslut om slutlig skatt 2020

  Upplaga 26: Uppsala: Iustus förlag, [2019]

  Find in the library

 • Nääv, Maria; Zamboni, Mauro Juridisk metodlära

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Find in the library

Reading list revisions