Syllabus for Swedish Language A

Svenska språket A

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 5SV228
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Swedish G1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2016-02-24
 • Established by: The Department Board
 • Revised: 2016-02-24
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Spring 2016
 • Entry requirements: General entry requirements and English 6 or English B
 • Responsible department: Department of Scandinavian Languages

Content

1. Linguistic Perspectives 2.5 hp
2. Language Structure 7.5 hp
3. Text and Talk 7.5 hp
4. Swedish across Time and Space 7.5 hp
5. Speaking and Writing 5.0 hp

Reading list

Reading list

A revised version of the reading list is available.

Applies from: Autumn 2016

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Josephson, Olle Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige

  2. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Parkvall, Mikael Vad är språk?

  1. e-boksutg.: Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Språkvetenskap

  Nationalencyklopedin,

  Mandatory

 • Andersson, Lars-Gunnar Talets signalord

  Part of:

  Grammatik på villovägar

  Solna: Esselte studium, 1987

  (1987) s. 12-20

  Find in the library

  Mandatory

 • Bolander, Maria Funktionell svensk grammatik

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Kotsinas, Ulla-Britt Olika grupper - olika språk

  Part of:

  Ungdomsspråk

  3. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2004

  (2004) s. 108-119

  Find in the library

  Mandatory

 • Lindström, Jan Grammatik i samtal - samtal i grammatik. Artikel vid konferensen Grammatik på högskolan: vad, varför, hur?

  Institutionen för nordiska språk, 2007

  PDF

  Mandatory

 • Philipsson, Anders Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv

  Part of:

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  (2004) s. 117-130

  Find in the library

  Mandatory

 • Stroh-Wollin, Ulla Koncentrerad nusvensk formlära och syntax. Övningar med facit

  Lund: Studentlitteratur, 1998

  Find in the library

  Mandatory

 • Björkvall, Anders Bilden, skriften och modelläsaren

  Part of:

  Språkvård

  (2004) nr. 3 s. 4-8

  Find in the library

  Mandatory

 • Hellspong, Lennart; Ledin, Per Vägar genom texten : handbok i brukstextanalys.

  Lund: Studentlitteratur, 1997

  Find in the library

  Mandatory

 • Holmberg, Per; Wirdenäs, Karolina Tinas textaktiviteter

  Part of:

  Svenskans beskrivning : [SvB.]n 27,p Förhandlingar vid Tjugosjunde sammankomsten för svenskans beskrivning, Växjö den 14 och 15 maj 2004

  Växjö: University Press, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Josephson, Olle En bok om textvård

  Part of:

  Textvård : att läsa, skriva och bedöma texter

  Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Josephson, Olle Varför en lätt text kan vara svår att förstå

  Part of:

  Kultur - text - språk : det finns mer i en text än ord

  Uppsala: Hallgren & Fallgren i samarbete med Kurs, 1992

  (1992) s. 27-38

  Find in the library

  Mandatory

 • Karlsson, Anna-Malin En arbetsdag i skriftsamhället : ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken

  Stockholm: Språkrådet, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Ledin, Per Intertextualitet, smärta och ett mångstämmigt Apotek

  Part of:

  Till Barbro : texter och tolkningar tillägnade Barbro Söderberg den 23 september 1997

  Stockholm: Institutionen för nordiska språk, 1997

  (1997) s. 63-86

  Find in the library

  Mandatory

 • Malmgren, Sven-Göran Kring stilen i Bangs tidiga utrikesreportage

  Part of:

  När Alving blev Bang

  Lund: Historiska media, 2001

  (2001) s. 13-32

  Find in the library

  Mandatory

 • Melin, Lars Nyfiken på texten : textteori för textpraktiker

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Gladwell, Malcolm Outliers : 10 000-timmarsregeln och andra framgångsfaktorer

  1. uppl.: Stockholm: Volante, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Landqvist, Mats Samspel i rådgivningssamtal

  Part of:

  Svenskans beskrivning : [SvB.] 31 Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning, Umeå den 20-21 maj 2010

  Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, cop. 2011

  (2011) s. 182-192

  Find in the library

  Mandatory

 • Lindström, Anna Om deltagarperspektiv i samtalsanalys : exempel från hemtjänsten

  Part of:

  Svenskans beskrivning : SvB. 23, Förhandlingar vid Tjugotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Göteborg den 15-16 maj 1998.

  Lund: Lund University Press, 1999

  (1999) s. 248-255

  Find in the library

  Mandatory

 • Wirdenäs, Karolina Samtal och samtalsforskning

  Part of:

  Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  (2013) s. 199-235

  Find in the library

  Mandatory

 • Artiklar om de svenska landskapsdialekterna

  Nationalencyklopedin,

 • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari Unga i det flerspråkiga Stockholm

  Part of:

  Avancerad andraspråksanvändning : slutrapport från ett forskningsprogram

  Stockholm: Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Makadam förlag, 2014

  (2014) s. 82-92

  Find in the library

  Mandatory

 • Josephson, Olle Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige

  4. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Kotsinas, Ulla-Britt Ungdomsspråk

  3. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2004

  Find in the library

  Mandatory

 • Pettersson, Gertrud Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Stroh-Wollin, Ulla Introduktion till svenska språkets historia. Stencil. Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

  Institutionen för nordiska språk, ms

  Mandatory

 • Sundgren, Eva Språklig variation och förändring

  Part of:

  Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  (2013) s. 77-121

  Find in the library

  Mandatory

 • Svahn, Margareta Kontinuitet och förändring i västsvenska dialekter

  Part of:

  Svenskans beskrivning : [SvB.] 32 Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13-14 oktober 2011

  Karlstad: Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, 2013

  (2011) s. 52-72

  Find in the library

  Mandatory

 • Swedia 2000

  Göteborgs universitet,

  direktlänk

  Mandatory

 • Teleman, Ulf Ett språk för ett rike

  Part of:

  Forskning och framsteg

  Stockholm: Sällskapet för forskningsinformation, 1966-

  Find in the library

  Mandatory

 • Diamond, Jared Kopior och lånebokstäver : Skrivkonstens utveckling

  Part of:

  Vete, vapen & virus : en kort sammanfattning av mänsklighetens historia under de senaste 13 000 åren

  [Ny utg.]: Stockholm: Norstedt, 2006

  (2006) s. 218-239

  Find in the library

  Mandatory

 • Lindstedt, Inger Talarens hantverk : att göra framgångsrika presentationer

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Melin, Lars Det är alltid två om en text

  Part of:

  Läsning

  Göteborg: Makadam, 2013

  s. 31-40

  Find in the library

  Mandatory

 • Nord, Andreas Att sälja smärtfritt

  Part of:

  Funktionell textanalys

  1. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2011

  s. 188-203

  Find in the library

  Mandatory

 • Renberg, Bo Bra skrivet väl talat : handledning i skrivande och praktisk retorik

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Stokoe, Elizabeth "Girl - woman - sorry!" : On the repair and non-repair of consecutive gender categories

  Part of:

  Conversation and gender

  Cambridge: Cambridge University Press, 2011

  s. 85-111

  Find in the library

  Mandatory

 • Strömquist, Siv Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

  7., revid. uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions