Syllabus for Men's Violence against Women

Mäns våld mot kvinnor, grundkurs

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 3PE122
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Caring Sciences G1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G)
 • Established: 2013-10-21
 • Established by: The Educational Board of Medicine
 • Revised: 2018-02-01
 • Revised by: The Educational Board of Medicine
 • Applies from: Spring 2018
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Women's and Children's Health

Reading list

Reading list

Applies from: Spring 2018

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Declaration on the elimination of violence against women

  [New York]: United Nations, 1994

  Find in the library

  Mandatory

 • Eriksson, Maria Barn som upplever våld : nordisk forskning och praktik

  Stockholm: Gothia, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Holmberg, Carin; Enander, Viveka Varför går hon? : om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Wendt Höjer, Maria Rädslans politik : våld och sexualitet i den svenska demokratin.

  1. uppl.: Malmö: Liber ekonomi, 2002

  Find in the library

  Mandatory

 • Eriksson, Maria; Källström Cater, Åsa; Näsman, Elisabet Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå

  2. uppl.: Malmö: Gleerup, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Heimer, Gun M.; Björck, Annika; Kunosson, Chrystal Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Lundgren, Eva Våldets normalisering och andra våldsförståelser

  Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen

  1. uppl.: Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1

  Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2014

  Mandatory

 • Hjältar och Monster - Samhällsvetenskapliga perspektiv på män och våld.

  Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2013

  Mandatory

 • Lykke, Nina Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskning.

  Kvinnovetenskaplig Tidskrift, Nr 1, 2003

  Mandatory

 • Smirthwaite, Goldina; Holmberg, Carin Uppbrottstrappan. En modell för intersektionellt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor.

  Tidskrift för genusvetenskap, 2014

  Mandatory

 • Ekström, Veronica Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2016

  Find in the library

 • Våld i samkönade relationer - en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2009:2.

  Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2009,

 • Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. NCK-rapport 2013:1.

  Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2013,

 • Kvinnofrid : en sammanfattning av regeringens proposition 1997/98:55

  Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet, 1998

  Find in the library

 • World report on violence and health : summary

  Geneva: World Health Organization, 2002

  Find in the library

 • Mendel-Enk, Stephan Med uppenbar känsla för stil : [ett reportage om manlighet]

  [Ny utg.]: Stockholm: Atlas, 2005

  Find in the library

 • Nationellt centrum för kvinnofrid. Uppsala, Handbok. Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp.

  Nationellt centrum för kvinnofrid och Uppsala universitet, 2008

 • Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning. Lundgren, Eva; Heimer, Gun; Westerstrand, Jenny; Kalliokoski, Anne-Marie

  Umeå: Brottsoffermyndigheten och Uppsala: Uppsala universitet, 2001