Syllabus for Scandinavian Languages B

Nordiska språk B

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 5NS229
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Swedish G1F

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle
  G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  GXX: in-depth level of the course cannot be classified.

  Second cycle
  A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  AXX: in-depth level of the course cannot be classified.

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2016-09-07
 • Established by: The Department Board
 • Revised: 2018-02-28
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 36, 2018
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Scandinavian Languages

Content

Linguistic Contrast and Continuity in the North 7.5 credits

The Emergence of the Swedish Language 1 7.5 credits

Old Icelandic 7.5 credits

Scandinavian Languages: Thematic Specialization 7.5 credits

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

Applies from: week 14, 2020

 • Breivik, Torbjørg Nasjonale språkpolitiske mål, handlingsplaner och lover

  Part of:

  Språk i Norden = Sprog i Norden : årsskrift for Nordisk språkråd og språknemdene i Norden

  fulltext

  Find in the library

  Mandatory

 • Delsing, Lars-Olof Nordisk språkförståelse idag

  Part of:

  Madsen, Lis Nabosprogsdidaktik

  1. udg.: København: Dansklærerforeningen, 2006

  (2006) s. 39-54

  Find in the library

  Mandatory

 • Gregersen, Frans.; Kristiansen, Tore. Hvad ved vi nu : om danske talesprog?.

  Kbh.: Sprogforandringscentret, 2015.

  Find in the library

  Mandatory

 • Gregersen, Frans Hvad er forudsætningerne for en (u)mulig retskrivningsreform?

  Part of:

  Rette ord : festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen. Kirchmeier-Andersen, Sabine. Duncker, Dorthe.; Skafte Jensen, Eva.; Ravnholt, Ole.

  [Frederiksberg]: Dansk Sprognævn, 2015.

  fulltext

  (2015) s. 125-140

  Find in the library

  Mandatory

 • Hauksdóttir, Auður Idiomerne glimrer ved deres fravær : Om dansk‐islandsk idiomatik

  Part of:

  Jørgensen, Henrik; Widell, Peter.; Togeby, Ole. Det bedre argument : festskrift til Ole Togeby 7. marts 2007

  Århus: Wessel og Huitfeldt, 2007.

  (2007) s. 197-215

  Find in the library

  Mandatory

 • Kristiansen, Tore Udtalevariation og standardisering i Skandinavien : Historisk overblik og forklaringsmodeller

  Part of:

  Madsen, Lis Nabosprogsdidaktik

  1. udg.: København: Dansklærerforeningen, 2006

  (2006) s. 55-90

  Find in the library

  Mandatory

 • Kühl, Karoline Danske aflæggere i Nordeuropa : Færødansk, sydslesvigdansk og bokmål

  Part of:

  Danske talesprog

  København: Reitzel, 2000-

  (2015) nr. 14 s. 29-54

  Find in the library

  Mandatory

 • Lönnroth, Harry Det femte landskapet? : Svenska språköar i Finland som objekt för språkvetenskaplig forskning

  Part of:

  Berg, Kirsten M. En färd i språket : festskrift till Marketta Sundman på 60-årsdagen den 12 mars 2009

  Åbo: Åbo universitet, Nordisk filologi, 2009

  (2009) s. 98-113

  Find in the library

  Mandatory

 • Malmsten, Solveig Dativ i modern färöiska : En fallstudie i grammatisk förändring

  Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2015

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-253012

  Find in the library

  Mandatory

 • Melerska, Dorota Oroväckande skakningar i Dalarna : Älvdalskans placering på Joshua Fishmans skala över hotade språk

  Part of:

  Multiethnica

  Uppsala: Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet, 20??-

  (2011) nr. 33 s. 32-37

  Find in the library

  Mandatory

 • Monka, Malene; Maegaard, Marie; Scheuer, Jann Den autentiske dialekttalende : bornholmsk dialekt som vare i turistindustrien

  Part of:

  Gregersen, Frans.; Kristiansen, Tore. Hvad ved vi nu : om danske talesprog?.

  Kbh.: Sprogforandringscentret, 2015.

  (2015) s. 93-107

  Find in the library

  Mandatory

 • Nelson, Marie; Henricsson, Sofie; Norrby, Catrin Att dela språk men inte samtalsmönster : Återkoppling i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal

  Part of:

  Folkmålsstudier : meddelanden från Föreningen för nordisk filologi.

  fulltext

  vol. 53 (2015) s. 141-166

  Find in the library

  Mandatory

 • Nordman, Marianne Dialekten i våra hjärtan : Några finlandssvenska ungdomar reflekterar

  Part of:

  Nikula, Kristina Lönnroth, Harry Från närpesdialekt till EU-svenska : festskrift till Kristina Nikula

  Tampere: Tampere University Press, 2003

  fulltext

  (2003) s. 159-168

  Find in the library

  Mandatory

 • Quist, Pia Skandinavisk i kontakt med invandrersprog

  Part of:

  Språk i Norden = Sprog i Norden : årsskrift for Nordisk språkråd og språknemdene i Norden

  fulltext

  (2012) s. 26-37

  Find in the library

  Mandatory

 • Ridell, Karin Dansk-svenska samtal i praktiken : språklig interaktion och ackommodation mellan äldre och vårdpersonal i Öresundsregionen

  Uppsala: Department of Scandinavian Languages, Uppsala University, 2008

  urn:nbn:se:uu:diva-9334

  Find in the library

  Mandatory

 • Sandøy, Helge; Östman, Jan-Ola Språkpåverkan och ansvar inom språkpolitik i Norden

  Part of:

  Sandøy, Helge; Östman, Jan-Ola "Det främmande" i nordisk språkpolitik : om normering av utländska ord

  Oslo: Novus, 2004

  s. 7-22

  Find in the library

  Mandatory

 • Sandøy̜, Helge Talemål etter 1800 : norsk i jamføring med andre nordiske språk

  Oslo: Novus, cop. 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Tolgensbakk, Ida Svorsk i Oslo

  Part of:

  Svenskläraren : medlemsblad för Svensklärarföreningen

  Stockholm: Svenskläraren, 1970-

  (2016) nr. 1

  Find in the library

  Mandatory

 • Noreen, Erik; Benson, Sven Fornsvensk läsebok

  2., bearb. uppl.: Uppsala: Uppsala Universitet, 2010

  Find in the library

 • Pettersson, Gertrud Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Stroh-Wollin, Ulla Introduktion till svenska språkets historia. Stencil. Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

  Institutionen för nordiska språk, ms

  Mandatory

 • Svenskan i tusen år : glimtar ur svenska språkets utveckling.

  [Ny utg.]: Stockholm: Norstedt, [2001]

  Find in the library

  Mandatory

 • Svenska texter. Textsamling till Svensk språkhistoria 1.

  Institutionen för nordiska språk,

  Mandatory

 • Collinder, Björn Den poetiska Eddan.

  3. omarb. uppl.: Stockholm: Forum, 1972

  Find in the library

  Mandatory

 • Alving, Hjalmar Isländska sagor.

  [Ny utg.]/ 3. uppl.: Solna: Lettura, 1990

  Find in the library

  Mandatory

 • Noreen, Erik; Johansson, Tomas Isländsk läsebok

  2., översedda uppl.: Uppsala: [Inst. för nordiska språk], 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Benediktsson, Hreinn Islandsk språk

  Part of:

  Andersson, Ingvar; Granlund, John Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid

  Malmö: Allhem, 1956-1978

  vol. 7 (1962) s. 486-493

  Find in the library

  Mandatory

 • Hallberg, Peter Den isländska sagan

  [Ny utg.]: Stockholm: ePan : b Esselte studium, 2003

  Find in the library

  Mandatory

 • Njörður P. Njarðvik, Island i forntiden : en översikt över den fornisländska fristatens historia

  Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1973

  Find in the library

  Mandatory

 • Ström, Folke Nordisk hedendom : tro och sed i förkristen tid

  3. uppl.: Göteborg: Esselte studium (Akademiförl.), 1985

  Find in the library

  Mandatory

 • Wessén, Elias Isländsk grammatik

  [Ny utg.]: [Stockholm]: [Institutionen för nordiska språk, 1992

  Find in the library

  Mandatory

 • Fritzner, Johan Ordbog over det gamle norske sprog

  4., omarb., forøget og forb. udg.: Oslo, c 1972-1973: 1972-1973

  Find in the library

 • Heggstad, Leiv; Hødnebø, Finn.; Simensen, Erik. Norrøn ordbok

  5. utg. av Gammalnorsk ordbok ved Hægstad og Torp: Oslo: Det Norske Samlaget, 2008

  Find in the library

 • Vries, Jan de Altnordisches etymologisches Wörterbuch

  3. Aufl.: Leiden: Brill, 1977

  Find in the library

 • Ásgeir Blöndal Magnússon, Íslensk orðsifjabók

  Reykjavík: Ordhabók Háskólans, 1989

  Find in the library

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2010

  Find in the library

 • Rosengren, Karl Erik; Arvidson, Peter Sociologisk metodik.

  5., [omarb. och utök.]uppl.: Malmö: Liber, 2002

  Find in the library

 • Boyd, Sally; Ericsson, Stina Sociolingvistik i praktiken

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library