Syllabus for Gender Research A

Genusvetenskap A

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 5GN004
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Gender Research G1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle
  G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  GXX: in-depth level of the course cannot be classified.

  Second cycle
  A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  AXX: in-depth level of the course cannot be classified.

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-02-27
 • Established by: The Faculty Board of Arts
 • Revised: 2018-06-14
 • Revised by: The Faculty Board of Arts
 • Applies from: week 02, 2019
 • Entry requirements: General entry requirements and History 1b/1a1+1a2, Social Studies 1b/1a1+1a2 or History A, Civics A
 • Responsible department: Centre for Gender Research

Content

A1. Introducion to Gender Studies 7.5 credits

A2. Work and Family 7.5 credits

A3. Sexualities and Bodies 7.5 credits

A4. Cultural Representations 7.5 credits

Reading list

Reading list

Applies from: week 27, 2019

 • Ah-King, Malin Genusperspektiv på biologi

  Stockholm: Högskoleverket, 2012

  Fulltext

  Find in the library

 • Ahmed, Sara Mangold, Marcel De los Reyes, Paulina Postkolonial feminism : 1

  Stockholm: Tankekraft, 2011

  Find in the library

 • Alnebratt, Kerstin Meningen med genusforskning så som den framträder i forskningspolitiska texter 1970-2000

  Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2009

  Fritt tillgänglig via Göteborgs universitetsbibliotek

  Find in the library

 • Ambjörnsson, Fanny Vad är queer?

  Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Find in the library

 • Butler, Judith Rosenberg, Tiina; Lindeqvist, Karin Könet brinner! : texter

  Stockholm: Natur och kultur, 2005

  Find in the library

 • Connell, Raewyn Lindén, Åsa Maskuliniteter

  Göteborg: Daidalos, 1999

  Find in the library

 • Dalla Costa, Mariarosa; James, Selma Kvinnorna och samhällsomstörtningen

  Part of:

  Pelling, Lisa; Strid, Ingvar Arbete

  Stockholm: Tidskriftsfören. Fronesis, 2002

  S. 80-97

  Find in the library

 • Ganetz, Hillevi Skogens konung och djurens konung i TV Natur, kultur och genus i naturfilm

  Part of:

  NORDICOM-information : om medie- och kommunikationsforskning i Norden

  Länk till artikel

  vol. 26 (2004) nr. 1 s. 3-16

  Find in the library

 • Gemzøe, Lena Feminism

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Bilda, 2014

  Find in the library

 • Ehrenreich, Barbara; Hochschild, Arlie Russell Global woman : nannies, maids, and sex workers in the new economy

  1. ed.: New York: Metropolitan Books, 2003

  Find in the library

 • Gottzén, Lucas; Jonsson, Rickard Andra män. Maskulinitetsskapande, normskapande och jämställdhet.

  Malmö: Gleerups, 2012

 • Hirdman, Yvonne Genussystemet: Reflexioner kring kvinnors sociala underordning

  Part of:

  Kvinnovetenskaplig tidskrift

  Länk till artikel

  vol. 9 (1988) nr. 3 s. 49-63

  Find in the library

 • Kimmel, Michael S. Masculinity as homophobia: Fear, shame, and silence in the construction of gender identity

  Part of:

  Whitehead, Stephen; Barrett, Frank J The masculinities reader

  Malden, Mass.: Polity Press, 2001

  s. 266-287

  Find in the library

 • Esseveld, Johanna; Larsson, Lisbeth Kvinnopolitiska nyckeltexter

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  Find in the library

 • Lorde, Audre The Uses of Anger: Women Responding to Anger

  Part of:

  Women's studies quarterly.

  vol. 25 (1997) nr. 1-2 s. 278-285

  Find in the library

 • Lykke, Nina Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen

  Part of:

  Kvinnovetenskaplig tidskrift

  länk till artikel

  vol. 24 (2003) nr. 1 s. 47-56

  (10 s.)

  Find in the library

 • Abrahamsson, Lena Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i arbetsorganisationer

  Ny, bearb. uppl.: Umeå: Borea, 2009

  Find in the library

 • Almén, Mikael Jämställdhet med intersektionellt perspektiv: En handledning för dig som arbetar med jämställdhetsintegrering på myndighet

  Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016

  Länk till artikel

 • Alsarve, Jenny; Boye, Katarina Inte bara jämställdhet: Beslutet om föräldraledighet, moderskaps- och faderskapsideal och idéer om barns bästa

  Part of:

  Sociologisk forskning : tidskrift för Sveriges sociologförbund

  Växjö: Sveriges sociologförbund, 1964-

  vol. 49 (2012) nr. 2 s. 103-128

  Find in the library

 • Berggren, Kalle "Snubben trodde han var cool för han hade en pistol" : maskulinitet, våld och föräldraskap i svensk rap

  Part of:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-

  2016(37):3, s. 51-74

  Find in the library

 • Dahl, Ulrika Becoming Fertile in the Land of Organic Milk: Lesbian and Queer Reproductions of Femininity and Motherhood in Sweden

  Part of:

  Sexualities : studies in culture and society

  London: Sage, 1999-

  Länk till artikel

  vol. 21 (2018) nr. 7 s. 1021-1038

  Find in the library

 • Det ordnar sig : teorier om organisation och kön Holgersson, Charlotte; Wahl, Anna; Höök, Pia; Linghag, Sophie

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

 • Eduards, Maud Kroppspolitik : om moder Svea och andra kvinnor

  Stockholm: Atlas, 2007

  Find in the library

 • Freidenvall, Lenita Intersektionalitet och feminism - en komplicerad kombination?

  Part of:

  Tidskrift för politisk filosofi

  Stockholm: Thales, 1997-

  Länk till artikel

  (2016) nr. 2 s. 1-16

  Find in the library

 • Bergman, Helena; Eriksson, Maria; Klinth, Roger Föräldraskapets politik : från 1900- till 2000-tal

  1. uppl.: Stockholm: Dialogos, 2011

  Find in the library

 • Gondouin, Johanna Adoption,surrogacy and Swedish exeptionalism

  Part of:

  Critical Race and Whiteness Studies

  Australian Critical Race & Whiteness Studies Association (ACRAWSA),

  vol. 8 (2012) nr. 2 s. 1-20

  Find in the library

 • Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet

  Stockholm: Fritze, 2014

  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se

  Find in the library

 • Johansson, Monica I moderskapets skugga : berättelser om normativa ideal och alternativa praktiker

  Örebro: Örebro universitet, 2014

  Fulltext

  Find in the library

 • Peterson, Helen Absent Non-Fathers: Gendered representations of voluntary childlessness in Swedish newspapers

  Part of:

  Feminist media studies

  London: Taylor & Francis, 2001-

  Länk till artikel

  vol. 14 (2012) nr. 1 s. 22-37

  Find in the library

 • Program för lika villkor vid Uppsala Universitet, Handlingsplan för likabehandling av studenter

  Uppsala Universitet,

  Laddas ner här:

 • På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018

  Stockholm: Statistiska centralbyrån, 2018

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:scb-2018-x10br1801_pdf

  Find in the library

 • Sörensdotter, Renita Omsorgsarbete i omvandling : genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten

  Göteborg: Makadam, 2008

  urn:nbn:se:su:diva-7320

  Find in the library

 • Thapar-Björkert, Suruchi Gender, Nations and Nationalism

  Part of:

  Waylen, Georgina The Oxford handbook of gender and politics

  Oxford: Oxford University Press, c2013

  Find in the library

 • Wolgast, Sima; Molina, Irene; Gardell, Mattias Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden : Skillnader mellan afrosvenskar och den övriga befolkningen i bruttolön, disponibel inkomst och möjlighet att göra karriär på den svenska arbetsmarknaden

  Stockholm: Länsstyrelsen i Stockholms län, 2018

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-371487

  Find in the library

 • Apelmo, Elisabet Crip heroes and social change

  Part of:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  2012(17):1/2, s. 27-52

  Find in the library

 • Bahner, Julia The Power of Discretion and the Discretion of Power: Personal Assistents and Sexual Facilitation in Disability Services

  Part of:

  Vulnerable groups & inclusion.

  Laddas ner här:

  vol. 4 (2013) nr. 1 s. 1-22

  Find in the library

 • Bettcher, Talia Mae Evil Deceivers and Make-Believers: On Transphobic Violence and the Politics of Illusion

  Part of:

  Stryker, Susan; Aizura, Aren Z. The transgender studies reader 2

  1 ed.: New York: Routledge, 2013

  s. 278-290

  Find in the library

 • Bordo, Susan Unbearable weight : feminism, western culture, and the body

  Berkeley: University of California Press, 2003

  Find in the library

 • Bremer, Signe Kroppslinjer : kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering

  Göteborg: Makadam, 2011

  Spikblad

  Find in the library

 • Cannon, Clare; Lauve-Moon, Katie; Buttell, Fred Re-Theorizing Intimate Partner Violence through Post-Structural Feminism, Queer Theory and the Sociology of Gender

  Soc. Sci., 2015

  länk till artikel

 • Carlsson, ninni En "dålig" flicka: könskonstruktioner i berättelser om sexuella övergrepp

  Part of:

  Socialvetenskaplig tidskrift

  länk till artikel

  vol. 15 (2008) nr. 3-4 s. 257-275

  Find in the library

 • Nord, Iwo; Bremer, Signe; Alm, Erika Cisnormativitet & feminism : tema

  Part of:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-

  2016(37):4, s. 2-138

  Find in the library

 • Jackson, Stevi; Scott, Sue Theorizing sexuality

  Maidenhead: Open University Press, cop. 2010

  Find in the library

 • Lindqvist, Beatriz; Lindqvist, Mats När kunden är kung : effekter av en transnationell ekonomi

  1. uppl.: Umeå: Boréa, 2008

  Omslagsbild

  Find in the library

 • Malmberg, Denise "To be cocky Is to Challenge the Norms": The Impact of Bodynormativity on Bodily and Sexual Attraction in Relation to Being a Cripple

  Part of:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  vol. 17 (2012) nr. 1-2 s. 194-216

  Find in the library

 • Mottier, Véronique. Sexuality : a very short introduction

  Oxford: Oxford University Press, 2008.

  Find in the library

 • Nilsson, Arne Homosexuella män - urbanitetens förtrupp?

  Part of:

  Johansson, Thomas; Kuosmanen, Jari Manlighetens många ansikten : fäder, feminister, frisörer och andra män

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2003

  s. 216-236

  Find in the library

 • Nilsson, Roddy Foucault : en introduktion

  Malmö: Égalité, 2008

  Find in the library

 • O'Connell Davidson, Julia The Rights and Wrongs of Prostitution

  Part of:

  Hypatia

  Bloomington, IN: Indiana University Press,

  vol. 17 (2002) nr. 2 s. 84-98

  Find in the library

 • Parent, Colette; Buckert, Chris; Corriveau, Patrice Sex Work: Rethinking the Job, Respecting the Workers

  Vancouver och Toronto: UBC Press, 2013

  länk till bok

 • Siverskog, Anna "För oss blir ju livet en enda stor teater" : äldre transpersoners erfarenheter av åldrande och könsidentitet

  Part of:

  Bromseth, Janne; Siverskog, Anna LHBTQ-personer och åldrande : nordiska perspektiv

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  S. 141-162

  Find in the library

 • Solokoff, Natalie J.; Dupont, Ida Domestic Violence at the Intersections of Race, Class, and Gender

  Part of:

  Violence against women : an international and interdisciplinary journal

  Thousand Oaks, Ca: Sage, 1999-

  länk till artikel

  vol. 11 (2005) nr. 1 s. 38-64

  Find in the library

 • Stryker, Susan (De)subjugated Knowledges: An Introduction to Transgender Studies

  Part of:

  Stryker, Susan; Whittle, Stephen The transgender studies reader

  London: Routledge, 2006

  s. 1-15

  Find in the library

 • Sörensdotter, Renita Kroppar sedda utifrån cripteori

  Part of:

  Sandström, Frida Kroppsfunktion : en antologi

  Stockholm: c.off, [2015]

  (2015) s. 10-17

  Find in the library

 • Weitz, Rose The politics of women's bodies : sexuality, appearance, and behavior

  3rd ed.: New York: Oxford University Press, 2010

  Find in the library

 • Westerstrand, Jenny Kung slår dam : våldsforskningsmetodologi i ett våldsamt jämställt Sverige

  Part of:

  Sociologisk forskning : tidskrift för Sveriges sociologförbund

  Växjö: Sveriges sociologförbund, 1964-

  2010(47):3, s. 5-34

  Find in the library

 • Ambjörnsson, Fanny Rosa : den farliga färgen

  Stockholm: Ordfront, 2011

  Find in the library

 • Arnqvist Engström, Frida Craftivism-special : Betsy Greer reder ut begreppen.

  Hemslöjd, 2012

  länk till artikel

 • Arnqvist Engström, Frida Craftivism-special: Fuldesign.

  Hemslöjd, 2012

  länk till artikel

 • Björklund, Jenny Editorial: Queer Readings/Reading the Queer

  Part of:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  vol. 23 (2018) nr. 1-2 s. 7-15

  Find in the library

 • Butler, Octavia E. Bloodchild

  Part of:

  Butler, Octavia E. Bloodchild and Other Stories

  Seven Stories Press, 2012

  Find in the library

 • Cullhed, Elin Metaforens verklighet: Knausgård kräver tystnad i utbyte mot sårad litteratur

  Part of:

  Dagens nyheter.

  vol. 21 maj (2015)

  Find in the library

 • Fagerström, Linda Kön, genus och design : om en designerroll i förändring

  Lund: Linda Fagerström, [2010

  Find in the library

 • Fagerström, Linda; Nilson, Maria Genus, medier och masskultur

  Malmö: Gleerup, 2008

  Find in the library

 • Felski, Rita Literature after feminism

  Chicago: University of Chicago Press, 2003

  Find in the library

 • Riviere, Joan Arrhenius, Sara Feministiska konstteorier

  Stockholm: Konsthögsk., 2001

  Find in the library

 • Hallin, Eva Med motstånd mot förändring: Samtal med Sapphos döttrar, High Heel Sisters, Johanna Gustafsson och Fia-Stina Sandlund

  Part of:

  Nyström, Anna Konstfeminism : strategier och effekter i Sverige från 1970-talet till idag

  Stockholm: Atlas, 2005

  (2005) s. 156-165

  Find in the library

 • Hedlin Hayden, Malin; Sjöholm Skrubbe, Jessica Preface

  Part of:

  Hedlin Hayden, Malin; Sjöholm Skrubbe, Jessica Feminisms is still our name : seven essays on historiography and curatorial practices

  Newcastle: Cambridge Scholars, 2010

  (2010) s. xiii-xviii

  Find in the library

 • Hirdman, Anja Tilltalande bilder : genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt

  Stockholm: Atlas, 2001

  Find in the library

 • Holmqvist, Sam Trans readings : a legacy from myself to myself

  Part of:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  2018(23):1/2, s. 186-197

  Find in the library

 • Knausgård, Karl Ove Karl Ove Knausgårds rasande attack på Sverige

  Part of:

  Dagens nyheter.

  vol. 19 maj (2015)

  Find in the library

 • Larsson, Lisbeth Feministisk litteraturkritik i förvandling

  Part of:

  Bergsten, Staffan Litteraturvetenskap : en inledning

  Lund: Studentlitteratur, 1998

  s. 115-129 (20 s)

  Find in the library

 • Lee Gerdén, Mara Journeys into the Night: Othering Figures, Figurations of Otherness

  Part of:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  vol. 23 (2018) nr. 1-2 s. 167-181

  Find in the library

 • Lundberg, Anna Allt annat än allvar : den komiska kvinnliga grotesken i svensk samtida skrattkultur

  Göteborg: Stockholm, 2008

  Sammanfattning (spikblad)

  Find in the library

 • Nochlin, Linda Why have there been no great women artists?

  Part of:

  Jones, Amelia The feminism and visual culture reader

  2. ed.: London: Routledge, cop. 2010

  (2010) s. 263-267

  Find in the library

 • Pollock, Griselda Om kanoner och kulturkrig

  Part of:

  Paletten

  (2000) s. 3-6

  Find in the library

 • Rossi, Leena-Maija Att re-turnera blicken

  Part of:

  Lindberg, Anna Lena Konst, kön och blick : feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism

  Stockholm: Norstedt, 1995

  (1995) s. 211-226

  Find in the library

 • Skåreus, Eva Vinn deras hjärtan! Om genus och emotioner i TV-serien Klass 9A

  Part of:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-

  länk till artikel

  vol. 32 (2011) nr. 2-3 s. 117-144

  Find in the library

 • Stridsberg, Sara Drömfakulteten : tillägg till sexualteorin

  Stockholm: Bonnier, 2006

  Find in the library

 • Söderlind, Solfrid Lust och last i konstens betraktarhistoria

  Part of:

  Cederlöf, Ulf; Lindell, Ingrid Lust & Last

  Stockholm: Nationalmuseum, 2011

  (2011) s. 10-28

  Find in the library

 • Jones, Amelia The feminism and visual culture reader

  2. ed.: London: Routledge, cop. 2010

  Find in the library

 • Thente, Jonas Det finns ingen Kulturman

  Part of:

  Dagens nyheter.

  vol. 2 juni (2015)

  Find in the library

 • Witt-Brattström, Ebba Kulturmännens trettonåriga alibi

  Part of:

  Dagens nyheter.

  vol. 11 maj (2015)

  Find in the library

 • Österholm, Maria Margareta Ett flicklaboratorium i valda bitar : skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005

  Årsta: Rosenlarv, 2012

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-184794

  Find in the library

Reading list revisions