Syllabus for Gender Research A

Genusvetenskap A

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 5GN004
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Gender Research G1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle
  G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  GXX: in-depth level of the course cannot be classified.

  Second cycle
  A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  AXX: in-depth level of the course cannot be classified.

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-02-27
 • Established by: The Faculty Board of Arts
 • Revised: 2018-06-14
 • Revised by: The Faculty Board of Arts
 • Applies from: week 02, 2019
 • Entry requirements: General entry requirements and History 1b/1a1+1a2, Social Studies 1b/1a1+1a2 or History A, Civics A
 • Responsible department: Centre for Gender Research

Content

A1. Introducion to Gender Studies 7.5 credits

A2. Work and Family 7.5 credits

A3. Sexualities and Bodies 7.5 credits

A4. Cultural Representations 7.5 credits

Reading list

Reading list

Applies from: week 27, 2020

 • Ah-King, Malin Genusperspektiv på biologi

  Stockholm: Högskoleverket, 2012

  Fulltext

  Find in the library

 • Aliki, Silas Transfobins historia

  Part of:

  Glänta [Elektronisk resurs]

  Göteborg: Glänta, 1996-

  (2019) nr. 1-2 s. 35-45

  Find in the library

 • Alm, Erika; Nord, Signe; Schmidt, Irina Queer- och transforskning

  Part of:

  Lundberg, Anna; Werner, Ann En introduktion till genusvetenskapliga begrepp

  Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016

  (2016) s. 61-67

  Find in the library

 • Alnebratt, Kerstin Meningen med genusforskning så som den framträder i forskningspolitiska texter 1970-2000

  Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2009

  Fritt tillgänglig via Göteborgs universitetsbibliotek

  Find in the library

 • Ambjörnsson, Fanny Vad är queer?

  Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Find in the library

 • Butler, Judith Rosenberg, Tiina; Lindeqvist, Karin Könet brinner! : texter

  Stockholm: Natur och kultur, 2005

  Find in the library

 • Collins, Patricia Hill; Bilge, Sirma Intersectionality [Elektronisk resurs]

  Cambridge: Polity, 2016

  Find in the library

 • Connell, Raewyn Lindén, Åsa Maskuliniteter

  Göteborg: Daidalos, 1999

  Find in the library

 • Connell, Raewyn; Pearse, Rebecca Om genus

  3., [omarb. och uppdaterade] uppl.: Göteborg: Daidalos, 2015

  Find in the library

 • Egeberg Holmgren, Linn Feministiska män från i-princip till i-praktik

  Part of:

  Andra män : maskulinitet, normskapande och jämställdhet

  1. uppl.: Malmö: Gleerups, 2012

  (2012) s. 139-164

  Find in the library

 • Eriksson, Mia; Gottzén, Lucas BeGreppbart - Genus

  Liber, 2020

  Find in the library

 • Ganetz, Hillevi Skogens konung och djurens konung i TV Natur, kultur och genus i naturfilm

  Part of:

  NORDICOM-information : om medie- och kommunikationsforskning i Norden

  Länk till artikel

  vol. 26 (2004) nr. 1 s. 3-16

  Find in the library

 • Gemzøe, Lena Feminism

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Bilda, 2014

  Find in the library

 • Ehrenreich, Barbara; Hochschild, Arlie Russell Global woman : nannies, maids, and sex workers in the new economy

  1. ed.: New York: Metropolitan Books, 2003

  Find in the library

 • Gottzén, Lucas; Jonsson, Rickard Andra män. Maskulinitetsskapande, normskapande och jämställdhet.

  Malmö: Gleerups, 2012

 • hooks, bell Svarta kvinnor : Utformandet av feministisk teori

  Part of:

  De los Reyes, Paulina Postkolonial feminism : 2

  Hägersten: Tankekraft förlag, [2012]

  (2011) s. 245-252

  Find in the library

 • James, Selma; Dalla Costa, Mariarosa Kvinnorna och samhällsomstörtningen

  Part of:

  Pelling, Lisa; Strid, Ingvar Arbete

  Stockholm: Tidskriftsfören. Fronesis, 2002

  s. 80-97

  Find in the library

 • Kimmel, Michael S. Masculinity as homophobia : Fear, shame, and silence in the construction of gender identity

  Part of:

  Kimmel, Michael S. The gender of desire [electronic resource] : essays on male sexuality

  Albany, NY: State University of New York Press, 2005

  Läs online i: Gender of Desire

  (2005) s. 25-42

  Find in the library

 • Esseveld, Johanna; Larsson, Lisbeth Kvinnopolitiska nyckeltexter

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  Find in the library

 • Loomba, Ania Söderlind, Oskar Kolonialism/Postkolonialism : en introduktion till ett forskningsfält

  2., [omarb. och utvidgade] uppl.: Stockholm: Tankekraft, 2008

  Find in the library

 • Lorde, Audre The Uses of Anger: Women Responding to Anger

  Part of:

  Women's studies quarterly.

  vol. 25 (1997) nr. 1-2 s. 278-285

  Find in the library

 • Lundberg, Anna; Werner, Ann En introduktion till genusvetenskapliga begrepp

  Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-31185

  Find in the library

 • Manns, Ulla På två ben i akademien : Om den tidigare kvinnoforskningens projekt

  Part of:

  Bladh, Christine Einarsson, Monica Blad till Bladh : en vänbok till Christine våren 2006

  Huddinge: Södertörns högskola, 2006

  Find in the library

 • Mattsson, Katarina Genus och vithet i den intersektionella vändningen

  Part of:

  Tidskrift för genusvetenskap [Elektronisk resurs]

  1980-

  (2010) nr. 1-2 s. 5-22

  Find in the library

 • Abrahamsson, Lena Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i arbetsorganisationer

  Ny, bearb. uppl.: Umeå: Borea, 2009

  Find in the library

 • Alnebratt, Kerstin; Rönnblom, Malin Feminism som byråkrati : jämställdhetsintegrering som strategi

  Stockholm: Leopard, 2016

  Find in the library

 • Alsarve, Jenny; Boye, Katarina Inte bara jämställdhet: Beslutet om föräldraledighet, moderskaps- och faderskapsideal och idéer om barns bästa

  Part of:

  Sociologisk forskning : tidskrift för Sveriges sociologförbund

  Växjö: Sveriges sociologförbund, 1964-

  vol. 49 (2012) nr. 2 s. 103-128

  Find in the library

 • Andersson, Malinda Blodets och rötternas logik [Elektronisk resurs] : internationell adoption i välfärdens diskursiva praktik

  Uppsala: Department of Sociology, Uppsala universitet, 2010

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-131469

  Find in the library

 • Bredström, Anna; Gruber, Sabine Närvarande och frånvarande fäder: Intersektionella perspektiv på jämställdhetsstrategier i svensk mödravård

  Part of:

  Tidskrift för genusvetenskap

  vol. 38 (2017) nr. 3 s. 11-30

  Find in the library

 • Dahl, Ulrika Becoming Fertile in the Land of Organic Milk: Lesbian and Queer Reproductions of Femininity and Motherhood in Sweden

  Part of:

  Sexualities : studies in culture and society

  London: Sage, 1999-

  Länk till artikel

  vol. 21 (2018) nr. 7 s. 1021-1038

  Find in the library

 • de los Reyes, Paulina Introduktion : Inte bara jämställdhet

  Part of:

  Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet

  Stockholm: Fritze, 2014

  Find in the library

 • Det ordnar sig : teorier om organisation och kön Wahl, Anna; Holgersson, Charlotte; Höök, Pia; Linghag, Sophie

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Find in the library

 • Diskrimineringslag 2008:567

  Arbetsmarknadsdepartementet, 2008

  tillgänglig här

 • Edgren, Monika Jämställdhet och mångfald som administrativa praktiker : Plan- och policydokument vid svenska lärosäten 1995-2013

  Part of:

  Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet

  Stockholm: Fritze, 2014

  (2014) s. 35-60

  Find in the library

 • Eduards, Maud Kroppspolitik : om moder Svea och andra kvinnor

  Stockholm: Atlas, 2007

  Find in the library

 • Bergman, Helena; Eriksson, Maria; Klinth, Roger Föräldraskapets politik : från 1900- till 2000-tal

  1. uppl.: Stockholm: Dialogos, 2011

  Find in the library

 • Gondouin, Johanna Adoption,surrogacy and Swedish exeptionalism

  Part of:

  Critical Race and Whiteness Studies

  Australian Critical Race & Whiteness Studies Association (ACRAWSA),

  vol. 8 (2012) nr. 2 s. 1-20

  Find in the library

 • Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet

  Stockholm: Fritze, 2014

  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se

  Find in the library

 • Johansson, Monica I moderskapets skugga : berättelser om normativa ideal och alternativa praktiker

  Örebro: Örebro universitet, 2014

  Fulltext

  Find in the library

 • Mulinari, Paula Motstånd och fatalism : Läkares erfarenheter av rasism

  Part of:

  Arbetsmarknad & arbetsliv [Elektronisk resurs]

  Karlstad: Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, 2007-

  vol. 18 (2012) nr. 4 s. 23-37

  Find in the library

 • Nyström, Katarina Att göra det politiska personligt. Lämpliga och önskvärda föräldrar i socialtjänstens utredningar av samkönad närståendeadoption

  Part of:

  Tidskrift för genusvetenskap

  vol. 39 (2018) nr. 1 s. 75-94

  Find in the library

 • Olsson, Annika Arbetslivets villkorade jämställdhet : Varför jämställdhetsarbete och intersektionalitet hör ihop

  Part of:

  Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet

  Stockholm: Fritze, 2014

  (2014) s. 87-114

  Find in the library

 • Peterson, Helen Absent Non-Fathers: Gendered representations of voluntary childlessness in Swedish newspapers

  Part of:

  Feminist media studies

  London: Taylor & Francis, 2001-

  Länk till artikel

  vol. 14 (2012) nr. 1 s. 22-37

  Find in the library

 • Program för lika villkor vid Uppsala universitet, Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor

  Uppsala Universitet, 2017

  tillgänglig här

 • På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018

  Stockholm: Statistiska centralbyrån, 2018

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:scb-2018-x10br1801_pdf

  Find in the library

 • Rönnblom, Malin Vad är problemet? : konstruktioner av jämställdhet i svensk politik

  Part of:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-

  2011:2/3, s. 33-55

  Find in the library

 • Thapar-Björkert, Suruchi Gender, Nations and Nationalism

  Part of:

  Waylen, Georgina The Oxford handbook of gender and politics

  Oxford: Oxford University Press, c2013

  Find in the library

 • Transpersoner i Sverige : förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

  Stockholm: Wolters Kluwer, [2017]

  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se

  Find in the library

 • Uppsala universitet, Handlingsplan för lika villkor

  Uppsala universitet, 2019

  UU: Handlingsplan för lika villkor

 • Wolgast, Sima; Molina, Irene; Gardell, Mattias Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden : Skillnader mellan afrosvenskar och den övriga befolkningen i bruttolön, disponibel inkomst och möjlighet att göra karriär på den svenska arbetsmarknaden

  Stockholm: Länsstyrelsen i Stockholms län, 2018

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-371487

  Find in the library

 • Apelmo, Elisabet Crip heroes and social change

  Part of:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  2012(17):1/2, s. 27-52

  Find in the library

 • Bahner, Julia The Power of Discretion and the Discretion of Power: Personal Assistents and Sexual Facilitation in Disability Services

  Part of:

  Vulnerable groups & inclusion.

  Laddas ner här:

  vol. 4 (2013) nr. 1 s. 1-22

  Find in the library

 • Bettcher, Talia Mae Evil Deceivers and Make-Believers: On Transphobic Violence and the Politics of Illusion

  Part of:

  Stryker, Susan; Aizura, Aren Z. The transgender studies reader 2

  1 ed.: New York: Routledge, 2013

  s. 278-290

  Find in the library

 • Bremer, Signe Kroppslinjer : kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering

  Göteborg: Makadam, 2011

  Spikblad

  Find in the library

 • Cannon, Clare; Lauve-Moon, Katie; Buttell, Fred Re-Theorizing Intimate Partner Violence through Post-Structural Feminism, Queer Theory and the Sociology of Gender

  Soc. Sci., 2015

  länk till artikel

 • Carlsson, ninni En "dålig" flicka: könskonstruktioner i berättelser om sexuella övergrepp

  Part of:

  Socialvetenskaplig tidskrift

  länk till artikel

  vol. 15 (2008) nr. 3-4 s. 257-275

  Find in the library

 • Nord, Iwo; Bremer, Signe; Alm, Erika Cisnormativitet & feminism : tema

  Part of:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-

  2016(37):4, s. 2-138

  Find in the library

 • Jackson, Stevi; Scott, Sue Theorizing sexuality

  Maidenhead: Open University Press, cop. 2010

  Find in the library

 • Lindqvist, Beatriz; Lindqvist, Mats När kunden är kung : effekter av en transnationell ekonomi

  1. uppl.: Umeå: Boréa, 2008

  Omslagsbild

  Find in the library

 • Malmberg, Denise "To be cocky Is to Challenge the Norms": The Impact of Bodynormativity on Bodily and Sexual Attraction in Relation to Being a Cripple

  Part of:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  vol. 17 (2012) nr. 1-2 s. 194-216

  Find in the library

 • Mottier, Véronique. Sexuality : a very short introduction

  Oxford: Oxford University Press, 2008.

  Find in the library

 • Nilsson, Roddy Foucault : en introduktion

  Malmö: Égalité, 2008

  Find in the library

 • O'Connell Davidson, Julia The Rights and Wrongs of Prostitution

  Part of:

  Hypatia

  Bloomington, IN: Indiana University Press,

  vol. 17 (2002) nr. 2 s. 84-98

  Find in the library

 • Parent, Colette; Buckert, Chris; Corriveau, Patrice Sex Work: Rethinking the Job, Respecting the Workers

  Vancouver och Toronto: UBC Press, 2013

  länk till bok

 • Siverskog, Anna "För oss blir ju livet en enda stor teater" : äldre transpersoners erfarenheter av åldrande och könsidentitet

  Part of:

  Bromseth, Janne; Siverskog, Anna LHBTQ-personer och åldrande : nordiska perspektiv

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  S. 141-162

  Find in the library

 • Smith, Elizabeth Megan 'It Gets very Intimate for Me’ : Discursive Boundaries of Pleasure and Performance in Sex Work

  Part of:

  Sexualities : studies in culture and society

  London: Sage, 1999-

  Länk till artikel

  vol. 20 (2017) nr. 3 s. 344-363

  Find in the library

 • Solokoff, Natalie J.; Dupont, Ida Domestic Violence at the Intersections of Race, Class, and Gender

  Part of:

  Violence against women : an international and interdisciplinary journal

  Thousand Oaks, Ca: Sage, 1999-

  länk till artikel

  vol. 11 (2005) nr. 1 s. 38-64

  Find in the library

 • Stryker, Susan (De)subjugated Knowledges: An Introduction to Transgender Studies

  Part of:

  Stryker, Susan; Whittle, Stephen The transgender studies reader

  London: Routledge, 2006

  s. 1-15

  Find in the library

 • Sörensdotter, Renita Kroppar sedda utifrån cripteori

  Part of:

  Sandström, Frida Kroppsfunktion : en antologi

  Stockholm: c.off, [2015]

  (2015) s. 10-17

  Find in the library

 • Weitz, Rose The politics of women's bodies : sexuality, appearance, and behavior

  3rd ed.: New York: Oxford University Press, 2010

  Find in the library

 • Westerstrand, Jenny Kung slår dam : våldsforskningsmetodologi i ett våldsamt jämställt Sverige

  Part of:

  Sociologisk forskning : tidskrift för Sveriges sociologförbund

  Växjö: Sveriges sociologförbund, 1964-

  2010(47):3, s. 5-34

  Find in the library

 • Ambjörnsson, Fanny Rosa : den farliga färgen

  Stockholm: Ordfront, 2011

  Find in the library

 • Björklund, Jenny; Lönngren, Ann-Sofie Now You See It, Now You Don´t : Queer Reading Strategies, Swedish Literature, and Historical (In)visibility

  Part of:

  Scandinavian studies : the journal of the Society for the advancement of Scandinavian studies

  vol. 92 (2020) nr. 2 s. 196-228

  Find in the library

 • Brunow, Dagmar Mulvey reloaded : Den manliga blicken och feministiskt filmskapande

  Part of:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-

  vol. 34 (2013) nr. 4 s. 64-67

  Find in the library

 • Butler, Octavia E. Bloodchild

  Part of:

  Butler, Octavia E. Bloodchild and Other Stories

  Seven Stories Press, 2012

  Find in the library

 • Pics or It Didn´t Happen. [Elektronisk resurs] : bilder som bannlysts från Instagram Byström, Arvida; Soda, Molly Stålmarck, Ylva; Kraus, Chris

  MiMa Förlag, 2018

  Omslagsbild

  Find in the library

 • Cullhed, Elin Metaforens verklighet: Knausgård kräver tystnad i utbyte mot sårad litteratur

  Part of:

  Dagens nyheter.

  vol. 21 maj (2015)

  Find in the library

 • Fagerström, Linda; Nilson, Maria Genus, medier och masskultur

  Malmö: Gleerup, 2008

  Find in the library

 • Fahlgren, Siv Having Your Cake and Eating it? : The 'Painful Cake' Incident of 2012 Examined

  Part of:

  Konsthistorisk tidskrift : revy för konst och konstforskning

  Stockholm: Taylor & Francis, 1932-

  vol. 84 (2015) nr. 1 s. 55-70

  Find in the library

 • Felski, Rita Literature after feminism

  Chicago: University of Chicago Press, 2003

  Find in the library

 • Riviere, Joan Arrhenius, Sara Feministiska konstteorier

  Stockholm: Konsthögsk., 2001

  Find in the library

 • Hirdman, Anja Tilltalande bilder : genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt

  Stockholm: Atlas, 2001

  Find in the library

 • Holmqvist, Sam Trans readings : a legacy from myself to myself

  Part of:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  2018(23):1/2, s. 186-197

  Find in the library

 • Jönsson, Dan Estetisk rensning. Bildstrider i 2000-talets Sverige

  10000. uppl.: 10tal Bok, 2012

  Find in the library

 • Keegan, Cáel Tongues without Bodies : the Wachowskis' Sense8

  Part of:

  Transgender Studies Quarterly

  Middle Eastern Studies Journal (MESJ),

  vol. 3 (2016) nr. 3-4 s. 605-610

  Find in the library

 • Knausgård, Karl Ove Karl Ove Knausgårds rasande attack på Sverige

  Part of:

  Dagens nyheter.

  vol. 19 maj (2015)

  Find in the library

 • Larsson, Lisbeth Feministisk litteraturkritik i förvandling

  Part of:

  Bergsten, Staffan Litteraturvetenskap : en inledning

  Lund: Studentlitteratur, 1998

  s. 115-129 (20 s)

  Find in the library

 • Rossi, Leena-Maija Att re-turnera blicken

  Part of:

  Lindberg, Anna Lena Konst, kön och blick : feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism

  Stockholm: Norstedt, 1995

  (1995) s. 211-226

  Find in the library

 • Skåreus, Eva Vinn deras hjärtan! Om genus och emotioner i TV-serien Klass 9A

  Part of:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-

  länk till artikel

  vol. 32 (2011) nr. 2-3 s. 117-144

  Find in the library

 • Steorn, Patrik Blickens erotiska fostran

  Part of:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-

  vol. 34 (2013) nr. 4 s. 58-62

  Find in the library

 • Stridsberg, Sara Drömfakulteten : tillägg till sexualteorin

  Stockholm: Bonnier, 2006

  Find in the library

 • Jones, Amelia The feminism and visual culture reader

  2. ed.: London: Routledge, cop. 2010

  Find in the library

 • Thente, Jonas Det finns ingen Kulturman

  Part of:

  Dagens nyheter.

  vol. 2 juni (2015)

  Find in the library

 • Witt-Brattström, Ebba Kulturmännens trettonåriga alibi

  Part of:

  Dagens nyheter.

  vol. 11 maj (2015)

  Find in the library

 • Österholm, Maria Margareta Ett flicklaboratorium i valda bitar : skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005

  Årsta: Rosenlarv, 2012

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-184794

  Find in the library

Reading list revisions