Syllabus for Practice-Related Language Research

Praxisnära språkforskning

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 5NS214
 • Education cycle: Second cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Swedish A1N, Scandinavian Studies A1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2017-10-18
 • Established by: The Department Board
 • Revised: 2018-09-11
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2018
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Scandinavian Languages

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

Applies from: Spring 2020

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Blåsjö, Mona "Att skriva avtal är att förutse problem" : Medierad diskursanalys som metod för att studera bolagsjuristers textbruk

  Part of:

  Sakprosa: Et Tidsskrift for Nordisk Sakprosaforskning

  vol. 5 (2013) nr. 2

  Find in the library

  Mandatory

 • God forskningssed

  Reviderad utgåva: Stockholm: Vetenskapsrådet, 2017

  Find in the library

  Mandatory

 • Gustafsson, Anna W. Doctors´and interpreters´conversational styles in paediatric diabetes encounters : A case study of empowering language use

  Part of:

  Communication & medicine.

  Berlin: Mouton de Gruyter, 2004-

  vol. 13 (2016) nr. 2 s. 155-167

  Find in the library

  Mandatory

 • Hoffman, Mark E.; Anderson, Paul V.; Gustafsson, Magnus Workplace scenarios to integrate communication skills and content : A case study

  Part of:

  Proceedings of the 45th ACM technical symposium on Computer science education

  ACM,

  (2014) s. 349-354

  Find in the library

  Mandatory

 • Jansson, Gunilla Att uppfatta komplexiteten i konfliktfyllda situationer. En etnografisk metodansats i samtalsstudier i äldreomsorgen.

  Part of:

  Med språket som arbetsredskap : sju studier av kommunikation i vården

  Huddinge: Södertörns högskola, 2012

  (2012) s. 105-117

  Find in the library

  Mandatory

 • Karlsson, Anna-Malin Forskare, pedagog eller konsult? : Reflektioner kring tillämpad praxisorienterad språkforskning.

  Part of:

  Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi : rapport från ASLA:s höstsymposium i Lund, 8-9 november 2007 = Language learning, language teaching and technology : papers from the ASLA symposium in Lund, 8-9 November, 2007

  Uppsala: ASLA, 2008

  (2008) nr. 21

  Find in the library

  Mandatory

 • Koshik, Irene; Okazawa, Hiromi A conversation analytic study of actual and potential problems in communication in library chat

  Part of:

  Journal of the American Society for Information Science and Technology : JASIST

  vol. 63 (2012) nr. 10 s. 2006-2019

  Find in the library

  Mandatory

 • Lillis, Theresa Imagined, prescribed and actual text trajectories : The “problem” with case notes in contemporary social work

  Part of:

  Text & talk : an interdisciplinary journal of language, discourse & communication studies

  vol. 37 (2017) nr. 4 s. 485-508

  Find in the library

  Mandatory

 • Meidell Sigsgaard, Anna-Vera Making waves in teacher education : Scaffolding students’ disciplinary understandings by ‘doing’ analysis

  Part of:

  Building knowledge in higher education : enhancing teaching and learning with legitimation code theory

  Abingdon, Oxon: Routledge, 2020

  Find in the library

  Mandatory

 • Nikolaidou, Zoe; Karlsson, Anna-Malin Aktivitetsteori och textanalys. Exempel från äldrevården

  Södertörns högskola, 2012

  Mandatory

 • Nord, Andreas Att revidera andras texter : Språkgranskning som en del av myndighetsskrivandet

  Part of:

  Svenskans beskrivning : [SvB.] 31 Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning, Umeå den 20-21 maj 2010

  Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, cop. 2011

  (2011) s. 252-262

  Find in the library

  Mandatory

 • Nord, Andreas ”De e du som e experten” : Roller, normer och perspektiv i ett textsamtal mellan en språkvårdare och en skribent i myndighetsmiljö

  Part of:

  Svenskans beskrivning : [SvB.] 32 Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13-14 oktober 2011

  Karlstad: Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, 2013

  (2013) s. 222-233

  Find in the library

  Mandatory

 • Rahm, Henrik Mottagaranpassning och delaktighet : Klarspråk 2.0

  Part of:

  Delaktighetens praktik : det professionella samtalets villkor och möjligheter

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2012

  (2012) s. 143-160

  Find in the library

  Mandatory

 • Roberts, Celia; Sarangi, Srikant Hybridity in gatekeeping discourse : Issues of practical relevance for practitioners

  Part of:

  Talk, work and institutional order : discourse in medical, mediation and management settings

  Berlin: Mouton de Gruyter, 1999

  (1999) s. 473-503

  Find in the library

  Mandatory

 • Rönn, Milda "Det är inte förrän man gör det som man förstår" : om kommunikativa hinder vid en teaterhögskola

  Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Shanahan, Timothy; Shanahan, Cynthia Teaching disciplinary literacy to adolescents : Rethinking content-area literacy

  Part of:

  Harvard educational review.

  vol. 78 (2008) nr. 1 s. 40-59, 279

  Find in the library

  Mandatory

 • Skogmyr Marian, Klara; Henricson, Sofie; Nelson, Marie Counselors’ claims of insufficient knowledge in academic writing consultations

  Part of:

  Scandinavian journal of educational research : a quarterly journal, publishing original papers from fields of study within the area of education

  Find in the library

  Mandatory

 • Svennevig, Jan The agenda as resource for topic introduction in workplace meetings

  Part of:

  Discourse studies : an interdisciplinary journal of text and talk

  vol. 14 (2021) nr. 1 s. 53-66

  Find in the library

  Mandatory

 • Söderlundh, Hedda Myndighetens textproduktion : Skribenter och texter vid Försäkringskassan

  Part of:

  Myndigheterna har ordet : om kommunikation i skrift

  Stockholm: Norstedt, cop. 2012

  (2012) s. 39-66

  Find in the library

  Mandatory