Syllabus for Musicology B

Musikvetenskap B

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 5MU032
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Musicology G1F

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-02-27
 • Established by:
 • Revised: 2019-02-12
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2019
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Musicology

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2022

Some titles may be available electronically through the University library.

Musikvetenskap B

Uppsats

 • Augustsson, Gunnar Akademisk skribent : om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Find in the library

 • Cook, Nicholas Music : a very short introduction

  Oxford: Oxford University Press, 2000

  Find in the library

 • Götlind, Anna; Linnarsson, Magnus Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

Fördjupningskurs i musikhistoria

Delkursen börjar först den andra halvan av terminen. Litteraturen består artiklar som man får tillgång till vid kursstart.

Verkstudier

Litteraturen utgörs av olika artiklar i Grove Music Online, som meddelas vid kursstart.

Världsmusik

 • Bakan, Michael B. World music : traditions and transformations.

  3 ed.: New York: McGraw-Hill, 2019

  Find in the library

  Mandatory

 • Bohlman, Philip V. World music : a very short introduction

  Oxford: Oxford University Press, 2002

  Find in the library

  Mandatory

 • Brusila, Johannes "Local music, not from here" : the discourse of world music examined through three Zimbabwean case studies: The Bhundu Boys, Virginia Mukwesha and Sanduza

  Helsinki: Finnish Society for Ethnomusicology, 2003

  Find in the library

  Mandatory

 • Kaijser, Lars; Öhlander, Magnus Etnologiskt fältarbete

  2., [omarb. och utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Lundberg, Dan; Ternhag, Gunnar Ahlbäck, Gunnar Folkmusik i Sverige

  2., omarb. [och aktualiserade] uppl.: Hedemora: Gidlund, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Björnberg, Alf; Bossius, Thomas Made in Sweden : studies in popular music

  New York: Routledge, 2017

  Find in the library

  Mandatory

 • Barz, Gregory F.; Cooley, Timothy J. Shadows in the field : new perspectives for fieldwork in ethnomusicology

  2. ed.: New York: Oxford University Press, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Lundberg, Dan; Ternhag, Gunnar Musiketnologi : en introduktion

  2. reviderade uppl.: Möklinta: Gidlund, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Bennett, Andy; Shank, Barry; Toynbee, Jason The popular music studies reader

  Abingdon: Routledge, 2006

  Find in the library

Kompletterande litteratur meddelas vid kursstart.

Reading list revisions