Syllabus for Language Development in the Classroom

Språkutvecklande arbetssätt i klassrummet

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 5SV243
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Swedish G2F, Swedish as a Second Language G2F

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2013-11-13
 • Established by:
 • Revised: 2019-02-26
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2019
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Scandinavian Languages

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2022

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Aukrust, Vibeke Gr¢ver Klassrumssamtal, deltagarstrukturer och lärande

  Part of:

  Dialog, samspel och lärande

  Lund: Studentlitteratur, 2003

  (2003) s. 167-191

  Find in the library

  Mandatory

 • Borgström, Eric Skrivförmåga på prov

  Svensklärarföreningens årsskrift 2012. Svenskämnet igår, idag, imorgon. Stockholm: Natur och Kultur, 2012

  Mandatory

 • Bringéus, Eva; Kouns, Maria Språkanvändning, undervisning och lärande

  Skolverket, 2019

  https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Gymnasieskola/018_sprak-o-kunskapsutveckl-arb/del_01/

  Mandatory

 • Collberg, Philippe Grammatik i skolan : till hjälp för skrivande?

  Part of:

  Nyanser av grammatik : gränser, mångfald, fördjupning

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  (2021) s. 277-294

  Find in the library

  Mandatory

 • Economou, Catarina Reading fiction in a second-language classroom

  Part of:

  Education inquiry

  vol. 6 (2015) nr. 1 s. 99-118

  Find in the library

  Mandatory

 • Enström, Ingegerd Ordförråd och ordinlärning – med särskilt fokus på avancerade inlärare

  Part of:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 169–196

  Find in the library

  Mandatory

 • Feedback i skrivundervisningen

  [Solna]: Skolforskningsinstitutet, 2018

  Find in the library

  Mandatory

 • Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande Gibbons, Pauline Heljesten, Eva; Sävström, Rolf Sjöqvist, Lena

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Find in the library

  Mandatory

 • Hertzberg, Frøydis; Penne, Sylvi Vurdering av muntlige tekster

  Part of:

  Muntlige tekster i klasserommet

  Oslo: Universitetsforlaget, 2008

  (2008) s. 86-96

  Find in the library

  Mandatory

 • Holmberg, Per Funktionell grammatik för textarbete i skolan

  Part of:

  Språket och kunskapen : att lära på sitt andraspråk i skola och högskola : rapport från nordisk konferens den 7-8 oktober 2005 i Göteborg

  Göteborg: Institutet för svenska som andraspråk, [2006]

  (2006) s. 129-148

  Find in the library

  Mandatory

 • Holmberg, Per Textsamtal för skrivande

  Part of:

  Muntlighetens möjligheter - retorik, berättande, samtal

  Umeå: SMDI :b Institutionen för nordiska språk, 2009

  (2009) s. 59-69

  Find in the library

 • Ivanic, Roz Discourses of Writing and Learning to Write

  Vol 18:3: 2004

  Find in the library

  Mandatory

 • Myhill, Debra; Watson, Annabel; Newman, Ruth Rethinking grammar in the curriculum

  Part of:

  Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : textkulturer : Karlstad 24-25 november 2016

  Karlstad: Centrum för språk- och litteraturdidaktik vid Karlstads universitet, 2017

  (2017) s. 25-44

  Find in the library

  Mandatory

 • Nordberg, Olle Berättelser som förändrar [Elektronisk resurs] : Utvärdering och didaktisk diskussion kring ett nationellt läsprojekt för ungdomar

  Uppsala: 2019

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-380844

  Find in the library

  Mandatory

 • Nyström Höög, Catharina Mot ökad diskursivitet? : Skrivutveckling speglad i provtexter från årskurs 5 och årskurs 9

  Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Ordförråd och skolspråk [Elektronisk resurs] Lim Falk, Maria; Galián Barrueco, Carmen; Riad, Tomas; Majchrowska, Margareta; Bani-Shoraka, Helena

  Stockholm: Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, 2020

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-185003

  Find in the library

  Mandatory

 • Palmér, Anne Muntligt i klassrummet : om tal, samtal och bedömning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Palmér, Anne; Östlund-Stjärnegårdh, Eva Bedömning av elevtext : enligt Lgr11 och Lgy11

  1. uppl.: Stockholm: Natur & kultur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Roe, Astrid; Ryen, Jostein Andresen; Weyergang, Cecilie God leseopplæring med nasjonale prøver : om elevers leseutfordringer i et mangfold av tekster

  Oslo: Universitetsforlaget, 2018

  Find in the library

  Mandatory

 • Skar, Gustaf Att kvalitetssäkra bedömning

  Part of:

  Bedömning i svenskämnet : årskurs 7-9

  Stockholm: Svensklärarföreningen, 2015

  (2015) s. 43-62

  Find in the library

  Mandatory

 • Wiliam, Dylan Önnerfält, Birgitta Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions