Syllabus for Art History B: Swedish and Scandinavian History of Art

Konstvetenskap B: Svensk och nordisk konsthistoria

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 5KV020
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Art History G1F

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-02-27
 • Established by:
 • Revised: 2019-08-07
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2019
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Art History

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2019

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Ahlstrand, Jan Torsten; Eriksson, Torkel; Waldhör, Ivo Arkitekturtermer : lexikon över svenska, engelska, tyska och franska arkitektur- och stadsplanetermer : med engelskt, tyskt och franskt register.

  2., [revid.]uppl.: Lund: Studentlitt., 1976 ; (Lund, 1976

  Find in the library

  Mandatory

 • Bedoire, Fredric Den svenska arkitekturens historia. : 1000-1800

  Stockholm: Norstedt i samarbete med Stockholms byggnadsförening och Kungl. konsthögskolan, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Danbolt, Gunnar Norsk kunsthistorie : bilde og skulptur frå vikingtida til i dag

  2. utg.: Oslo: Det Norske samlaget, 2001

  Find in the library

  Mandatory

 • Johannesson, Lena Konst och visuell kultur i Sverige. Före 1809

  Stockholm: Signum, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Nørregård-Nielsen, Hans Edvard Dansk kunst. 1

  4. udg.: København: Gyldendal, 1983

  Find in the library

  Mandatory

 • Bengtsson, Herman Självförhärligande, fromhet och vidskepelse : Om medeltida arkitektavbildningar

  Part of:

  ICO Iconographisk Post

  (2015) nr. 3

  Find in the library

  Mandatory

 • Berggren, Lars Gustav II Adolfs många skepnader : Miles Christi, lejonkung, romersk kejsare & landsfader

  Part of:

  ICO Iconographisk Post

  (2015) nr. 2

  Find in the library

  Mandatory

 • Hansen, Kenth Vem satt på läktaren? : Fyra typer av emporer i skånska kyrkors romanska västtorn

  Part of:

  Fornvännen

  vol. vol. 178 (2013)

  Find in the library

  Mandatory

 • Nilsén, Anna Det medeltida vapenhuset : om benämningen och användningen

  Part of:

  Fornvännen

  (1984) nr. 181

  Find in the library

  Mandatory

 • Piltz, Anders Himlastormande och jordnära

  Part of:

  Augustsson, Jan-Erik Signums svenska konsthistoria. : [Bd 4] Den gotiska konsten

  Lund: Signum, 1996

  (1996) s. 9-22

  Find in the library

  Mandatory

 • Svanberg, Jan Stenskulpturen

  Part of:

  Karlsson, Lennart Signums svenska konsthistoria. : [Bd 3] Den romanska konsten

  Lund: Signum, 1995

  s. 116-227, 112 s

  Find in the library

  Mandatory

 • Tångeberg, Peter De medeltida väggmålningarna i Kils kyrka i Närke

  Part of:

  Fornvännen

  vol. vol. 184 (2014)

  Find in the library

  Mandatory

 • Tångeberg, Peter Madonnan i Stora Malms kyrka i Södermanland och omarbetning av skulpturer under medeltiden

  Part of:

  Fornvännen

  (2007) nr. 1

  Find in the library

  Mandatory

 • Vasilyeva, Svetlana Bysantinska traditioner i Gotlands konst under 1100-talet

  Part of:

  Fornvännen

  (2009) nr. 2

  Find in the library

  Mandatory

 • Wahlberg Liljeström, Karin Makt, tanke, rum - aspekter på den stormaktstida rumsdispositionen

  Part of:

  Konsthistorisk tidskrift

  vol. vol. 77 (2008) nr. 4

  Find in the library

  Mandatory

 • Åman, Anders Kyrkobyggandet i det långa perspektivet

  Part of:

  Bebyggelsehistorisk tidskrift

  (1991) s. 9-18, 10 s

  Find in the library

  Mandatory

 • Ångström Grandien, Inga Lena Det profana måleriet

  Part of:

  Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 6] Barockens konst

  Lund: Signum, 1997

  s. 351-427, 76 s

  Find in the library

  Mandatory

 • Avitsland, Kristin B En blandet fornøjelse : Stilbegreppet i dagens kusthistoriske praxis

  Part of:

  Konsthistorisk tidskrift

  (2006) nr. 74/1

  Find in the library

  Mandatory

 • Ahlstrand, Jan Torsten; Eriksson, Torkel; Waldhör, Ivo Arkitekturtermer : lexikon över svenska, engelska, tyska och franska arkitektur- och stadsplanetermer : med engelskt, tyskt och franskt register.

  2., [revid.]uppl.: Lund: Studentlitt., 1976 ; (Lund, 1976

  Find in the library

  Mandatory

 • Ahl, Zandra På andra sidan lera

  Part of:

  Zetterlund, Christina; Hyltén-Cavallius, Charlotte; Rosenqvist, Johanna Konsthantverk i Sverige. : D. 1

  Tumba: Mångkulturellt centrum, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Bedoire, Fredric Den svenska arkitekturens historia. : 1000-1800

  Stockholm: Norstedt i samarbete med Stockholms byggnadsförening och Kungl. konsthögskolan, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Bedoire, Fredric Den svenska arkitekturens historia. : 1800-2000

  Stockholm: Norstedts i samarbete med Stockholms byggnadsförening och Kungl. konsthögskolan, [2015]

  Find in the library

  Mandatory

 • Danbolt, Gunnar Norsk kunsthistorie : bilde og skulptur frå vikingtida til i dag

  2. utg.: Oslo: Det Norske samlaget, 2001

  Find in the library

  Mandatory

 • Key, Ellen Jansson, Hedda Skönhet för alla

  1. utg. / b med förord av Claudia Lindén ; moderniserad och tolkad av Hedda Jansson: Ödeshög: Ellen Keyinstitutet, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Johannesson, Lena Konst och visuell kultur i Sverige. 1810-2000

  Bokförlaget Atlantis AB, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Johannesson, Lena Konst och visuell kultur i Sverige. Före 1809

  Stockholm: Signum, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Nørregård-Nielsen, Hans Edvard Dansk kunst. 1

  4. udg.: København: Gyldendal, 1983

  Find in the library

  Mandatory

 • Ruskin, John The seven lamps of architecture : [Illustr.]

  London: 1849

  Find in the library

  Mandatory

 • D'Alleva, Anne. Methods & theories of art history

  2. [updated] ed.: London: Laurence King, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Eriksson, Yvonne; Göthlund, Anette; Brinck, Ingar Från modernism till samtidskonst : svenska kvinnliga konstnärer.

  Lund: Signum, 2003

  Find in the library

  Mandatory

 • Historier inom finsk konst Ala-Harja, Riikka; Anttonen, Erkki; Huusko, Timo; Itkonen, Juha; Kähkönen, Sirpa; Köngäs, Heidi; Mellais, Maritta; Ojanperä, Riitta; Paloposki, Hanna-Leena; Rönkä, Matti; Utriainen, Anu; Metsola, Satu; Cederqvist, Barbara; Punnonen, Maria; Westö, Mårten Pettersson, Susanna

  [Helsingfors]: Ateneum Finland's Nationalgalleri, [2016]

  Find in the library

  Mandatory

 • Zetterlund, Christina; Hyltén-Cavallius, Charlotte; Rosenqvist, Johanna Konsthantverk i Sverige. : D. 1

  Tumba: Mångkulturellt centrum, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Rausing, Birgit Måleriet

  Part of:

  Ahlstrand, Jan Torsten Signums svenska konsthistoria. : [Bd 11] Konsten 1890-1915

  Lund: Signum, 2001

  s. 203-335, 133 s.

  Find in the library

  Mandatory

 • Steorn, Patrik Eugène Jansson och den svenska konsthistoriens sexualitet

  Part of:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  Find in the library

  Mandatory

 • Söderlind, Solfrid Betraktarens betydelse : Professorsinstallationsföreläsning 26 april 2002

  Part of:

  Föreningen Valör, Valör : konstvetenskapliga studier.

  (2002) nr. Nr 3-4 s. 4 s.

  Find in the library

  Mandatory

 • Taylor, Melanie Peter (A Young English Girl)? : Visualizing Transgender Masculinities?

  Part of:

  Morell, Abelardo Camera obscura

  1st ed.: New York, NY: Bulfinch Press, 2004

  vol. 19 (2004) s. 46 s.

  Find in the library

  Mandatory

 • D'Alleva, Anne. Methods & theories of art history

  2. [updated] ed.: London: Laurence King, 2012

  Find in the library

  Mandatory