Syllabus for Gerontological Social Work

Gerontologiskt socialt arbete

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 2SC153
 • Education cycle: Second cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Social Work A1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle
  G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  GXX: in-depth level of the course cannot be classified.

  Second cycle
  A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  AXX: in-depth level of the course cannot be classified.

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2019-11-06
 • Established by: The Department Board
 • Applies from: week 27, 2020
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Sociology

Reading list

Reading list

Applies from: week 27, 2021

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Groen, Hendrik Sundström, Joakim Små ögonblick av lycka : (men rätt mycket elände med)

  [Stockholm]: Wahlström & Widstrand, [2016]

  Find in the library

  Mandatory

 • Jönson, Håkan; Harnett, Tove Socialt arbete med äldre

  Natur & Kultur Akademisk, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Winqvist, Marianne Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

  Kalmar: Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, Fokus Kalmar län, 2010

  Find in the library

 • Andersen, R.; Silfverberg, G. Vårdetik ur ett feministiskt perspektiv

  Part of:

  Silfverberg, Gunilla Nya vägar i vårdetiken

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  (2019) s. 77-94

  Find in the library

  Mandatory

 • Ernsth Bravell, Marie; Östlund, Lena Äldre och åldrande : grundbok i gerontologi

  Tredje upplagan: Malmö: Gleerups, [2020]

  Find in the library

  Mandatory

 • Hermerén, G. Utgångspunkter för etisk analys i socialt arbete

  Part of:

  Pettersson, Ulla Etik och socialtjänst : om förutsättningarna för det sociala arbetets etik

  Femte upplagan: Malmö: Gleerups, [2018]

  Find in the library

  Mandatory

 • Hydén, L. C.; Rahman, A. Dementism och ålderism

  Part of:

  Jönson, Håkan Perspektiv på ålderism

  Lund: Social Work Press, 2021

  (2021) s. 113-128

  Find in the library

  Mandatory

 • Nilsson, E. Fishing for answers: Couples living with dementia managing trouble with recollection

  Part of:

  Educational gerontology : an international quarterly

  Washington: Hemisphere Pub. Corp., 1976-

  vol. 43 (2017) nr. 2 s. 73-88

  Find in the library

  Mandatory

 • Olaison, A.; Torres, S.; Forssell, E. Professional discretion and length of work experience: what findings from focus groups with care managers in elder care suggest

  Part of:

  Journal of social work practice [Elektronisk resurs]

  [London, England]: Group for the Advancement of Psychodynamics and Psychotherapy in Social Work, 1983-

  vol. 32 (2018) nr. 2 s. 153-167

  Find in the library

  Mandatory

 • Petersson Hjelm, A. Socialtjänstens ansvar för äldre

  Part of:

  Fridström Montoya, Therése Juridik för socialt arbete

  3 uppl.: Malmö: Gleerups, 2018

  (2018) s. 195-226

  Find in the library

  Mandatory

 • Szebehely, M.; Meagher, G. Nordic eldercare–Weak universalism becoming weaker?

  Part of:

  Journal of European social policy.

  Harlow: Longman, 1991-

  vol. 28 (2018) nr. 3 s. 294-308

  Find in the library

  Mandatory

 • Torres, Sandra; Magnússon, Finnur Äldrevård och omsorg i migrationens tidevarv

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, 2021

  Find in the library

  Mandatory

 • Torres, S. Cultural values and the nature of successful aging

  Part of:

  Oxford Research Encyclopedia of Psychology [Elektronisk resurs]

  2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Ulmanen, P. Kvinnors och mäns hjälp till sina gamla föräldrar–innehåll, omfattning och konsekvenser

  Part of:

  Socialvetenskaplig tidskrift

  vol. 22 (2015) nr. 2

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions