Syllabus for Social Work with Children, Youth and Family

Socialt arbete med barn, unga och familj

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 2SC155
 • Education cycle: Second cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Social Work A1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle
  G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  GXX: in-depth level of the course cannot be classified.

  Second cycle
  A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  AXX: in-depth level of the course cannot be classified.

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2019-11-06
 • Established by: The Department Board
 • Applies from: week 27, 2020
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Sociology

Reading list

Reading list

Applies from: week 27, 2021

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Alanen, Leena Theorizing children's welfare

  Part of:

  Wintersberger, Helmut Childhood, generational order and the welfare state : exploring children's social and economic welfare

  Odense: University Press of Southern Denmark, 2007

  (2007) s. 27-45

  Find in the library

  Mandatory

 • Alexanderson, Karin; Näsman, Elisabet Upptäckt och stöd : om barn till föräldrar med missbruksproblem

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Andershed, Anna-Karin; Andershed, Henrik Risk and protective factors among preschool children: Integrating research and practice

  Part of:

  Journal of Evidence-Informed Social Work [Elektronisk resurs]

  2015-

  vol. 12 (2015) nr. 4 s. 412–424

  Find in the library

  Mandatory

 • När samhället träder in : barn, föräldrar och social barnavård Andersson, Gunvor; Sjöblom, Yvonne; Höjer, Ingrid; Sallnäs, Marie

  Upplaga 2: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Borge, Anne Inger Helmen Larsson, Per Resiliens : risk och sund utveckling

  2., rev., uppdaterade och utök. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Eriksson, Maria; Källström Cater, Åsa; Näsman, Elisabet Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå

  2. uppl.: Malmö: Gleerup, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Heimer, Maria Rättighetsbärare eller problembärare? : barns rätt att komma till tals och socialtjänstens insatser

  Stockholm: Stiftelsen Allmänna barnhuset, [u.å]

  Find in the library

  Mandatory

 • James, Allison; James, Adrian L. Constructing childhood : theory, policy, and social practice

  Houndmills, Basingstoke, Hampshire ;a New York: Palgrave Macmillan, 2004

  Find in the library

  Mandatory

 • Johansson, Helena; Bäck-Wiklund, Margareta Att fostra familjen : en grundbok om styrning, föräldrarskap och socialtjänst

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Øvreeide, Haldor Samtal med barn : metodiska samtal med barn i svåra livssituationer

  3., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Ulvik, O. S. Talking with children: Professional conversations in a participation perspective

  Part of:

  Qualitative social work. [Elektronisk resurs] : research and practice.

  London: Sage, 2002-

  vol. 14 (2015) nr. 2 s. 193-208

  Find in the library

  Mandatory

 • Att samtala med barn. Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården.

  Socialstyrelsen, 2018

Reading list revisions