Syllabus for Domestic Violence

Våld i nära relation

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 2SC157
 • Education cycle: Second cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Social Work A1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle
  G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  GXX: in-depth level of the course cannot be classified.

  Second cycle
  A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  AXX: in-depth level of the course cannot be classified.

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2019-11-06
 • Established by: The Department Board
 • Applies from: week 27, 2020
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Sociology

Reading list

Reading list

Applies from: week 27, 2021

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar: En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017-2018 [Elektronisk resurs] : Del II: Redovisning av den kvalitativa delstudien i Göteborg, Malmö och Stockholm Baianstovu, Rúna Í; Cinthio, Hanna; Särnstedt, Emmie; Strid, Sofia

  Örebro: 2018

  Find in the library

  Mandatory

 • Gavell Frenzel, Anna Brott i nära relationer : en nationell kartläggning

  Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Ekström, Veronica Det besvärliga våldet [Elektronisk resurs] : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Helmersson, Sara Mellan systerskap och behandling [Elektronisk resurs] : omförhandlingar inom ett förändrat stödfält för våldsutsatta kvinnor

  Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet, 2017

  Find in the library

  Mandatory

 • Holmberg, Carin; Enander, Viveka Varför går hon? : om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Hydén, Margareta Kvinnomisshandel inom äktenskapet [Elektronisk resurs] : Mellan det omöjliga och det möjliga

  2: Linköping: Linköpings universitet, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Lundgren, Eva Våldets normalisering och andra våldsförståelser

  Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid [Elektronisk resurs]

  2016-11-21T13:11:04+01:00

  Find in the library

  Mandatory

 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

  SOSFS 2014:4,

  Mandatory

 • Declaration on the elimination of violence against women

  [New York]: United Nations, 1994

  Find in the library

  Mandatory

 • Preventing intimate partner and sexual violence against women

  World Health Organization, 2010

  Mandatory

 • Istanbulkonventionen

  x,

  https://rm.coe.int/1680462544

  Mandatory

 • Öppna jämförelser 2019 Våld i nära relationer

  Socialstyrelsen (2019b), 2019

  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2019-6-8.pdf

  Mandatory

 • Nilsson, Gabriella; Lövkrona, Inger Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser

  Upplaga 2: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Find in the library

  Mandatory

 • Björktomta, Siv-Britt Honor-Based Violence in Sweden – Norms of Honor and Chastity

  Part of:

  Journal of Family Violence [Elektronisk resurs]

  2000-

  vol. 34 (2019) s. 449–460

  Find in the library

  Mandatory

 • Bows, H.; Penhale, B. Elder abuse and social work: Research, theory and practice

  Part of:

  The British journal of social work

  vol. 48 (2018) s. 873–886

  Find in the library

  Mandatory

 • Gottzén, L. Violent men’s paths to batterer intervention programmes: masculinity, turning points and narrative selves

  Part of:

  Nordic journal of criminology

  [Abingdon]: Routledge, 2019-

  vol. 20 (2019) nr. 1 s. 20-34

  Find in the library

  Mandatory

 • Johnson, Michael P Conflict and control: Gender symmetry and asymmetry in domestic violence

  Part of:

  Violence against women : an international and interdisciplinary journal

  Thousand Oaks, Ca: Sage, 1999-

  vol. 12 (2006) nr. 11 s. 1003-1018

  Find in the library

  Mandatory

 • Katz, Emma Beyond the Physical Incident Model: How Children Living with Domestic Violence are Harmed By and Resist Regimes of Coercive Control

  Part of:

  Child abuse review [Elektronisk resurs]

  1996-

  vol. 25 (2016) s. 46–59

  Find in the library

  Mandatory

 • Korkmaz, Sibel; Överlien, Carolina Responses to youth intimate partner violence: the meaning of youth-specific factors and interconnections with resilience

  Part of:

  Journal of youth studies [Elektronisk resurs]

  Abingdon, Oxfordshire: Carfax, 1998-

  vol. 23 (2020) nr. 3 s. 371-387

  Find in the library

  Mandatory

 • Lonbay, S. P. ‘These Are Vulnerable People Who Don’t Have a Voice’: Exploring Constructions of Vulnerability and Ageing in the Context of Safeguarding Older People

  Part of:

  The British journal of social work

  vol. 48 (2018) nr. 4 s. 1033-1051

  Find in the library

  Mandatory

 • Stark, Evan Rethinking Coercive Control

  Part of:

  Violence against women : an international and interdisciplinary journal

  Thousand Oaks, Ca: Sage, 1999-

  vol. 15 (2009) nr. 12 s. 1509–1525

  Find in the library

  Mandatory

 • Eisikovis, Z.; Bailey, B. The social Construction of Roles in Intimate Partner Violence: Is the Victim/Perpetrator Model the only Viable one?

  Part of:

  Journal of Family Violence [Elektronisk resurs]

  2000-

  vol. 31 (2016) s. 995-998

  Find in the library

 • Hoppstadius, H.; Olofsson, N.; Espvall, M. Professional Knowledge on Violence in Close Relationship in Swedish Social Services

  Part of:

  Journal of social service research [Elektronisk resurs]

  Binghamton, NY: Haworth Press, 2004-

  (2020) s. 1-12

  Find in the library

 • Mattsson, Tina Motstånd och neutralisering. Kön, makt och professionalitet i arbetet med våld i nära relationer

  Part of:

  Socialvetenskaplig tidskrift

  vol. 20 (2016) nr. 3-4 s. 150-167

  Find in the library

 • Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors- och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014

 • Våld mot hbtq-personer - en forsknings- och kunskapsöversikt.

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2018

 • Istanbulkonventionen. NCK:s snabborientering.

  Nationellt centrum för kvinnofrid,

  http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-perspektiv/istanbulkonventionen/

Reading list revisions