Syllabus for Swedish as a Second Language and Multilingualism in Preschool

Svenska som andraspråk och flerspråkighet i förskolan

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 4PE241
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Education G2F, Curriculum Studies G2F

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2020-01-09
 • Established by: The Faculty Board of Educational Sciences
 • Applies from: Autumn 2020
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Education

Reading list

Reading list

Applies from: Spring 2022

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Cekaite, Asta; Evaldsson, Ann-Carita Stance and footing in multilingual play: Rescaling practices and heritage language use in a Swedish preschool

  Part of:

  Journal of pragmatics : an interdisciplinary quarterly of language studies

  vol. Volume 144 (2019) s. 127-140

  Find in the library

  Mandatory

 • García, Ofelia; Li, Wei Nilsson, Christian Translanguaging : flerspråkighet som resurs i lärandet

  Första utgåvan: Stockholm: Natur & kultur, [2018]

  Find in the library

  Mandatory

 • Kultti, Anne Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Martín-Bylund, Anna Towards a minor bilingualism : exploring variations of language and literacy in early childhood education

  Linköping: Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, 2017

  Find in the library

  Mandatory

 • Delblanc, Åsa; Harju, Anne; Åkerblom, Annika Möjligheter och utmaningar för förskola : i en tid av mångfald och rörlighet

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  Find in the library

  Mandatory

 • Skaremyr, Ellinor Nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan

  Karlstad: Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Pedagogiskt arbete, Karlstads universitet, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Björk-Willén, Polly Svenska som andraspråk i förskolan

  Första utgåvan: [Stockholm]: Natur & Kultur, [2018]

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions