Syllabus for Education in the Multilingual Society

Skolan i det flerspråkiga samhället

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 5NS241
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Swedish as a Second Language G1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2019-10-22
 • Established by:
 • Revised: 2019-11-26
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2020
 • Entry requirements: General entry requirements and English 6, Social Studies 1b/1a1+1a2 or English B, Civics A
 • Responsible department: Department of Scandinavian Languages

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

Applies from: Spring 2021

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Aktürk Drake, Memet Hur kan politiken förklara Sveriges framgång med hög andraspråksbehärskning?

  Part of:

  Lisetten

  Södertälje: Riksförbundet LISA, 1990-

  Find in the library

  Mandatory

 • Axelsson, Monica Flerspråkighet och lärande

  Part of:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  s. 547–577

  Find in the library

  Mandatory

 • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari "Rinkebysvenska" och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige

  Part of:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  s. 369-396

  Find in the library

  Mandatory

 • Elmeroth, Elisabeth Etnisk maktordning i skola och samhälle

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Find in the library

  Mandatory

 • Ganuza, Natalia; Hedman, Christina Modersmålsundervisning, läsförståelse och betyg : Modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat

  Part of:

  Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

  vol. 13 (2018) nr. 1 s. 4-22

  Find in the library

  Mandatory

 • Hedman, Christina; Magnusson, Ulrika Lika eller lika möjligheter? : Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige

  Part of:

  Acta Didactica Norge

  Länk

  vol. 12 (2018) nr. 1

  Find in the library

  Mandatory

 • Hyltenstam, Kenneth; Milani, Tomasso Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar

  Part of:

  Flerspråkighet : en forskningsöversikt

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012

  (2012) nr. 5 s. 17-152

  Find in the library

  Mandatory

 • Lindberg, Inger Andraspråksresan

  Stockholm: Folkuniversitetet, 2004

  Find in the library

  Mandatory

 • Läroplan för gymnasieskolan

  Skolverket,

  Tillgänglig här

  Mandatory

 • Läroplan och kursplaner för grundskolan

  Skolverket,

  Tillgänglig här

  Mandatory

 • Otterup, Tore Flerspråkighet som resurs

  Skolverket, 2018

  Tillgänglig här

  Mandatory

 • Palm, Clara; Ganuza, Natalia; Hedman, Christina Language use and investment among children and adolescents of Somali heritage in Sweden

  Part of:

  Journal of multilingual and multicultural development

  Clevedon, Somerset: Tietro Ltd., 1980-

  https://doi.org/10.1080/01434632.2018.1467426

  vol. 40 (2019) nr. 1 s. 64–75

  Find in the library

  Mandatory

 • Runfors, Ann Modersmålssvenskar och vi andra : Ungas språk och identifikation i ljuset av nynationalism

  Part of:

  Utbildning och demokrati : Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

  vol. 18 (2009) nr. 2 s. 105-126

  Find in the library

  Mandatory

 • Spetz, Jenny Debatterad och marginaliserad. Perspektiv på modersmålsundervisningen

  Språkrådet, 2014

  Tillgänglig här

  Mandatory

 • Vuorenpää, S.; Duek, S.; Zetterholm, E. Kartläggning av en nyanländ elevs litteracitet i Sverige

  Part of:

  Nordic Journal of Literacy Research [Elektronisk resurs]

  2015-

  vol. 5 (2019) nr. 3

  Find in the library

  Mandatory

 • Borevi, Karin Mångfald - grund för samhörighet?

  Part of:

  Invandrare och minoriteter : tidskrift för kultur, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review

  (2003) nr. 2

  Find in the library

  Mandatory

 • Forshage, Patrik Att arbeta med elevernas olika kulturer i en multikulturell klass

  Part of:

  Lisetten

  Södertälje: Riksförbundet LISA, 1990-

  (1998) nr. 2

  Find in the library

  Mandatory