Syllabus for Place-Names and Personal Names

Ortnamn och personnamn

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 5SV082
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Swedish G1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-01-18
 • Established by:
 • Revised: 2020-01-07
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Spring 2020
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Scandinavian Languages

Reading list

Reading list

Applies from: Spring 2020

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Aldrin, Emilia Förnamnsvalet som resurs för förhandling av könsidentiteter och könsgränser

  Part of:

  Studia anthroponymica Scandinavica : tidskrift för nordisk personnamnsforskning

  2014(32), s. 169-191

  Find in the library

  Mandatory

 • Brink, Stefan Sockenbildning och sockennamn : studier i äldre territoriell indelning i Norden = Parish-formation and parish-names : studies in early territorial division in Scandinavia

  Uppsala: Gustav Adolfs akad. ; a Stockholm : b Almqvist & Wiksell International [distributör], 1990

  Find in the library

  Mandatory

 • Brylla, Eva Andersson, Pettersson, Lundström och - Beachman : om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning

  Uppsala: Bombus, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Brylla, Eva Anna Mædh inga hænder, Karl Dængenæf och Ingrid Thiuvafinger : några exempel på medeltida binamn

  Part of:

  Runor och namn : hyllningsskrift till Lena Peterson den 27 januari 1999

  Uppsala: Univ., 1999

  Find in the library

  Mandatory

 • Brylla, Eva Förnamn i Sverige : kortfattat namnlexikon

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Brylla, Eva Han får heta Madeleine : En dom i regeringsrätten

  Part of:

  Studia anthroponymica Scandinavica : tidskrift för nordisk personnamnsforskning

  vol. 28 (2010) s. 151-154

  Find in the library

  Mandatory

 • Brylla, Eva Personnamn och genus

  Part of:

  Studia anthroponymica Scandinavica : tidskrift för nordisk personnamnsforskning

  Find in the library

  Mandatory

 • Brylla, Eva Ursäkta, hur var namnet? : personnamn i praktiskt bruk

  Uppsala: Bombus, 2002

  Find in the library

  Mandatory

 • Frändén, Märit Inhemskt, nybildat och majoritetspåverkat : Strömningar i samiskt personnamnsskick

  Part of:

  Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer : handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16-18 november 2006

  Umeå: Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk, 2009

  (2007) s. 160-176

  Find in the library

  Mandatory

 • God ortnamnssed : ortnamnsrådets handledning i namnvård

  Andra reviderade upplagan: Gävle: Lantmäteriet, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Gustafsson, Linnea S. Om smeknamnens funktion : Kan smeknamn användas för att studera sociolingvistiska frågeställningar?

  Part of:

  Namn - en spegel av samhället förr och nu

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts, 2010

  vol. 41 (2010) s. 171-187

  Find in the library

  Mandatory

 • Lag (2016:1013) om personnamn

  Riksdagen, 2016

  Tillgänglig på internet

  Mandatory

 • Larsson, Patrik Det fornvästnordiska personbinamnet Kíkr

  Part of:

  Scripta Islandica : Isländska sällskapets årsbok

  Find in the library

  Mandatory

 • Leibring, Katharina The new Personal Names Act in Sweden : some possible consequences for the name usage

  Part of:

  Namenkundliche Informationen

  Leipzig: Karl-Marx-Univ., 1969-

  vol. 109/110 (2017) s. 408-419

  Find in the library

  Mandatory

 • Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn. Nyström, Staffan; Brylla, Eva; Frändén, Märit; Wahlberg, Mats; Vikstrand, Per

  Seminariet för nordisk namnforskning, 2013

  Mandatory

 • Neumüller, Kristina Långsved eller Dröttjan? : Namnkonkurrens mellan yngre bebyggelsenamn

  Part of:

  Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift.

  (2011) s. 46-61

  Find in the library

  Mandatory

 • Nyström, Staffan Lokalhistoria gömd i smånamnen

  Part of:

  Vägen till Soltvet och den lokalhistoriska forskningen

  Stockholm: Riksförb. för hembygdsvård, 1989

  Find in the library

  Mandatory

 • Nyström, Staffan Ortnamnen och kulturminneslagen : om tolkning och tillämpning av begreppet god ortnamnssed

  1. uppl.: Stockholm: Riksantikvarieämbetets förlag, 2001

  Find in the library

  Mandatory

 • Sandnes, Berit Oluf Rygh : rapport fra symposium på Stiklestad 13.-15. mai 1999

  Uppsala: NORNA-förl., 2000

  Find in the library

  Mandatory

 • Strid, Jan Paul Kulturlandskapets språkliga dimension : ortnamnen

  2., [rev.] uppl.: Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 1999

  Find in the library

  Mandatory

 • Wahlberg, Mats Svenskt ortnamnslexikon

  Uppsala: Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI), 2003

  Find in the library

  Mandatory

 • Swedell, Ulla Samiskt, finskt och svenskt kulturmöte i ortnamnsperspektiv

  Part of:

  Namn och mångkultur - flerspråkiga miljöer och kulturella influenser : föredrag vid Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-års-symposium 21-22 oktober 2006

  Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Utterström, Gudrun Släktnamn i Sverige för hög och låg : en historisk betraktelse

  Part of:

  Slektsnamn i Norden : rapport fra NORNAs tjueførste symposium i Oslo 17.-20. september 1992

  Uppsala: NORNA-förl., 1995

  (1995) s. 53-60

  Find in the library

  Mandatory

 • Vikstrand, Per Konungen och helgedomen.

  Part of:

  Oluf Rygh : rapport fra symposium på Stiklestad 13.-15. mai 1999

  Uppsala: NORNA-förl., 2000

  Find in the library

  Mandatory

 • Wahlberg, Mats Stadens namn - identitet, känsla, prestige

  Part of:

  Namnens dynamik : utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick : handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15-18 augusti 2003

  Uppsala: Norna-förlaget i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, 2005

  (2005) s. 333-343

  Find in the library

  Mandatory

 • Wahlberg, Mats Svenska soldatnamn : en forskningsöversikt

  Part of:

  Studia anthroponymica Scandinavica : tidskrift för nordisk personnamnsforskning

  Find in the library

  Mandatory

 • Andersson, Thorsten Ununge

  Part of:

  Namn och bygd : tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

  vol. 86 (1998) s. 25-29

  Find in the library

 • Fridell, Staffan Loshult

  Part of:

  Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift

  Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala, 1936-

  (2015) s. 27-38

  Find in the library

 • Fridell, Staffan Nybyli

  Part of:

  Namn och bygd : tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

  vol. 101 (2013) s. 103-114

  Find in the library

 • Hagåsen, Lennart Norby i Uppsala

  Part of:

  Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift

  Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala, 1936-

  (2007) s. 63-70

  Find in the library

 • Peterson, Lena Gysta i Bälinge

  Part of:

  Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift

  Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala, 1936-

  (2006) s. 51-58

  Find in the library

 • Strandberg, Mathias Arlöv

  Part of:

  Namn och bygd : tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

  vol. 106 (2018) s. 33-41

  Find in the library

 • Strandberg, Svante By- och sockennamnet Öttum i Västergötland

  Part of:

  Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift

  Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala, 1936-

  (2013) s. 97-107

  Find in the library

 • Strandberg, Svante Skällerö i Funbo socken

  Part of:

  Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift

  Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala, 1936-

  (2009) s. 83-88

  Find in the library

 • Peterson, Lena Lexikon över urnordiska personnamn

  Uppsala: Språk- och folkminnesinstitutet, 2004

  Find in the library

 • Peterson, Lena Nordiskt runnamnslexikon

  5., rev. utg.: Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2007

  Find in the library

 • Sveriges medeltida personnamn : ordbok

  Uppsala: Arkivet för ordbok över Sveriges medeltida personnamn, 1967-

  Find in the library