Syllabus for Swedish Language B

Svenska språket B

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 5SV229
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Swedish G1F

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2016-09-07
 • Established by:
 • Revised: 2020-02-25
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2020
 • Entry requirements:

  At least 22.5 credits from Swedish Language A, or Professional Writing in Swedish, 15 credits, together with Language Structure, 7.5 credits, and Swedish in Time and Space, 7.5 credits, or the first semester of the Bachelor's Programme in Languages

 • Responsible department: Department of Scandinavian Languages

Reading list

Reading list

A revised version of the reading list is available.

Applies from: Autumn 2021

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Aldrin, Emilia Om förnamn som identitetsbärare

  Part of:

  Namn - en spegel av samhället förr och nu

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts, 2010

  (2010) s. 136-153

  Find in the library

 • Hornscheidt, Lann; Landqvist, Mats Språk och diskriminering

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Find in the library

 • Jansson, Gunilla Att uppfatta komplexiteten i konfliktfyllda situationer. En etnografisk metodansats i samtalsstudier i äldreomsorgen.

  Part of:

  Med språket som arbetsredskap : sju studier av kommunikation i vården

  Huddinge: Södertörns högskola, 2012

  (2012) s. 105-117

  Find in the library

 • Josephson, Olle Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige

  4. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Find in the library

 • Kahlin, Linda Om användandet av beteckningarna invandrare, utlänningar och svartskallar. : Identitetsarbete i gruppsamtal mellan gymnasieelever i en multikulturell skola

  Part of:

  Svenskans beskrivning : [SvB.]n 27,p Förhandlingar vid Tjugosjunde sammankomsten för svenskans beskrivning, Växjö den 14 och 15 maj 2004

  Växjö: University Press, 2005

  (2005) s. 135-148

  Find in the library

 • Karlsson, Anna-Malin Att arbeta i dokumentationssamhället : Nya villkor för framtidens arbetsspråk?

  Part of:

  Språk för framtiden - Language for the Future : Rapport från ASLA:s höstsymposium Falun, 12-13 november 2010 - Papers from the ASLA symposium in Falun, 12-13 November 2010

  Uppsala: ASLA Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 2011

  (2011) s. 14-28

  Find in the library

 • Karlsson, Anna-Malin Goods, services and the role of written discourse

  Part of:

  Communication in the workplace

  Uppsala: FUMS, 2005

  s. 91-104

  Find in the library

 • Kristiansen, Tore; Monka, Malene Sprogholninger blandt unge i Odder

  Part of:

  Nordisk dialektologi og sociolingvistik : foredrag på ̄8. Nordiske dialektologkonference, Århus 15.-18.august 2006

  Aarhus: Aarhus Universitet, 2007

  (2007) s. 227-237

  Find in the library

 • Landqvist, Håkan Moral i samtal till Giftinformationscentralen

  Part of:

  Samtal och språkanvändning i professionerna : rapport från ASLA:s höstsymposium, Linköping, 6-7 november 1997.

  Uppsala: Association suédoise de linguistique appliquée (Svenska fören. för tillämpad språkvetenskap) (ASLA), 1999

  (1997) s. 143-156

  Find in the library

 • Landqvist, Mats Karlsson, Anna-Malin Med språket som arbetsredskap i vård och omsorg

  Part of:

  Med språket som arbetsredskap : sju studier av kommunikation i vården

  Huddinge: Södertörns högskola, 2012

  (2012) s. 5-11

  Find in the library

 • Lind Palicki, Lena Principer och språksyn i språkvårdens diskussioner - exemplet samkönad.

  Part of:

  Från social kategorisering till diskriminering : fyra studier av språk och diskriminering och ett modellförslag

  Huddinge: Södertörns högskola, 2015

  (2015) s. 123-152

  Find in the library

 • Melander Marttala, Ulla Språkbakgrund och språkförändring hos studenter - resultat från en enkätundersökning

  Part of:

  Språklig mångfald och hållbar samhällsutveckling : rapport från ASLA:s höstsymposium Eskilstuna, 9-10 november 2006 = Linguistic diversity and sustainable development : papers from the ASLA symposium in Eskilstuna, 9-10 November, 2006

  Uppsala: ASLA, 2007

  s. 225-240

  Find in the library

 • Milles, Karin Feminist language planning in Sweden

  Part of:

  Current issues in language planning.

  vol. Vol. 12 (2011) nr. Nr. 1 s. 21–33

  Find in the library

 • Milles, Karin Jämställt språk : en handbok i att skriva och tala jämställt

  2. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2012

  Find in the library

 • Milles, Karin The invisible order of the workplace meeting

  Part of:

  Communication in the workplace

  Uppsala: FUMS, 2005

  (2005) s. 28-41

  Find in the library

 • Minoritetsspråk

  Institutet för språk och folkminnen, 2018

  Länk

 • Språklagen. SFS 2009:600

  Riksdagen,

  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600

 • Sundgren, Eva Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Find in the library

 • Tykesson, Ingela; Kahlin, Linda ”Va du pratar bra svenska” : värderingar i färdtjänstsamtal till Moldavien

  Linköping: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 2013

  183-194

  Find in the library

 • Vogel, Anna Laddade ord : Hur nya uttryck, som kategoriserar människor, tas in i svenskan

  Part of:

  Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning

  vol. 24 (2014) s. 72-100

  Find in the library

 • Noreen, Erik; Benson, Sven Fornsvensk läsebok

  2., bearb. uppl.: Uppsala: Uppsala Universitet, 2010

  Find in the library

 • Pettersson, Gertrud Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Stroh-Wollin, Ulla Introduktion till svenska språkets historia. Stencil. Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

  Institutionen för nordiska språk, ms

  Mandatory

 • Svenskan i tusen år : glimtar ur svenska språkets utveckling.

  [Ny utg.]: Stockholm: Norstedt, [2001]

  Find in the library

  Mandatory

 • Svenska texter. Textsamling till Svensk språkhistoria 1.

  Institutionen för nordiska språk,

  Mandatory

 • Holmberg, Per; Karlsson, Anna-Malin; Nord, Andreas Funktionell textanalys

  1. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2011

  Find in the library

 • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare.

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Find in the library

 • Lyngfelt, Benjamin Grammatik+. Frasstruktur, argumentstruktur och informationsstruktur

  Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2013

 • Svenska akademiens grammatik. Teleman, Ulf; Hellberg, Staffan; Andersson, Erik; Christensen, Lisa; Svenska akademien,

  1. uppl.: Stockholm: Svenska akad., 1999

  Find in the library

 • Henricson, Sofie; Lindström, Jan Va ja inte gillar e hennes nasala röst : Fokusfinala utbrytningar i tal i interaktion

  Part of:

  Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi

  Åbo: Åbo Akademi, 1994-

  Fulltext PDF

  vol. 8 (2020) s. 96-110

  Find in the library

  Mandatory

 • Lindström, Jan Grammatik i samtal - samtal i grammatik. Artikel vid konferensen Grammatik på högskolan: vad, varför, hur?

  Institutionen för nordiska språk, 2007

  PDF

  Mandatory

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Rosengren, Karl Erik; Arvidson, Peter Sociologisk metodik.

  5., [omarb. och utök.]uppl.: Malmö: Liber, 2002

  Find in the library

  Mandatory

 • Boyd, Sally; Ericsson, Stina Sociolingvistik i praktiken

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

Reading list revisions