Syllabus for Mathematics for Primary School Teachers, Years 4-6, 30 credits (1-30). Included in the Teacher Initiative

Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 8LF018
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Curriculum Studies GXX

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle
  G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  GXX: in-depth level of the course cannot be classified.

  Second cycle
  A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  AXX: in-depth level of the course cannot be classified.

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2020-03-31
 • Established by: The Department Board
 • Applies from: week 30, 2020
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Education

Reading list

Reading list

Applies from: week 27, 2020

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Atkins, Sandra L. Bergqvist, Martin Att skapa en språkrik matematikundervisning : strategier och aktiviteter som bygger upp begreppslig förståelse

  Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Löwing, Madeleine Grundläggande aritmetik : matematikdidaktik för lärare

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Find in the library

  Mandatory

 • Sollervall, Håkan Aritmetik för lärare : tal och de fyra räknesätten

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Bergqvist, Eva; Österholm, Magnus Språkbrukets roll i matematikundervisningen

  Part of:

  Nämnaren : publikation om skolmatematik

  (2014) nr. 1 s. 27-31

  Find in the library

  Mandatory

 • Bergvall, Ida Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans matematik : en studie om ämnesspråk i TIMSS

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Bråting, Kajsa; Sollervall, Håkan; Stadler, Erika Algebra för lärare

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Find in the library

  Mandatory

 • Bråting, Kajsa; Sollervall, Håkan; Stadler, Erika Geometri för lärare

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Furness, Anthony; Björklund Boistrup, Lisa Matematikens mönster

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Hagland, Kerstin; Hedrén, Rolf; Taflin, Eva Rika matematiska problem : inspiration till variation

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Häggström, Johan; Kilhamn, Cecilia; Fredriksson, Marie Algebra i grundskolan

  Göteborg: NCM, 2019

  Find in the library

  Mandatory

 • Kilpatrick, Jeremy Beyond face value: Assessing research in mathematics education

  Part of:

  Blomhøj, Morten; Nissen, Gunhild Criteria for scientific quality and relevance in the didactics of mathematics : [report from symposium held in Gilleleje, Denmark, April 27 to May 2, 1992]

  1. ed.., 1. issue: Roskilde: IMFUFA, 1993

  (1993) s. 15-34

  Find in the library

  Mandatory

 • Mannila, Linda Att undervisa i programmering i skolan : varför, vad och hur?

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Find in the library

  Mandatory

 • Schleppegrell, Mary J The Linguistic Challenges of Mathematics Teaching and Learning : A Research Review

  Part of:

  Reading & writing quarterly.

  (2007) s. 123-159

  Find in the library

  Mandatory

 • Tal och tanke : matematikundervisning från årskurs 4 till 6 2 Solem, Ida Heiberg; Alseth, Bjørnar; Eriksen, Elisabeta; Smestad, Bjørn

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur AB, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Barmark, Mimmi; Djurfeldt, Göran Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Bedömarträning i matematik för nationella prov åk 6

  Skolverket,

  Mandatory

 • Hagland, Kerstin; Hedrén, Rolf; Taflin, Eva Rika matematiska problem : inspiration till variation

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Liljedahl, Mona Särskilt begåvade elever : pedagogens utmaning och möjlighet

  Första upplagan: Stockholm: Gothia fortbildning, [2017]

  Find in the library

  Mandatory

 • Lärportalen för matematik

  Matematiska institutionen,

  Mandatory

 • Nationella prov åk 6

  Skolverket,

  Mandatory

 • Nyström, Peter Rätt mätt på prov : om validering av bedömningar i skolan

  Umeå: Univ., 2004

  Find in the library

  Mandatory

 • Pettersson, Astrid Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik : en teoretisk bakgrund

  Stockholm: Skolverket, [2010?]

  Find in the library

  Mandatory

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  Tredje upplagan: 2018

  Find in the library

 • Field, Andy Discovering statistics using IBM SPSS statistics : and sex and drugs and rock 'n' roll

  4. ed.: Los Angeles: Sage, cop. 2013

  Find in the library

 • Wahlgren, Lars SPSS steg för steg

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Find in the library

 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes Utbildningshistoria : en introduktion

  tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library