Syllabus for Diaconal and Social Studies

Diakonivetenskap

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 5RT700
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: _

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-03-12
 • Established by:
 • Revised: 2021-02-16
 • Revised by: The Faculty Board of Theology
 • Applies from: week 27, 2021
 • Entry requirements: 60 credits
 • Responsible department: Department of Theology

Reading list

Reading list

Applies from: week 28, 2021

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Bäckström, Anders Välfärdsinsatser på religiös grund : förväntningar och problem

  Skellefteå: Artos & Norma, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Christiansson, Elisabeth; Linde, Stig Kan barmhärtigheten institutionaliseras?

  Skellefteå: Artos, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Ett biskopsbrev om diakoni : Biskopsmötet 2015

  [Uppsala]: Svenska kyrkan, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Franciskus, Werkelid, Carl Otto Om klimathot och ojämlikhet : påve Franciskus encyklika angående omsorgen om vårt gemensamma hem

  Stockholm: Atlantis, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Helgesson Kjellin, Kristina En bra plats att vara på : en antropologisk studie av mångfaldsarbete och identitetsskapande inom Svenska kyrkan

  Skellefteå: Artos & Norma, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Hjalmarsson, Elisabeth Nya möjligheter : Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige

  Uppsala: Svenska kyrkan, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Odén, Robert; Kristenson, Olle Tillsammans för livet : mission och evangelisation i en värld i förändring

  Bromma: Svenska missionsrådet, [2013]

  Find in the library

  Mandatory

 • Artiklar

  Teologiska institutionen,

  Mandatory

 • Christiansson, Elisabeth Kyrklig och social reform : motiveringar till diakoni 1845-1965 = Reform in church and society : the justification of diaconia in Sweden 1845-1965

  Skellefteå: Artos, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Green, Todd H. Responding to secularization : the deaconess movement in nineteenth-century Sweden

  Leiden: Brill, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Holmlund, Sofia; Sandén, Annika Usla, elända och arma : samhällets utsatta under 700 år

  Stockholm: Natur & kultur, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Lindberg, Carter; Wee, Paul A. The forgotten Luther : reclaiming the social-economic dimension of the Reformation

  Minneapolis: Lutheran University Press, ©2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Pylvänäinen, Pauliina Agents in liturgy, charity and communication : the Tasks of Female Deacons in the Apostolic Constitutions

  Turnhout: Brepols, 2020

  Find in the library

  Mandatory

 • Artiklar

  Teologiska institutionen,

 • Welfare and religion in 21st century Europe. : Vol. 2 Gendered, religious and social change Bäckström, Anders; Davie, Grace; Edgardh, Ninna; Pettersson, Per

  Farnham, Surrey: Ashgate, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Diakonia as Christian social practice : an introduction Dietrich, Stephanie; Jørgensen, Knud; Korslien, Kari Karsrud; Nordstokke, Kjell

  First edition.:

  Find in the library

  Mandatory

 • Edgardh, Ninna Diakonins kyrka. Teologi, kön och omsorgens utmattning

  Stockholm Verbum, 2019

  Mandatory

 • Latvus, Kari. Diaconia as care for the poor? : critical perspectives on the development of caritative diaconia

  2017

  Find in the library

  Mandatory

 • The Ministry of the Deacon in times of Ecumenical Reconfiguration

  Part of:

  International journal for the study of the Christian church

  vol. vol. 13 (2013) nr. nr. 4 s. 255-341 (86 sid.)

  Find in the library

  Mandatory

 • Artiklar

  Teologiska institutionen,

  Mandatory

 • Västerbro, Magnus Pestens år : döden i Stockholm 1710

  Lund: Historiska media, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Persson, Bodil E. B. Gud verkar med naturliga medel : pestens härjningar i Skåne 1710-1713

  Lund: Nordic Academic Press, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Fransson, Sara; Gelfgren, Stefan; Jonsson, Pernilla Att ställa om, ställa in eller fortsätta som vanligt under Coronapandemin

  Svenska Kyrkan, 2021

  Mandatory

 • Wahlberg, Karin Än finns det hopp : roman

  [Ny utg.]: Stockholm: Månpocket, 2014

  Find in the library

 • Roth, Philip Westman, Nancy Nemesis

  [Stockholm]: Albert Bonniers Förlag, [2015]

  Find in the library

 • Artiklar

  Teologiska institutionen,

  Mandatory

Reading list revisions