Syllabus for Men's Violence against Women

Mäns våld mot kvinnor, grundkurs

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 3PE122
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Caring Sciences G1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G)
 • Established: 2013-10-21
 • Established by:
 • Revised: 2021-04-27
 • Revised by: The Educational Board of Medicine
 • Applies from: Spring 2022
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Women's and Children's Health

Reading list

Reading list

Applies from: Spring 2022

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen

  1. uppl.: Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Eriksson, Maria; Källström Cater, Åsa; Näsman, Elisabet Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå

  2. uppl.: Malmö: Gleerup, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Björktomta, Siv-Britt Om patriarkat, motstånd och uppbrott : tjejers rörelser i sociala rum

  1. uppl.: Malmö: Égalité, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Council of Europe. Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet.

  Europarådets föredragsserie - nr 210, 2011

  Mandatory

 • Declaration on the elimination of violence against women

  [New York]: United Nations, 1994

  Find in the library

  Mandatory

 • Det blir ju bara värre om jag berättar - ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljö

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), 2020

  Mandatory

 • Ekström, Veronica Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Enander, Viveka; Holmberg, Carin; Eriksson Larsson, Susanne Hur går hon? : om att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Heder och samhälle [Elektronisk resurs] : Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar Baianstovu, Rúna Í; Strid, Sofia; Särnstedt Gramnaes, Emmie; Cinthio, Hanna; Enelo, Jan-Magnus

  1: Örebro: Örebro University Press, 2019

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-78433

  Find in the library

  Mandatory

 • Hjältar och Monster - Samhällsvetenskapliga perspektiv på män och våld.

  Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2013

  Mandatory

 • Holmberg, Carin; Enander, Viveka Varför går hon? : om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Laanemets, Leili; Mattsson, Tina; Nordling, Vanna Frikoppling, sammankoppling och besvärliga maktrelationer i socialt arbete.

  Socialvetenskaplig Tidskrift, Nr 3-4, 2013

  Mandatory

 • Lundgren, Eva Våldets normalisering och andra våldsförståelser

  Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Lykke, Nina Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskning.

  Kvinnovetenskaplig Tidskrift, Nr 1, 2003

  Mandatory

 • Bruhn, Anders; Källström, Åsa Relationer i socialt arbete : i gränslandet mellan profession och person

  Första upplagan: 2018

  Find in the library

  Mandatory

 • Smirthwaite, Goldina; Holmberg, Carin Uppbrottstrappan. En modell för intersektionellt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor.

  Tidskrift för genusvetenskap, 2014

  Mandatory

 • Våld i samkönade relationer - en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2009:2.

  Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2009,

  Mandatory

 • Våld mot hbtq-personer - en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2018:1

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2018

  Mandatory

 • Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. NCK-rapport 2013:1.

  Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2013,

  Mandatory

 • Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1

  Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2014

  Mandatory

 • Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar Heimer, Gun; Björck, Annika; Albért, ulla; Haraldsdotter, Ylva

  Lund: Studentlitteratur AB. 4. uppl., 2019

  Mandatory

 • Vården vid sexuellt våld − Nuläge och vägar framåt. Stockholm: Sveriges kommuner och regioner

  Sveriges kommuner och regioner, 2020

  Mandatory

 • Wendt Höjer, Maria Rädslans politik : våld och sexualitet i den svenska demokratin.

  1. uppl.: Malmö: Liber ekonomi, 2002

  Find in the library

  Mandatory

 • Øverlien, Carolina Young People’s Experiences of Violence and Abuse in Same-sex Relationships: Understandings and Challenges

  Part of:

  Nordic Journal of Social Research [Elektronisk resurs]

  2010-

  https://journals.oslomet.no/index.php/njsr/article/view/3327

  vol. 11 (2020) s. 109-128

  Find in the library

  Mandatory