Syllabus for The Learning Process of New Immigrant Pupils: Reception, Inclusion and Success in School

Nyanlända elevers lärande - mottagande, inkludering och skolframgång

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 9LF063
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Curriculum Studies GXX

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G)
 • Established: 2019-10-28
 • Established by:
 • Revised: 2021-05-18
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2021
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Education

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2021

Some titles may be available electronically through the University library.

 • BRIS, Skolans roll för barn som flytt - platsen för inkludering, hälsa och lärande

  BRIS, 2018

  Mandatory

 • Cummins, Jim Flerspråkiga elever : Effektiv undervisning i en utmanande tid

  Natur & Kultur Akademisk, 2017

  Find in the library

  Mandatory

 • Otterup, Tore; Kästen Ebeling, Gilda En god fortsättning : nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Find in the library

  Mandatory

 • Inkludering och likvärdighet för nyanlända elever i grundskolan - en fallstudie i två kommuner Korp, Helena; von Brömssen, Kerstin; Flensner, Karin K.; Risenfors, Signild

  Trollhättan: Högskolan Väst, 2019

  Mandatory

 • Nilsson Folke, Jenny Nyanländ i den svenska skolan : elevperspektiv på inkludering och skolövergångar

  Första upplagan: Malmö: Gleerups, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Lahdenperä, Pirjo; Sundgren, Eva Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

  Första upplagan: Stockholm: Liber, 2017

  Find in the library

  Mandatory

 • Reath Warren, Anne; Uddling, Jenny Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i studiehandledning på modersmål

  Skolverket, 2019

  Mandatory

 • Rosén, Jenny; Straszer, Boglárka; Wedin, Åsa Studiehandledning på modersmål : Studiehandledares positionering och yrkesroll

  Part of:

  Educare : vetenskapliga skrifter

  Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2005-

  (2019) nr. 3 s. 1-13

  Find in the library

  Mandatory

 • Lahdenperä, Pirjo; Sundgren, Eva Skolans möte med nyanlända

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2016]

  Find in the library

  Mandatory

 • Trondman, Mats Lund, Anna; Lund, Stefan Skolframgång i det mångkulturella samhället

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Find in the library

  Mandatory