Syllabus for Grammar in Theory and Practice

Grammatik i teori och praktik

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 5SV274
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Swedish G2F

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2020-10-19
 • Established by:
 • Revised: 2021-05-18
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2021
 • Entry requirements:

  60 credits in a language subject with progressive specialisation including 7.5 credits in Swedish Grammar.

 • Responsible department: Department of Scandinavian Languages

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2022

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Har/hade-bortfall i svenskan. Hur finit är ett naket supinum? Andréasson, Maia Karlsson, Susanna; Magnusson, Erik; Tingsell, Sofia

  Part of:

  Svenskans beskrivning : [SvB.]26, Förhandlingar vid Tjugosjätte sammankomsten för svenskans beskrivning, Uppsala den 25-26 oktober 2002.

  Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2004

  (2004) s. 67–74

  Find in the library

  Mandatory

 • Borin, Lars; Forsberg, Markus; Roxendal, Johan Korp-the corpus infrastructure of Språkbanken

  Proceedings of LREC 2012. Istanbul: ELRA, 2012

  Elektronisk resurs

  Mandatory

 • Delsing, Lars-Olof Fornsvenska textbanken

  Part of:

  Studier i svenska språkets historia. 7, Svenska språkets historia i Östersjöområdet

  Tartu: Tartu Univ., 2002

  S. [149]-156

  Find in the library

  Mandatory

 • Handbok Swe-Clarin

  Handbok Swe-Clarin,

  https://sweclarin.se/swe/handbok

  Mandatory

 • Heinat, Fredrik The Swedish perfect and periphrasis

  Part of:

  Studies in language companion series : SLCS

  Amsterdam: Benjamins, 1978-

  vol. The Perfect Volume: Papers on the perfect (2021) nr. 217 s. 343-363

  Find in the library

  Mandatory

 • Håkansson, David Grejen med verbfaser : Om frasstrukturer och språkets hierarki

  Part of:

  Nyanser av grammatik : gränser, mångfald, fördjupning

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  (2021) s. 97-117

  Find in the library

  Mandatory

 • Koeneman, Olaf; Zeijlstra, Hedzer Hugo Introducing syntax

  Cambridge: Cambridge University Press, 2017

  Find in the library

  Mandatory

 • Larsson, Ida Finithet och finitlösa satser i svenskan : Det kanske du aldrig trott om svenskan

  Part of:

  Nyanser av grammatik : gränser, mångfald, fördjupning

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  (2021) s. 193-213

  Find in the library

  Mandatory

 • Larsson, Ida; Magnusson Petzell, Erik Språkhistorien och den mänskliga språkförmågan

  Part of:

  Varför språkvetenskap? : kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, 2017

  (2017) s. 111-128

  Find in the library

  Mandatory

 • Lindahl, Filippa Flätor och strandningar : Var börjar en sats och slutar en fras?

  Part of:

  Nyanser av grammatik : gränser, mångfald, fördjupning

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  Find in the library

  Mandatory

 • Lohndal, Terje Forholdet mellom allmenn lingivistik forskning og forsking på individuelle språk

  Part of:

  Varför språkvetenskap? : kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, 2017

  s. 153–170

  Find in the library

  Mandatory

 • Lohndal, Terje That-t in Scandinavian and elsewhere : Variation in the position of C

  Part of:

  Working papers in Scandinavian syntax

  Lund: Department of Scandinavian Languages, [Lund University] [Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet], 1983-2013

  vol. 79 (2007) s. 47-73

  Find in the library

  Mandatory

 • Lyngfelt, Benjamin Petzell, Erik Magnusson; Wide, Camilla Forskning om språksystemet – olika traditioner med olika syften

  Part of:

  Varför språkvetenskap? : kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, 2017

  s. 129–152

  Find in the library

  Mandatory

 • Lyngfelt, Benjamin Grammatik+. Frasstruktur, argumentstruktur och informationsstruktur

  Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2013

  Mandatory

 • Lyngfelt, Benjamin Valens och konstruktioner : Om samspelet mellan lexikon och grammatik

  Part of:

  Nyanser av grammatik : gränser, mångfald, fördjupning

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  (2021) s. 295-313

  Find in the library

  Mandatory

 • Nordic word order database : Motivations, methods, material and infrastructure Lundquist, Björn; Larsson, Ida; Westendorp, Maud; Tengesdal, Eirik; Nöklestad, Anders

  Part of:

  The Nordic atlas of language structures (NALS) journal [Elektronisk resurs]

  Oslo: Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo, 2014-

  vol. 4 (2019) s. 1-33

  Find in the library

  Mandatory

 • Platzack, Christer Satsfläta med att-sats-subjekt

  Part of:

  Språk och social kontext

  Helsingfors: Institutionen för nordiska språk, Univ., 1993

  s. 152–167

  Find in the library

  Mandatory

 • The Nordic atlas of language structures (NALS) journal [Elektronisk resurs]

  Oslo: Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo, 2014-

  http://www.tekstlab.uio.no/nals#

  Find in the library

  Mandatory

 • Vangsnes, Öystein; Johannesen, Janne Bondi The Nordic research infrastructure for syntactic variation : Possibilities, limitations and achievements

  Part of:

  Glossa: a journal of general linguistics [Elektronisk resurs]

  2016-

  vol. 4 (2019) nr. 1 s. 1-23

  Find in the library

  Mandatory