Syllabus for Gender Research A

Genusvetenskap A

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 5GN004
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Gender Research G1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-02-27
 • Established by:
 • Revised: 2021-04-20
 • Revised by: The Faculty Board of Arts
 • Applies from: Autumn 2022
 • Entry requirements: General entry requirements and Social Studies 1b or 1a1+1a2
 • Responsible department: Centre for Gender Research

Content

A1. Introducion to Gender Studies 7.5 credits

A2. Work and Family 7.5 credits

A3. Sexualities and Bodies 7.5 credits

A4. Cultural Representations 7.5 credits

Reading list

Reading list

Applies from: Spring 2023

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Ah-King, Malin Genusperspektiv på biologi

  Stockholm: Högskoleverket, 2012

  Find in the library

 • Aliki, Silas Transfobins historia

  Part of:

  Glänta [Elektronisk resurs]

  Göteborg: Glänta, 1996-

  (2019) nr. 1-2 s. 35-45

  Find in the library

 • Alm, Erika; Nord, Signe; Schmidt, Irina Queer- och transforskning

  Part of:

  En introduktion till genusvetenskapliga begrepp

  Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016

  (2016) s. 61-67

  Find in the library

 • Alnebratt, Kerstin Meningen med genusforskning så som den framträder i forskningspolitiska texter 1970-2000

  Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2009

  p. 15-40 (25 pp)

  Find in the library

 • Ambjörnsson, Fanny Vad är queer?

  Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Find in the library

 • Butler, Judith Rosenberg, Tiina; Lindeqvist, Karin Könet brinner! : texter

  Stockholm: Natur och kultur, 2005

  Find in the library

 • Collins, Patricia Hill; Bilge, Sirma Intersectionality [Elektronisk resurs]

  Cambridge: Polity, 2016

  Find in the library

 • Connell, Raewyn Lindén, Åsa Maskuliniteter

  Göteborg: Daidalos, 1999

  Find in the library

 • Connell, Raewyn; Pearse, Rebecca Om genus

  3., [omarb. och uppdaterade] uppl.: Göteborg: Daidalos, 2015

  Find in the library

 • Egeberg Holmgren, Linn Feministiska män från i-princip till i-praktik

  Part of:

  Andra män : maskulinitet, normskapande och jämställdhet

  1. uppl.: Malmö: Gleerups, 2012

  (2012) s. 139-164

  Find in the library

 • Eriksson, Mia; Gottzén, Lucas BeGreppbart - Genus

  Liber, 2020

  Find in the library

 • Ganetz, Hillevi Skogens konung och djurens konung i TV Natur, kultur och genus i naturfilm

  Part of:

  NORDICOM-information : om medie- och kommunikationsforskning i Norden

  vol. 26 (2004) nr. 1 s. 3-16

  Find in the library

 • Gemzøe, Lena Feminism

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Bilda, 2014

  Find in the library

 • Ehrenreich, Barbara; Hochschild, Arlie Russell Global woman : nannies, maids, and sex workers in the new economy

  1. ed.: New York: Metropolitan Books, 2003

  Find in the library

 • Gottzén, Lucas; Jonsson, Rickard Andra män. Maskulinitetsskapande, normskapande och jämställdhet.

  Malmö: Gleerups, 2012

 • hooks, bell Svarta kvinnor : Utformandet av feministisk teori

  Part of:

  Postkolonial feminism : 2

  Hägersten: Tankekraft förlag, [2012]

  (2011) s. 245-252

  Find in the library

 • James, Selma; Dalla Costa, Mariarosa Kvinnorna och samhällsomstörtningen

  Part of:

  Arbete

  Stockholm: Tidskriftsfören. Fronesis, 2002

  s. 80-97

  Find in the library

 • Kimmel, Michael S. Masculinity as homophobia : Fear, shame, and silence in the construction of gender identity

  Part of:

  The masculinities reader

  Malden, Mass.: Polity Press, 2001

  Find in the library

 • Esseveld, Johanna; Larsson, Lisbeth Kvinnopolitiska nyckeltexter

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  Find in the library

 • Loomba, Ania Söderlind, Oskar Kolonialism/Postkolonialism : en introduktion till ett forskningsfält

  2., [omarb. och utvidgade] uppl.: Stockholm: Tankekraft, 2008

  Find in the library

 • Lorde, Audre The Uses of Anger: Women Responding to Anger

  Part of:

  Women's studies quarterly.

  vol. 25 (1997) nr. 1-2 s. 278-285

  Find in the library

 • Lundberg, Anna; Werner, Ann En introduktion till genusvetenskapliga begrepp

  Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016

  Find in the library

 • Manns, Ulla På två ben i akademien : Om den tidigare kvinnoforskningens projekt

  Part of:

  Blad till Bladh : en vänbok till Christine våren 2006

  Huddinge: Södertörns högskola, 2006

  Find in the library

 • Mattsson, Katarina Genus och vithet i den intersektionella vändningen

  Part of:

  Tidskrift för genusvetenskap [Elektronisk resurs]

  1980-

  (2010) nr. 1-2 s. 5-22

  Find in the library

 • Laula, Elsa Inför lif eller död? : sanningsord i de lappska förhållandena

  Faks. av orig-utg. 1904: Östersund: Gaaltije, 2003

  Find in the library

  Mandatory

 • Abrahamsson, Lena Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i arbetsorganisationer

  Ny, bearb. uppl.: Umeå: Borea, 2009

  Find in the library

 • Alnebratt, Kerstin; Rönnblom, Malin Feminism som byråkrati : jämställdhetsintegrering som strategi

  Stockholm: Leopard, 2016

  Find in the library

 • Alsarve, Jenny; Boye, Katarina Inte bara jämställdhet: Beslutet om föräldraledighet, moderskaps- och faderskapsideal och idéer om barns bästa

  Part of:

  Sociologisk forskning : tidskrift för Sveriges sociologförbund

  Växjö: Sveriges sociologförbund, 1964-

  vol. 49 (2012) nr. 2 s. 103-128

  Find in the library

 • Andersson, Malinda Blodets och rötternas logik [Elektronisk resurs] : internationell adoption i välfärdens diskursiva praktik

  Uppsala: Department of Sociology, Uppsala universitet, 2010

  Find in the library

 • Bredström, Anna; Gruber, Sabine Närvarande och frånvarande fäder: Intersektionella perspektiv på jämställdhetsstrategier i svensk mödravård

  Part of:

  Tidskrift för genusvetenskap

  vol. 38 (2017) nr. 3 s. 11-30

  Find in the library

 • Dahl, Ulrika Becoming Fertile in the Land of Organic Milk: Lesbian and Queer Reproductions of Femininity and Motherhood in Sweden

  Part of:

  Sexualities : studies in culture and society

  London: Sage, 1999-

  vol. 21 (2018) nr. 7 s. 1021-1038

  Find in the library

 • de los Reyes, Paulina Introduktion : Inte bara jämställdhet

  Part of:

  Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet

  Stockholm: Fritze, 2014

  Find in the library

 • Det ordnar sig : teorier om organisation och kön Holgersson, Charlotte; Wahl, Anna; Höök, Pia; Linghag, Sophie

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

 • Diskrimineringslag 2008:567

  Arbetsmarknadsdepartementet, 2008

  tillgänglig här

 • Edgren, Monika Jämställdhet och mångfald som administrativa praktiker : Plan- och policydokument vid svenska lärosäten 1995-2013

  Part of:

  Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet

  Stockholm: Fritze, 2014

  (2014) s. 35-60

  Find in the library

 • Eduards, Maud Kroppspolitik : om moder Svea och andra kvinnor

  Stockholm: Atlas, 2007

  Find in the library

 • Goedecke, Klara; Klinth, Roger Selling Swedish Fathers : On Fatherhood, Gender Equality and Swedishness in Strategic Communication by the Swedish Institute, 1968-2015

  Part of:

  Nora : Nordic journal of feminist and gender research

  London: Taylor & Francis, 1998-

  Find in the library

 • Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet

  Stockholm: Fritze, 2014

  Find in the library

 • Johansson, Monica I moderskapets skugga : berättelser om normativa ideal och alternativa praktiker

  Örebro: Örebro universitet, 2014

  Find in the library

 • Olsson, Annika Arbetslivets villkorade jämställdhet : Varför jämställdhetsarbete och intersektionalitet hör ihop

  Part of:

  Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet

  Stockholm: Fritze, 2014

  (2014) s. 87-114

  Find in the library

 • Peterson, Helen Absent Non-Fathers: Gendered representations of voluntary childlessness in Swedish newspapers

  Part of:

  Feminist media studies

  London: Taylor & Francis, 2001-

  vol. 14 (2012) nr. 1 s. 22-37

  Find in the library

 • Program för lika villkor vid Uppsala universitet, Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor

  Uppsala Universitet, 2017

  tillgänglig här

 • Thapar-Björkert, Suruchi Gender, Nations and Nationalism

  Part of:

  The Oxford handbook of gender and politics

  Oxford: Oxford University Press, c2013

  Find in the library

 • Transpersoner i Sverige : förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

  Stockholm: Wolters Kluwer, [2017]

  Find in the library

 • Uppsala universitet, Handlingsplan för lika villkor

  Uppsala universitet, 2019

  UU: Handlingsplan för lika villkor

 • På tal om kvinnor och män : lathund om jämställdhet 2020

  Örebro: Statistiska centralbyrån, 2020

  Find in the library

 • Wolgast, Martin; Wolgast, Sima Vita privilegier och diskriminering : processer som vidmakthåller rasifierade ojämlikheter på arbetsmarknaden

  Stockholm: Länsstyrelsen Stockholm, 2021

  Find in the library

  Mandatory

 • Storm, Palle ”I en annan situation? : Erfarenheter av att vara man, född utanför Europa och arbeta på äldreboenden.”

  Part of:

  Socialvetenskaplig tidskrift

  vol. 3/4 (2018)

  Find in the library

  Mandatory

 • Allen, Mary “Is There Gender Symmetry in Intimate Partner Violence?”

  Part of:

  Child & family social work [Elektronisk resurs]

  u997-

  vol. 16 (2011) nr. 3

  p. 245-54 (9 p.)

  Find in the library

 • Bahner, Julia "Sexual professionalism: for whom? The case of sexual facilitation in Swedish personal assistance services",

  Part of:

  Disability & society

  London: Taylor & Francis, 1986-

  vol. 30 (2015) nr. 5

  Find in the library

  Mandatory

 • Bettcher, Talia Mae Evil Deceivers and Make-Believers: On Transphobic Violence and the Politics of Illusion

  Part of:

  The transgender studies reader 2

  1 ed.: New York: Routledge, 2013

  s. 278-290

  Find in the library

 • Bremer, Signe Mellan Vita Rum - Om Väntan, Vithet Och Maskulinitet i Två Berättelser Om Transsexuella Patientsakp

  Part of:

  Tidskrift för genusvetenskap [Elektronisk resurs]

  1980-

  vol. 31 (2022) nr. 1-2

  p. 91-112.

  Find in the library

  Mandatory

 • Bylund, Christine Anakrona livsvillkor : en studie av funktionalitet, möjligheter och begär i den föränderliga svenska välfärdsstaten

  Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, 2022

  Fritt tillgänglig via Umeå universitet

  Find in the library

  Mandatory

 • Cahn, Susan K. From the "muscle moll" to the "butch" ballplayer : mannishness, lesbianism, and homophobia in U.S. women's sport

  Part of:

  Feminist studies

  New York: 1972-

  19(1993):2, s. 343-368

  Find in the library

 • Carlsson, ninni En "dålig" flicka: könskonstruktioner i berättelser om sexuella övergrepp

  Part of:

  Socialvetenskaplig tidskrift

  vol. 15 (2008) nr. 3-4 s. 257-275

  Find in the library

 • Nord, Iwo; Bremer, Signe; Alm, Erika Cisnormativitet & feminism : tema

  Part of:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-2021

  2016(37):4, s. 2-138

  Find in the library

 • Farahani, F. "Diaspora och sexualitet: Förhandlingar om kön och sexualitet i ett föränderligt iransk-svenskt kulturellt landskap",

  Part of:

  Tidskrift för genusvetenskap [Elektronisk resurs]

  1980-

  vol. 4 (2013)

  Find in the library

  Mandatory

 • Hemmings, C.; Rudy, S. "‘I don’t know what gender is, but I do, and I can, and we all do’: An interview with Clare Hemmings"

  Part of:

  The European journal of women's studies.

  vol. 26 (2019) nr. 2

  p. 211-222. (11 p.)

  Find in the library

 • Johansson, Alessandro; Gunnarsson, Lena Jag Är Inte Prostituerad, Jag Lever Normalt’: Sugardejtares Språkliga Och Praktiska Relationsarbete För Att Avgränsa Sugardejting Från Prostitution

  Part of:

  Sociologisk forskning : tidskrift för Sveriges sociologförbund

  Växjö: Sveriges sociologförbund, 1964-

  vol. 59 (2022) nr. 1/2

  20 p.

  Find in the library

  Mandatory

 • Kwan, Samantha Navigating Public Spaces : Gender, Race, and Body Privilege in Everyday Life

  Part of:

  Feminist Formations [Elektronisk resurs]

  1999-

  vol. 22 (2010) nr. 2 s. 144-166

  Find in the library

 • Linander, Ida; Alm, Erika; Harrysson, Lisa It Was like I Had to Fit Into a Category: Care-Seekers’ Experiences of Gender Regulation in the Swedish Trans-Specific Healthcare

  Part of:

  Health [Elektronisk resurs] : an interdisciplinary journal for the social study of health, illness and medicine

  [London]: SAGE Publications, 1999-

  vol. 23 (2019) nr. 1

  p. 21-38.

  Find in the library

  Mandatory

 • Löfgren-Mårtenson, Lotta "Hip to be crip?: om cripteori, sexualitet och personer med intellektuell funktionsnedsättning"

  Part of:

  Lambda nordica [Elektronisk resurs] : populärvetenskaplig tidskrift om homosexualitet

  Huddinge: Föreningen Lambda nordica, 2012-

  vol. 17 (2012) nr. 1-2

  Find in the library

  Mandatory

 • Malmberg, Denise “Bodynormativity – Reading Representations of Disabled Female Bodies”

  Part of:

  Body claims

  Uppsala: Centre for Gender Research, Uppsala University, 2009

  Find in the library

 • Mottier, Véronique. Sexuality : a very short introduction

  Oxford: Oxford University Press, 2008.

  Find in the library

 • Nilsson, Roddy Foucault : en introduktion

  Malmö: Égalité, 2008

  Find in the library

 • O'Connell Davidson, Julia The Rights and Wrongs of Prostitution

  Part of:

  Hypatia

  Bloomington, IN: Indiana University Press,

  vol. 17 (2002) nr. 2 s. 84-98

  Find in the library

 • Oakley, A. Disturbing Hegemonic Discourse: Nonbinary Gender and Sexual Orientation Labeling on Tumblr

  Part of:

  Social media + society [Elektronisk resurs]

  2015-

  vol. 2 (2016) nr. 3

  18 p.

  Find in the library

  Mandatory

 • Parent, Colette; Buckert, Chris; Corriveau, Patrice Sex Work: Rethinking the Job, Respecting the Workers

  Vancouver och Toronto: UBC Press, 2013

 • Rosenberg, Tiina "Om du är queer, skrik ut det"

  Part of:

  Lambda nordica [Elektronisk resurs] : populärvetenskaplig tidskrift om homosexualitet

  Huddinge: Föreningen Lambda nordica, 2012-

  vol. 19 (2014) nr. 1

  Find in the library

  Mandatory

 • Siverskog, Anna They Just Don’t Have a Clue: Transgender Aging and Implications for Social Work

  Part of:

  Journal of gerontological social work [Elektronisk resurs]

  1978-

  vol. 57 (2014) nr. 2-4

  p. 386-406.

  Find in the library

  Mandatory

 • Solokoff, Natalie J.; Dupont, Ida Domestic Violence at the Intersections of Race, Class, and Gender

  Part of:

  Violence against women : an international and interdisciplinary journal

  Thousand Oaks, Ca: Sage, 1999-

  vol. 11 (2005) nr. 1 s. 38-64

  Find in the library

 • Sothern, Matthew "You Could Truly Be Yourself If You Just Weren't You: Sexuality, Disabled Body Space, and the (Neo)Liberal Politics of Self-Help",

  Part of:

  Environment and planning.. : D Society & space

  London: Pion, 1996-

  vol. 25 (2007) nr. 1

  Find in the library

  Mandatory

 • Stryker, Susan (De)subjugated Knowledges: An Introduction to Transgender Studies

  Part of:

  The transgender studies reader

  London: Routledge, 2006

  s. 1-15

  Find in the library

 • Sörensdotter, Renita "Vaginalsamlagets självklarhet: Samlagssmärta som ett nyckelbegrepp för hur personal på ungdomsmottagningar begripliggör unga kvinnor med vulvasmärtor"

  Part of:

  Lambda nordica [Elektronisk resurs] : populärvetenskaplig tidskrift om homosexualitet

  Huddinge: Föreningen Lambda nordica, 2012-

  vol. 26 (2021) nr. 1

  Find in the library

  Mandatory

 • Tazzyman, Abigail "Learning Womanhood: Body Modification, Girls and Identity"

  Part of:

  Talking Bodies : Interdisciplinary Perspectives on Embodiment, Gender and Identity

  Cham: Springer International Publishing, 2017

  Find in the library

  Mandatory

 • Tolvhed, Helena Den smala lyckan: Om hälsa som ideologi och om fett som norm- och samhällskritik’

  Part of:

  Protes, metafor och den obsoleta kroppen [Elektronisk resurs]

  Stockholm: -, 2017

  p. 55-61.

  Find in the library

  Mandatory

 • Westerstrand, Jenny Kung slår dam : våldsforskningsmetodologi i ett våldsamt jämställt Sverige

  Part of:

  Sociologisk forskning : tidskrift för Sveriges sociologförbund

  Växjö: Sveriges sociologförbund, 1964-

  2010(47):3, s. 5-34

  Find in the library

 • Westerstrand, Jenny ‘Prostitutionsfrågan’ - perspektiv och nycklar till en grumlig debatt.

  Part of:

  Tidskrift för genusvetenskap [Elektronisk resurs]

  1980-

  (2012) nr. 3

  17 p.

  Find in the library

  Mandatory

 • Young, Iris Marion "Lived Body vs Gender: Reflections on Social Structure and Subjectivity",

  Part of:

  Ratio : an international journal of analytic philosophy

  Oxford: Basil Blackwell, 1957-

  vol. 15 (2002) nr. 4

  Find in the library

  Mandatory

 • Björklund, Jenny; Lönngren, Ann-Sofie Now You See It, Now You Don´t : Queer Reading Strategies, Swedish Literature, and Historical (In)visibility

  Part of:

  Scandinavian studies : the journal of the Society for the advancement of Scandinavian studies

  vol. 92 (2020) nr. 2 s. 196-228

  Find in the library

 • Butler, Octavia E. Bloodchild

  Part of:

  Bloodchild and Other Stories

  Seven Stories Press, 2012

  Find in the library

 • Pics or It Didn´t Happen. [Elektronisk resurs] : bilder som bannlysts från Instagram Byström, Arvida; Soda, Molly Stålmarck, Ylva; Kraus, Chris

  MiMa Förlag, 2018

  Find in the library

 • Cheers, Imani M. Black Women in Television : A Short History

  Part of:

  The international encyclopedia of gender, media, and communication / edited by Karen Ross [Elektronisk resurs]

  uuuu-uuuu

  (2020) s. 1-9 (9 sid)

  Find in the library

 • Collins, Patricia Hill Black feminist thought [Elektronisk resurs] : knowledge, consciousness, and the politics of empowerment

  Rev. 10th anniversary ed.: New York: Routledge, 2000

  Find in the library

 • Fahlgren, Siv Having Your Cake and Eating it? : The 'Painful Cake' Incident of 2012 Examined

  Part of:

  Konsthistorisk tidskrift : revy för konst och konstforskning

  Stockholm: Taylor & Francis, 1932-

  vol. 84 (2015) nr. 1 s. 55-70

  Find in the library

 • Felski, Rita Literature after feminism

  Chicago: University of Chicago Press, 2003

  Find in the library

 • Ganetz, Hillevi Fina och fula änglar? : om den osynliggjorda relationen mellan populär- och finkultur

  Part of:

  Populära fiktioner

  Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion, 2000

  S. 23-35

  Find in the library

 • Ganetz, Hillevi Kulturforskaren som fönstershoppare? : Erfarenheter från ett kulturforskningsprojekt.

  Part of:

  Nutida etnografi : reflektioner från mediekonsumtionens fält

  Nora: Nya Doxa, 2004

  (2004) s. 55-71

  Find in the library

 • Gill, Rosalind Gender and the media

  Cambridge: Polity, cop. 2007

  Find in the library

 • Göthlund, Anette Makt och blickar i Sisleys modebilder

  Part of:

  Konsthistorisk tidskrift

  vol. 72 (2003) nr. 3 s. 206-16 (10 sidor)

  Find in the library

 • Halberstam, Judith (Jack) The transgender gaze in Boys Don't Cry

  Screen 41 (3): 294-298 (4 sid), 2001

 • Holmqvist, Sam Trans readings : a legacy from myself to myself

  Part of:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  2018(23):1/2, s. 186-197

  Find in the library

 • hooks, bell Black looks : race and representation

  Boston, Mass.: South End Press, cop. 1992

  Find in the library

 • Jönsson, Dan Estetisk rensning. Bildstrider i 2000-talets Sverige

  10000. uppl.: 10tal Bok, 2012

  Find in the library

 • Monsson, M.J. Race-Based Fantasy Realm: Essentialism in the World of Warcraft. Games and Culture

  Sage Journals, 2012

 • Mulvey, Laura Visuell lust och narrativ film

  Part of:

  Feministiska konstteorier

  Stockholm: Konsthögsk., 2001

  (2001) s. 45-66 (19 sidor)

  Find in the library

 • Nead, Lynda Gender and the Media

  Part of:

  The feminism and visual culture reader

  2. ed.: London: Routledge, cop. 2010

  (2010) s. 519-534

  Find in the library

 • Press, Andrea. L. Johnson, Sarah R. Feminist Reception Studies

  Part of:

  The international encyclopedia of gender, media, and communication / edited by Karen Ross [Elektronisk resurs]

  uuuu-uuuu

  (2020) s. s. 1-13 (13 sidor)

  Find in the library

 • Hall, Stuart; Evans, Jessica; Nixon, Sean Representation

  2. ed.: London: SAGE, 2013

  Find in the library

 • Rodriquez, Julian. A. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Media : Key Narratives, Future Directions

  Part of:

  Sociology compass [Elektronisk resurs]

  [Oxford]: Blackwell Pub. Ltd.,

  vol. 13 (2019) nr. 4 s. 10 sidor

  Find in the library

 • Rossi, Leena-Maija Att re-turnera blicken

  Part of:

  Konst, kön och blick : feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism

  Stockholm: Norstedt, 1995

  (1995) s. 211-226

  Find in the library

 • Sahn, Sarah. F. Between Friends : Disability, Masculinity, and Rehabilitation in The Best Years of Our Lives

  Part of:

  Journal of Literary & Cultural Disability Studies [Elektronisk resurs]

  2005-

  vol. 11 (2017) nr. 1 s. 17-34 (17 sidor)

  Find in the library

 • Shaw, Adrienne Friesem, Elizaveta Where Is the Queerness in Games? : Types of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Content in Digital Games

  Part of:

  International journal of communication [Elektronisk resurs]

  Los Angeles, CA: University of Southern California's Annenberg Center for Communication, 2007-

  vol. 10 (2016) nr. 13 s. 3877-89 (12 sidor)

  Find in the library

 • Trépanier-Jobin, Gabrielle Bonenfant, Maude Bridging Game Studies and Feminist Theories

  Part of:

  Kinephanos [Elektronisk resurs]

  2009-

  https://www.kinephanos.ca/2017/gender-issues-in-video-games

  (2017) s. 30 sidor

  Find in the library

Reading list revisions