Syllabus for Swedish Language A

Svenska språket A

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 5SV228
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Swedish G1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2016-02-24
 • Established by:
 • Revised: 2021-11-17
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2022
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Scandinavian Languages

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2023

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Josephson, Olle Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige

  4. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Parkvall, Mikael Vad är språk?

  1. e-boksutg.: Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Bylin, Maria; Melander, Björn Språkrådet rekommenderar : perspektiv, metoder och avvägningar i språkriktighetsfrågor

  Stockholm: Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, 2023

  Find in the library

  Mandatory

 • Andersson, Lars-Gunnar Talets signalord

  Part of:

  Grammatik på villovägar

  Solna: Esselte studium, 1987

  (1987) s. 12-20

  Find in the library

  Mandatory

 • Bolander, Maria Funktionell svensk grammatik

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Philipsson, Anders Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv

  Part of:

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  (2004) s. 117-130

  Find in the library

  Mandatory

 • Riad, Tomas Problemlösning i svensk grammatik

  Stockholms universitet, 2010

  Fulltext PDF

  Mandatory

 • Andersson, Lars-Gunnar Hej, hej, hemskt mycket hej.

  Part of:

  Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning

  1996 (6), s. [15]-26 : tab.

  Find in the library

 • Björkvall, Anders Bilden, skriften och modelläsaren

  Part of:

  Språkvård

  (2004) nr. 3 s. 4-8

  Find in the library

  Mandatory

 • Hellspong, Lennart; Ledin, Per Vägar genom texten : handbok i brukstextanalys.

  Lund: Studentlitteratur, 1997

  Find in the library

  Mandatory

 • Holmberg, Per Funktionell grammatik för textarbete i skolan

  Part of:

  Språket och kunskapen : att lära på sitt andraspråk i skola och högskola : rapport från nordisk konferens den 7-8 oktober 2005 i Göteborg

  Göteborg: Institutet för svenska som andraspråk, [2006]

  (2006) s. 129-148

  Find in the library

  Mandatory

 • Josephson, Olle En bok om textvård

  Part of:

  Textvård : att läsa, skriva och bedöma texter

  Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Karlsson, Anna-Malin En arbetsdag i skriftsamhället : ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken

  Stockholm: Språkrådet, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Landqvist, Mats Samspel i rådgivningssamtal

  Part of:

  Svenskans beskrivning : [SvB.] 31 Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning, Umeå den 20-21 maj 2010

  Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, cop. 2011

  (2011) s. 182-192

  Find in the library

  Mandatory

 • Ledin, Per Intertextualitet, smärta och ett mångstämmigt Apotek

  Part of:

  Till Barbro : texter och tolkningar tillägnade Barbro Söderberg den 23 september 1997

  Stockholm: Institutionen för nordiska språk, 1997

  (1997) s. 63-86

  Find in the library

  Mandatory

 • Lindström, Anna Om deltagarperspektiv i samtalsanalys : exempel från hemtjänsten

  Part of:

  Svenskans beskrivning : SvB. 23, Förhandlingar vid Tjugotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Göteborg den 15-16 maj 1998.

  Lund: Lund University Press, 1999

  (1999) s. 248-255

  Find in the library

  Mandatory

 • Norrby, Catrin Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra

  3., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Nyroos, Lina "Om du har något annat ord för det?" : Hur deltagares skilda perspektiv kommer till uttryck i ett undervisningssammanhang

  Part of:

  Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning

  (2010) nr. 20 s. 165-188

  Find in the library

  Mandatory

 • Ottensjö, Cajsa Insamling och bearbetning av talspråksmaterial

  Part of:

  Sociolingvistik i praktiken

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  (2015) s. 75-92

  Find in the library

  Mandatory

 • Svensson, Jan; Karlsson, Anna-Malin Inledning : text, textforskning och textteori

  Uppsala: Swedish Science Press, 2012

  22:1, 5-30

  Find in the library

  Mandatory

 • Wirdenäs, Karolina Samtal och samtalsforskning

  Part of:

  Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  (2013) s. 199-235

  Find in the library

  Mandatory

 • Artiklar om de svenska landskapsdialekterna

  Nationalencyklopedin,

 • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari Unga i det flerspråkiga Stockholm

  Part of:

  Avancerad andraspråksanvändning : slutrapport från ett forskningsprogram

  Stockholm: Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Makadam förlag, 2014

  (2014) s. 82-92

  Find in the library

  Mandatory

 • Josephson, Olle Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige

  4. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Kotsinas, Ulla-Britt Ungdomsspråk

  3. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2004

  Find in the library

 • Pettersson, Gertrud Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Stroh-Wollin, Ulla Introduktion till svenska språkets historia. Stencil. Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

  Institutionen för nordiska språk, ms

  Mandatory

 • Sundgren, Eva Språklig variation och förändring

  Part of:

  Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  (2013) s. 77-121

  Find in the library

  Mandatory

 • Svahn, Margareta Kontinuitet och förändring i västsvenska dialekter

  Part of:

  Svenskans beskrivning : [SvB.] 32 Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13-14 oktober 2011

  Karlstad: Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, 2013

  (2011) s. 52-72

  Find in the library

  Mandatory

 • Swedia 2000

  Göteborgs universitet,

  direktlänk

  Mandatory

 • Teleman, Ulf Ett språk för ett rike

  Part of:

  Forskning och framsteg

  Stockholm: Sällskapet för forskningsinformation, 1966-

  Find in the library

  Mandatory

 • Diamond, Jared Kopior och lånebokstäver : Skrivkonstens utveckling

  Part of:

  Vete, vapen & virus : en kort sammanfattning av mänsklighetens historia under de senaste 13 000 åren

  [Ny utg.]: Stockholm: Norstedt, 2006

  (2006) s. 218-239

  Find in the library

  Mandatory

 • Josephson, Olle Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige

  2. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Find in the library

 • Lindstedt, Inger Talarens hantverk : att göra framgångsrika presentationer

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Melin, Lars Det är alltid två om en text

  Part of:

  Läsning

  Göteborg: Makadam, 2013

  s. 31-40

  Find in the library

  Mandatory

 • Renberg, Bo Bra skrivet väl talat : handledning i skrivande och praktisk retorik

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Strömquist, Siv Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

  Åttonde upplagan: Malmö: Gleerups, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions