Syllabus for Scandinavian Languages A

Nordiska språk A

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 5NS228
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Swedish G1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2016-02-24
 • Established by:
 • Revised: 2021-11-17
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2022
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Scandinavian Languages

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2022

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Jansson, Håkan Purism på glid? [Elektronisk resurs] : studier i nutida isländskt ordbruk

  Göteborg: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2015

  http://hdl.handle.net/2077/37846

  Find in the library

  Mandatory

 • Jónsson, Baldur Isländska språket

  Part of:

  Nordens språk

  Oslo: Novus forl., 1997

  Find in the library

  Mandatory

 • Jónsson, Baldur Isländsk ordbildning på inhemsk grund

  Part of:

  Språk i Norden : årsskrift for språknemndene i Norden

  (1985) s. 5-12

  Find in the library

  Mandatory

 • Svensson, Anders Isländskan tappar taget om sagorna

  Part of:

  Språktidningen : tidningen som bevakar och bejakar språket

  Find in the library

 • Óskarsson, Veturliði Är isländsk språkvård på rätt väg?.

  Part of:

  Scripta Islandica : Isländska sällskapets årsbok

  Find in the library

  Mandatory

 • Anna Helga Hannesdóttir, Hæ hæ : nybörjarisländska för svenskar och andra skandinaver

  [Göteborg]: A. H. Hannesdóttir, [1992]

  Find in the library

  Mandatory

 • Óskarsson, Veturliði Isländsk grammatik för universitetsstudenter

  Institutionen för nordiska språk,

 • Övningshäfte

  Institutionen för nordiska språk,

 • Jansson, Sven B. F. Norstedts isländsk-svenska ordbok : [52.000 ord och fraser]

  7., oförändr. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Find in the library

 • Mörður Árnason, Halldóra Jónsdóttir, Íslensk orðabók.

  3. útg., aukin og endurbætt. 2. prentun með nokkrum leiðréttingum: Reykjavik: Edda, 2003

  Find in the library

 • Holm, Gösta; Adhalsteinn Davidhsson, Norstedts svensk-isländska ordbok : [76.000 ord och fraser

  4., oförändr. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Find in the library

 • www.islex.se

  islex.se,

  Isländsk-svensk

 • Andersson, Lars-Gunnar Talets signalord

  Part of:

  Grammatik på villovägar

  Solna: Esselte studium, 1987

  (1987) s. 12-20

  Find in the library

  Mandatory

 • Bolander, Maria Funktionell svensk grammatik

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Philipsson, Anders Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv

  Part of:

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  (2004) s. 117-130

  Find in the library

  Mandatory

 • Riad, Tomas Problemlösning i svensk grammatik

  Stockholms universitet, 2010

  Fulltext PDF

  Mandatory

 • Artiklar om de svenska landskapsdialekterna

  Nationalencyklopedin,

 • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari Unga i det flerspråkiga Stockholm

  Part of:

  Avancerad andraspråksanvändning : slutrapport från ett forskningsprogram

  Stockholm: Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Makadam förlag, 2014

  (2014) s. 82-92

  Find in the library

  Mandatory

 • Josephson, Olle Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige

  4. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Kotsinas, Ulla-Britt Ungdomsspråk

  3. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2004

  Find in the library

  Mandatory

 • Pettersson, Gertrud Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Stroh-Wollin, Ulla Introduktion till svenska språkets historia. Stencil. Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

  Institutionen för nordiska språk, ms

  Mandatory

 • Sundgren, Eva Språklig variation och förändring

  Part of:

  Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  (2013) s. 77-121

  Find in the library

  Mandatory

 • Svahn, Margareta Kontinuitet och förändring i västsvenska dialekter

  Part of:

  Svenskans beskrivning : [SvB.] 32 Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13-14 oktober 2011

  Karlstad: Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, 2013

  (2011) s. 52-72

  Find in the library

  Mandatory

 • Swedia 2000

  Göteborgs universitet,

  direktlänk

  Mandatory

 • Teleman, Ulf Ett språk för ett rike

  Part of:

  Forskning och framsteg

  Stockholm: Sällskapet för forskningsinformation, 1966-

  Find in the library

  Mandatory

 • Blixen, Karen Babettes gæstebud

  3. utg.: København: Gyldendal, cop. 1958

  Find in the library

 • Guldager, Katrine Marie København : noveller

  København: Gyldendal, 2004

  Find in the library

 • Helle, Helle Biler og dyr : noveller

  København: Samleren, 2000

  Find in the library

 • Nätresurs om danska talspråk

  Köpenhamns universitet,

  Tillgänglig här

 • Zola Christensen, Robert Dansk - nabosprog og fremmedsprog

  3. oplag: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Find in the library

 • Den danske ordbog : moderne dansk sprog : [DDO]

  København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2004-

  Find in the library

 • Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs webbplats

  Det Danske Sprog- og Litteraturselskab,

  Tillgänglig här

 • Molde, Bertil; Ferlov, Niels Norstedts dansk-svenska ordbok : [50000 ord och fraser].

  3., rev. och utvidgade uppl. / 5. tr.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1998

  Find in the library

 • Norstedts danska fickordbok : [dansk-svensk, svensk-dansk : [28.000 ord och fraser]

  2. bearb. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2007

  Find in the library

 • Agazzi, Birgitta Norstedts skandinaviska ordbok : [12.000 uppslagsord ]

  2., [utök.] uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 2002

  Find in the library

 • Garde, Anna; Ohlsson, Stig Örjan Svensk-dansk, dansk-svensk ordbog.

  1. udg. / 5. opl.: København: Gad, 2000

  Find in the library

 • Bokmålsordboka og Nynorskordboka

  Kunnskapsforlaget/Det Norske Samlaget,

  http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html

 • Fowler, Birgitta; Vannebo, Kjell Ivar; Moberg, Lena Norstedts norsk-svenska ordbok : [54000 ord och fraser].

  Stockholm: Norstedt, cop. 1992

  Find in the library

 • Norstedts norska fickordbok : norsk-svensk/svensk-norsk : [32 000 ord och fraser Hesslin Rider, Inger; Gerhardsen, Hanna; Thiel, Mathias; Aurstad, Bodil

  1. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2009

  Find in the library

 • Agazzi, Birgitta Norstedts skandinaviska ordbok : [12.000 uppslagsord ]

  2., [utök.] uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 2002

  Find in the library

 • Rekdal, Ella Olaug Norsk-svensk ordlista : de vanligaste svåra orden : bokmål och nynorska.

  Oslo: Nordisk språksekretariat, 1988

  Find in the library