Syllabus for Second Language Acquisition in Theory and in Practice

Andraspråksinlärning i teori och praktik

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 5NS191
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Swedish as a Second Language G1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2013-03-20
 • Established by:
 • Revised: 2021-11-17
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2022
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Scandinavian Languages

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2022

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Abrahamsson, Niclas Andraspråksinlärning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Abrahamsson, Niclas; Hyltenstam, Kenneth Mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för andraspråksinlärning

  Part of:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 221–258

  Find in the library

  Mandatory

 • Basaran, Hülya Digitala verktyg och andraspråksutveckling hos vuxna

  Skolverket, 2020

  https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2020/digitala-verktyg-och-andraspraksutveckling-hos-vuxna

  Mandatory

 • Ekberg, Lena Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå

  Part of:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 259–280

  Find in the library

  Mandatory

 • Enström, Ingegerd Ordförråd och ordinlärning – med särskilt fokus på avancerade inlärare

  Part of:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 169–196

  Find in the library

  Mandatory

 • Gibbons, Pauline Aldén, Kristina Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet

  Femte upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Find in the library

  Mandatory

 • Håkansson, Gisela Utveckling och variation – en tillämpning av processbarhetsteorin på svenskt inlärarspråk

  Part of:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 151–168

  Find in the library

  Mandatory

 • Lightbown, Patsy M.; Spada, Nina How languages are learned

  4. ed.: Oxford: Oxford univ. press, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Philipsson, Anders Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv

  Part of:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 121–150

  Find in the library