Syllabus for Practice-Related Language Research

Praxisnära språkforskning

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 5NS214
 • Education cycle: Second cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Swedish A1N, Scandinavian Studies A1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2017-10-18
 • Established by:
 • Revised: 2021-12-21
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2022
 • Entry requirements:

  120 credits including 90 credits in a language subject. Proficiency in Swedish and English equivalent to the general entry requirements for first-cycle (Bachelor's level) studies.

 • Responsible department: Department of Scandinavian Languages

Reading list

Reading list

Applies from: Spring 2023

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Blåsjö, Mona "Att skriva avtal är att förutse problem" : Medierad diskursanalys som metod för att studera bolagsjuristers textbruk

  Part of:

  Sakprosa: Et Tidsskrift for Nordisk Sakprosaforskning

  vol. 5 (2013) nr. 2

  Find in the library

  Mandatory

 • Byrman, Ylva; Nord, Andreas ”Jag vill att vi väntar med den diskussionen”. En terminologs problemhantering. : I: Stina Ericsson, Inga-Lill Grahn och Susanna Karlsson (red.), Språklig mångfald: Rapport från ASLA-symposiet i Göteborg, 23–24 april 2020. ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.

  Part of:

  ASLA:s skriftserie

  https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/72025

  vol. 28 (2022) s. 26-43

  Find in the library

  Mandatory

 • God forskningssed

  Reviderad utgåva: Stockholm: Vetenskapsrådet, 2017

  Find in the library

  Mandatory

 • Hallesson, Yvonne Gymnasieskolans textvärldar : Två dagar på ett ekonomiprogram

  Part of:

  Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : bildning, utbildning, fortbildning ; Linköping 22-23 november 2018

  Linköping: SMDI - Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, [2020]

  Find in the library

  Mandatory

 • Hoffman, Mark E.; Anderson, Paul V.; Gustafsson, Magnus Workplace scenarios to integrate communication skills and content : A case study

  Part of:

  Proceedings of the 45th ACM technical symposium on Computer science education

  ACM,

  (2014) s. 349-354

  Find in the library

  Mandatory

 • Jagodzinski, Piotr Archer, Dawn Co-creating customer experience through call centre interaction : Interactional achievement and professional face

  Part of:

  Journal of politeness research [Elektronisk resurs]

  2011-2015

  vol. 14 (2018) nr. 2 s. 257-277

  Find in the library

  Mandatory

 • Janssen, Daniël Improving the Quality of Public Documents : Or, Why Training Public Writers Often Doesn't Work

  Part of:

  Reading and writing public documents [Elektronisk resurs] : problems, solutions, and characteristics

  Amsterdam: J. Benjamins, cop. 2001

  s. 105–124

  Find in the library

  Mandatory

 • Jansson, Gunilla Att uppfatta komplexiteten i konfliktfyllda situationer. En etnografisk metodansats i samtalsstudier i äldreomsorgen.

  Part of:

  Med språket som arbetsredskap : sju studier av kommunikation i vården

  Huddinge: Södertörns högskola, 2012

  (2012) s. 105-117

  Find in the library

  Mandatory

 • Karlsson, Anna-Malin Forskare, pedagog eller konsult? : Reflektioner kring tillämpad praxisorienterad språkforskning.

  Part of:

  Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi : rapport från ASLA:s höstsymposium i Lund, 8-9 november 2007 = Language learning, language teaching and technology : papers from the ASLA symposium in Lund, 8-9 November, 2007

  Uppsala: ASLA, 2008

  (2008) nr. 21

  Find in the library

  Mandatory

 • Koshik, Irene; Okazawa, Hiromi A conversation analytic study of actual and potential problems in communication in library chat

  Part of:

  Journal of the American Society for Information Science and Technology : JASIST

  vol. 63 (2012) nr. 10 s. 2006-2019

  Find in the library

  Mandatory

 • Landqvist, M. Det goda samtalet  : Anvisningar för sjukvårdsrådgivare

  Part of:

  Med språket som arbetsredskap : sju studier av kommunikation i vården

  Huddinge: Södertörns högskola, 2012

  vol. 1 (2012) s. 49–61

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-16957

  Find in the library

  Mandatory

 • Nikolaidou, Zoe; Karlsson, Anna-Malin Aktivitetsteori och textanalys. Exempel från äldrevården

  Södertörns högskola, 2012

  Mandatory

 • Nord, Andreas Att göra någon annans text tydlig : förutsättningar och språkideal vid språkbearbetning av myndighetstext

  Uppsala: FUMS, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2011

  I URVAL CA 40 SIDOR

  Find in the library

  Mandatory

 • Rai, Lucy; Lillis, Theresa 'Getting it Write' in social work : Exploring the value of writing in academia to writing for professional practice

  Part of:

  Teaching in higher education.

  Abingdon: Carfax, 1996-

  vol. 18 (2013) nr. 4 s. 352-364

  Find in the library

  Mandatory

 • Roberts, Celia; Sarangi, Srikant Hybridity in gatekeeping discourse : Issues of practical relevance for practitioners

  Part of:

  Talk, work and institutional order : discourse in medical, mediation and management settings

  Berlin: Mouton de Gruyter, 1999

  (1999) s. 473-503

  Find in the library

  Mandatory

 • Rock, Frances Recruiting Frontstage Entextualization : Drafting, artifactuality and written-ness as resources in police – witness interviews

  Part of:

  Text & talk : an interdisciplinary journal of language, discourse & communication studies

  vol. 37 (2017) nr. 4 s. 437–460

  https://doi.org/10.1515/text-2017-0012

  Find in the library

  Mandatory

 • Rönn, Milda "Det är inte förrän man gör det som man förstår" : om kommunikativa hinder vid en teaterhögskola

  Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Söderlundh, Hedda Myndighetens textproduktion : Skribenter och texter vid Försäkringskassan

  Part of:

  Myndigheterna har ordet : om kommunikation i skrift

  Stockholm: Norstedt, cop. 2012

  (2012) s. 39-66

  Find in the library

  Mandatory

 • Toerien, M. Irvine, A.; Sainsbury, R. Should Mandatory Jobseeker Interviews be Personalised? : The Politics of Using Conversation Analysis to Make Effective Practice Recommendations.

  Part of:

  Applied conversation analysis : intervention and change in institutional talk

  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011

  (2011) s. 140–160

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions