Syllabus for Early Literacy Teaching and Learning for Preschool Teachers Teaching in Preschool Class

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Syllabus

 • 15 credits
 • Course code: 8LF022
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: _

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G)
 • Established: 2022-02-25
 • Established by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2022
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Education

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2022

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Alatalo, Tarja Läsundervisningens grunder

  Andra upplagan: Malmö: Gleerup, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Druid-Glentow, Birgit Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter : metodisk handbok

  1. uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Forsling, Karin; Tjernberg, Catharina Skrivundervisningens grunder

  Första upplagan: Malmö: Gleerups, [2020]

  Find in the library

  Mandatory

 • Liberg, Caroline; Smidt, Jon Att bli lärare i svenska

  Liber, 2019

  Find in the library

  Mandatory

 • Lundin, Katarina Språkets byggstenar : grammatik och textarbete för lärarstuderande F-6

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur AB, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Norén, Sofia Lära barn att läsa : vägen från fonologisk medvetenhet till god läsförståelse

  Andra upplagan: Stockholm: LegiLexi, [2018]

  Find in the library

  Mandatory

 • Westman, Maria, Text och textbegrepp

  Skolverket, 2018

  Finns på länk

  Mandatory