Syllabus for Early Literacy Teaching and Learning for Preschool Teachers Teaching in Preschool Class

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Syllabus

 • 15 credits
 • Course code: 8LF022
 • Education cycle: First cycle
 • Grading system: Fail (U), Pass (G)
 • Established: 2022-02-25
 • Established by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2022
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Education

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2022

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Alatalo, Tarja Läsundervisningens grunder

  Andra upplagan: Malmö: Gleerup, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Druid-Glentow, Birgit Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter : metodisk handbok

  1. uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Forsling, Karin; Tjernberg, Catharina Skrivundervisningens grunder

  Första upplagan: Malmö: Gleerups, [2020]

  Find in the library

  Mandatory

 • Liberg, Caroline; Smidt, Jon Att bli lärare i svenska

  Liber, 2019

  Find in the library

  Mandatory

 • Lundin, Katarina Språkets byggstenar : grammatik och textarbete för lärarstuderande F-6

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur AB, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Norén, Sofia Lära barn att läsa : vägen från fonologisk medvetenhet till god läsförståelse

  Andra upplagan: Stockholm: LegiLexi, [2018]

  Find in the library

  Mandatory

 • Westman, Maria, Text och textbegrepp

  Skolverket, 2018

  Finns på länk

  Mandatory