Syllabus for Swedish as a Second Language A

Svenska som andraspråk A

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 5NS186
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Swedish as a Second Language G1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2013-02-20
 • Established by:
 • Revised: 2022-03-01
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2022
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Scandinavian Languages

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2022

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Aktürk Drake, Memet Hur kan politiken förklara Sveriges framgång med hög andraspråksbehärskning?

  Part of:

  Lisetten

  Södertälje: Riksförbundet LISA, 1990-

  Find in the library

  Mandatory

 • Axelsson, Monica Flerspråkighet och lärande

  Part of:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  s. 547–577

  Find in the library

  Mandatory

 • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari "Rinkebysvenska" och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige

  Part of:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  s. 369-396

  Find in the library

  Mandatory

 • Elmeroth, Elisabeth Etnisk maktordning i skola och samhälle

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Find in the library

  Mandatory

 • Ganuza, Natalia; Hedman, Christina Modersmålsundervisning, läsförståelse och betyg : Modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat

  Part of:

  Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

  vol. 13 (2018) nr. 1 s. 4-22

  Find in the library

  Mandatory

 • Hedman, Christina; Magnusson, Ulrika Lika eller lika möjligheter? : Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige

  Part of:

  Acta Didactica Norge

  Länk

  vol. 12 (2018) nr. 1

  Find in the library

  Mandatory

 • Hyltenstam, Kenneth; Milani, Tomasso Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar

  Part of:

  Flerspråkighet : en forskningsöversikt

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012

  (2012) nr. 5 s. 17-152

  Find in the library

  Mandatory

 • Lindberg, Inger Andraspråksresan

  Stockholm: Folkuniversitetet, 2004

  Find in the library

  Mandatory

 • Läroplan för gymnasieskolan

  Skolverket,

  Tillgänglig här

  Mandatory

 • Läroplan och kursplaner för grundskolan

  Skolverket,

  Tillgänglig här

  Mandatory

 • Otterup, Tore Flerspråkighet som resurs

  Skolverket, 2018

  Tillgänglig här

  Mandatory

 • Palm, Clara; Ganuza, Natalia; Hedman, Christina Language use and investment among children and adolescents of Somali heritage in Sweden

  Part of:

  Journal of multilingual and multicultural development

  Clevedon, Somerset: Tietro Ltd., 1980-

  https://doi.org/10.1080/01434632.2018.1467426

  vol. 40 (2019) nr. 1 s. 64–75

  Find in the library

  Mandatory

 • Runfors, Ann Modersmålssvenskar och vi andra : Ungas språk och identifikation i ljuset av nynationalism

  Part of:

  Utbildning och demokrati : Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

  vol. 18 (2009) nr. 2 s. 105-126

  Find in the library

  Mandatory

 • Spetz, Jenny Debatterad och marginaliserad. Perspektiv på modersmålsundervisningen

  Språkrådet, 2014

  Tillgänglig här

  Mandatory

 • Vuorenpää, S.; Duek, S.; Zetterholm, E. Kartläggning av en nyanländ elevs litteracitet i Sverige

  Part of:

  Nordic Journal of Literacy Research [Elektronisk resurs]

  2015-

  vol. 5 (2019) nr. 3

  Find in the library

  Mandatory

 • Borevi, Karin Mångfald - grund för samhörighet?

  Part of:

  Invandrare och minoriteter : tidskrift för kultur, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review

  (2003) nr. 2

  Find in the library

  Mandatory

 • Forshage, Patrik Att arbeta med elevernas olika kulturer i en multikulturell klass

  Part of:

  Lisetten

  Södertälje: Riksförbundet LISA, 1990-

  (1998) nr. 2

  Find in the library

  Mandatory

 • Andersson, Lars-Gunnar Språktypologi och språksläktskap.

  4. uppl.: Stockholm: Liber, 2001

  Find in the library

  Mandatory

 • Ballardini, Kerstin; Stjärnlöf, Sune; Viberg, Åke Mål : svenska som främmande språk. Svensk grammatik : svensk grammatik på svenska

  Stockholm: Natur och kultur, 1986

  Find in the library

  Mandatory

 • Ekerot, Lars-Johan Ordföljd, tempus, bestämdhet : föreläsningar om svenska som andraspråk

  2., [utök.] uppl.: Malmö: Gleerup, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Flyman Mattsson, Anna Andraspråkets grammatik

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  Find in the library

  Mandatory

 • Flyman Mattsson, Anna Andraspråkets grammatik : övningsbok

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  Find in the library

  Mandatory

 • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Källström, Roger Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Språkriktighetsboken

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Abrahamsson, Niclas Andraspråksinlärning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Abrahamsson, Niclas; Hyltenstam, Kenneth Mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för andraspråksinlärning

  Part of:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 221–258

  Find in the library

  Mandatory

 • Basaran, Hülya Digitala verktyg och andraspråksutveckling hos vuxna

  Skolverket, 2020

  https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2020/digitala-verktyg-och-andraspraksutveckling-hos-vuxna

  Mandatory

 • Ekberg, Lena Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå

  Part of:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 259–280

  Find in the library

  Mandatory

 • Enström, Ingegerd Ordförråd och ordinlärning – med särskilt fokus på avancerade inlärare

  Part of:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 169–196

  Find in the library

  Mandatory

 • Gibbons, Pauline Aldén, Kristina Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet

  Femte upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Find in the library

  Mandatory

 • Håkansson, Gisela Utveckling och variation – en tillämpning av processbarhetsteorin på svenskt inlärarspråk

  Part of:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 151–168

  Find in the library

  Mandatory

 • Lightbown, Patsy M.; Spada, Nina How languages are learned

  4. ed.: Oxford: Oxford univ. press, 2013

  Find in the library

 • Philipsson, Anders Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv

  Part of:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 121–150

  Find in the library

  Mandatory