Syllabus for Second Language Learner's Literacy Development

Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 5NS193
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Swedish as a Second Language G1F

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2013-03-20
 • Established by:
 • Revised: 2022-06-07
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Spring 2023
 • Entry requirements:

  At least 22.5 credits from Swedish as a Second Language A

 • Responsible department: Department of Scandinavian Languages

Reading list

Reading list

Applies from: Spring 2023

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Damber, Ulla Om tidig läsutveckling i det mångspråkiga samhället

  Part of:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 661-684

  Find in the library

  Mandatory

 • Eklund Heinonen, Maria; Lennartsson Hokkanen, Ingrid Textstrategier för akademiskt skrivande : En smidigare övergång till högre studier

  Part of:

  Litteraciteter och flerspråkighet

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  (2019) s. 96-109

  Find in the library

  Mandatory

 • Freebody, Peter; Kindenberg, Björn Critical literacy : Pedagogy, diversity and the digital environment

  Part of:

  Litteraciteter och flerspråkighet

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  (2019) s. 276-287

  Find in the library

  Mandatory

 • Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande Gibbons, Pauline Heljesten, Eva; Sävström, Rolf Sjöqvist, Lena

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Find in the library

  Mandatory

 • Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

  2. uppl.: Stockholm: Skolverket, 2012

  Find in the library

 • Hedman, Christina Flerspråkig elev med dyslexi?

  Part of:

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  (2012) s. 98-128

  Find in the library

  Mandatory

 • Hedman, Christina Läsutveckling hos flerspråkiga

  Part of:

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  (2012) s. 78-97

  Find in the library

  Mandatory

 • Jalali-Moghadam, Niloufar; Hedman, Christina Special Education Teachers’ Narratives on Literacy Support for Bilingual Students with Dyslexia in Swedish Compulsory Schools [Elektronisk resurs]

  2016

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-131238

  2, 1-18

  Find in the library

  Mandatory

 • Lindholm, Anna Flerspråkiga elevers textförståelse och reflektioner kring användning av lässtrategier

  Part of:

  Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

  vol. 14 (2019) nr. 1 s. 69-92

  Find in the library

  Mandatory

 • Magnusson, Ulrika Skrivande på ett andraspråk

  Part of:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 633-660

  Find in the library

  Mandatory

 • Norlund Shaswar, Annika; Wedin, Åsa Språkdidaktik för SFI : att undervisa vuxna andraspråksinlärare

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Find in the library

  Mandatory

 • Pugh, Kenneth; Verhoeven, Ludo Introduction to This Special Issue : Dyslexia Across Languages and Writing Systems

  Part of:

  Scientific studies of reading. [Elektronisk resurs] : the official journal of the Society for the Scientific Study of Reading

  [Mahwah, NJ]: L. Erlbaum Associates, 1997-

  vol. 22 (2018) nr. 1 s. 1-6

  Find in the library

  Mandatory

 • Reichenberg, Monica; Fröhling, Thomas Vägar till läsförståelse : texten, läsaren, samtalet

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Natur & kultur, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Rosén, Jenny; Wedin, Åsa Grundläggande skriftspråksundervisning inom Sfi : Funktionalitet, mångfald och social rättvisa

  Part of:

  Litteraciteter och flerspråkighet

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  (2019) s. 192-204

  Find in the library

  Mandatory

 • Sellgren, Mariana Den dubbla uppgiften : tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med förklarande genre i SO

  Stockholm: Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Skillmark, Albin; Skoog, Marianne; Wahlström, Ninni Ett sociopolitiskt perspektiv på critical literacy i en tid av globalisering

  Part of:

  Critical literacy i svensk klassrumskontext

  Umeå: Umeå universitet, 2015

  (2015) s. 175-187

  Find in the library

  Mandatory